Main menu:

Mina böcker

Gud finns nog inte
finns i tryck på svenska, engelska, tyska, danska, polska, holländska, persiska, som e-bok på engelska och snart även på italienska.

Prenumerera!

Sök på sidan

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Länkar

april 2015
m ti o to f l s
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kategorier

Last F**kable Day

Bookmark and Share

”Som hycklare som väljer Bibelns sanningar utifrån er egen bekvämlighet”

Att se det starkaste hos meningsmotståndare är en svår konst, så all hjälp på vägen är välkommen. En av de som gör det lättare att se styrkan i kristendomen är Emanuel Karlsten som har skrivit en väldigt tänkvärd text i Göteborgsposten om de 22 pingstpastorerna som fördömde homosexualitet häromsistens. Utan att tolka bort problem ur sin lära och utan att skygga från de problem läran medför lyckas han ändå fokusera på det väsentliga. Respekt.

Nyligen gick 22 pingstpastorer ut och fördömde homosexualitet i en debattartikel i kristna tidningen Dagen. Homosexuella kommer inte till himlen och den sanningen måste sägas ”även om det gör ont”, menade pastorerna. Jag antar att du kanske läst eller hört något om det där och debatten behöver verkligen inte tröskas ett varv till. Men dolt bakom det höga tonläget finns något allmänmänskligt att fundera kring: Hur och varför vi väljer vad som är en synd.

Jag har själv ett långt kyrkligt engagemang och jobbade för flera år sedan på tidningen Dagen. Vid ett tillfälle åkte jag ut på ett jobb för att bevaka två frukostsamtal som anordnades i Uppsala. Även då handlade det om en grupp pingstpastorer som bjudit in först ärkebiskop Anders Wejryd och sedan dåvarande Livets ord-pastorn Ulf Ekman för två separata samtal.

Det var intressant att jämföra samtalen. Under ärkebiskopens samtal var pingstpastorerna artiga och inlyssnande. Det fanns förvisso en skepsis mot mycket av det som sades (eller som en pastor efteråt kommenterade på Facebook: ”hörde ärkebiskopen tala om homosexualitet – vilket mörker!!”), men tonen kändes tillåtande.
Under samtalet med Ulf Ekman var känslan uppsluppen. Han var en i gänget och då och då ropades det ”Halleluja” från åhörarbänken. Särskilt uppskattades Ekmans tydlighet om homosexualitet som synd.

Sedan hände något. Det närmade sig slutet och en av pingstpastorerna bad om ordet och vände sig mot den församlade skaran. Han berättade hur mycket det smärtade att det nästan bara fanns män i kåren av pastorer. Ett misslyckande och en ”kapitalförstöring” av hans samfund, menade han. Utifrån detta bad han Ulf Ekman berätta hur han ser på kvinnans ledarroll i kyrkan.
Ulf Ekman börjar treva. Rör sig mellan orden som minor, som att varje stavelse kan explodera. Förklarar att man måste tröska igenom Bibeln för att nå teologisk ärlighet i vad som är tidsbundet. Till sist kommer ett försiktigt svar:
”Jag ser inte i Nya testamentet… en kvinnlig församlingsföreståndare… eller uppmaningen till det… någonstans. Och det tror jag man teologiskt måste ta hänsyn till”.

Det blir knäpptyst i lokalen. Så otroligt, besvärande tyst. Bland åhörarna finns kvinnliga församlingsföreståndare som nu får höra att Ulf Ekman inte hittar bibliskt stöd för deras tjänster. Samme Ekman vars teologiska insikter om homosexualitet nyss hyllats med halleluja-rop.
Samtalet avslutades genast och en märklig känsla infann sig i lokalen. Som att man blivit påkommen.

Själv kände jag mig nästan uppspelt av den ärliga retoriken. Wejryd och Ekman resonerade nästan exakt likadant, men nådde diametralt motsatta slutsatser. Bibeln ska tolkas sparsamt, annars tvingas man ta omfattande konsekvenser. Medan det för Wejryd innebar viss försiktighet, blev det för Ekman anledning att inta en ännu tuffare linje.

Allt det här sätter fingret på något viktigt. Vad som har varit en synd har med åren blivit godtyckligt. Hur skulle en kristen make eller pappa kunna förskjuta sin fru eller dotter? Förklara att hon kan bli direktör eller världsledare, men inte högsta hönset i en kyrka? Därför förbises det, ursäktas med att vara omodernt. Eller ta girighet, denna livsstilssynd alla tycks vara överens om. Men eftersom frikyrkans kärntrupp ofta tillhör en välbärgad medelklass, skulle varje sådan kastad sten landa i ett glashus. Så därför låter man bli att kasta.

Nej, stenkasten sparas istället till de grupper som går att hitta utanför de egna glashusen, som de homosexuella. De är ofta portade som medlemmar, så därför behöver frikyrkan sällan se dem i ögonen när de förklarar att de inte är välkomna om de inte slutar ha sex med samkönade. En homogen klubbkänsla skapas för dem som är kvar: Sanningssägarna.

Detta är inte ett problem för hela frikyrkan. Jag vet att många, som jag, är både trötta och uppgivna över att det här ännu en gång blir vad kyrkan definieras av. 22 pingstpastorer sammanfattar knappast varken pingströrelsen eller hela frikyrkan och jag är egentligen inte intresserad av att förlänga debatten om frikyrkan och homosexualitet. Jag räknar med en flod av reaktioner som vill tukta mig teologiskt. Jag kan argumenten, jag vet era försvar.

Min kritik är inte teologisk, utan ett sätt att försöka förklara hur omvärlden ser på er. Inte som radikala, inte som modiga. Utan som hycklare som väljer Bibelns sanningar utifrån er egen bekvämlighet.
Det sitter en bjälke i 22 pastorers ögon. Det är en sanning som måste sägas, och jag förstår att det gör ont.

Bookmark and Share

Spädbarn känner smärta på liknande sätt som vuxna gör. Duh…

I avdelningen ”onödig forskning som ändå säger något men inte riktigt det journalisterna påstår” har man låtit magnetresonans-scanna spädbarns hjärnor när de upplever smärta (Goksan et al. 2015). Och funnit att barns hjärnor reagerar nästan exakt som vuxnas hjärnor när de upplever smärta.

Vän av ordning frågar sig hur i hela friden sådan här forskning kan vara nödvändig? Det kommer sig av att det remarkabelt nog funnits en teori om att spädbarn inte upplever smärta på samma sätt som vuxna gör. Därför kunde operationer ända in på 80-talet utföras på spädbarn utan bedövning. (Men man gav dem muskelavslappnande så de inte skulle sprattla för mycket.) Liknande argument har även använts för att försvara att spädbarn omskärs utan bedövning.

Problemet med att lägga stor betydelse vid den här studien är två. För det första kommer inte MRI-bilder av hjärnan åt nyckelfrågan om spädbarnens upplevelser. Man har bilder av att hjärnan reagerar, javisst, men fortfarande ingen aning om det finns någon medveten upplevelse av smärta. Det här är en viktig filosofisk distinktion som – om man tar den på allvar – leder till slutsatsen att vi inte kan veta om någon har smärtupplevelser. Här hjälper oss inte MRI-bilder ett dugg.

Men ändå ”vet” vi sedan väldigt länge att vuxna människor upplever smärta, vilket leder in oss på det andra problemet med att fästa stor betydelse vid den här studien. Hur vet vi att andra upplever smärta? För det första för att andra reagerar på samma sätt som oss själva vid smärtupplevelser. För det andra för att de kan berätta det för oss. När det kommer till spädbarn har dessa ännu inte verbal förmåga och kan därför inte berätta för oss hur saker känns, men vi har hela tiden haft tillgång till deras reaktioner – som är exakt som vuxnas. Dessa reaktioner i sig själva är en slags bild av hjärnans smärtreaktioner.

Att fästa större vikt vid en bild av hjärnan när den upplever smärta än vid en bild av en bebis ansikte när hen upplever smärta är helt bisarrt. Båda är bilder av smärtreaktioner. Men visst, får en sådan här studie människor att ta större hänsyn till spädbarns smärtupplevelser så är den välkommen.

Oxford University har gjort en 4-minuters film om forskningen som är här nedanför. Ni kan också läsa deras populärvetenskapliga sammanfattning.

Bookmark and Share

Varför kommer flyktingar med båt istället för med flyg? Hans Rosling förklarar

Bookmark and Share

”Medvetandet är en formel”

Bookmark and Share

Stephen Hawking sjunger Monty Pythons Galaxy Song

Bookmark and Share

Peter Singer och Richard Dawkins diskuterar djurrätt och vegetarianism

Bookmark and Share

Jesus – the true story (in animated musical format)

Thank God for Brickleberry. Watch the series finale, tonight after Tosh.0.

Posted by Comedy Central on Tuesday, April 14, 2015

Bookmark and Share

Ett grundligare fördömande av homosexualitet från Svenska evangeliska alliansen

Stefan G­ustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, försöker släta över de 22 pingstpastorernas fördömande av homosexualitet, men lyckas bara göra saken värre. I Gustavssons värld kommer nämligen inte fördömandet bara från Bibeln, utan från naturen själv.

Bibeln b­estår inte av lösryckta bevisverser för olika uppfattningar, utan det finns en genomtänkt helhetssyn på livet som B­ibeln utgår ifrån. Startpunkten är skapelsen, den goda skapelsen som kommer ifrån Gud och som ligger under Guds välsignelse.
Här är texterna tydliga med att vi är skapade till man och kvinna och att Guds ursprungliga tanke för sexualiteten är det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det är just detta perspektiv som Paulus utlägger i Romarbrevet 1; texten innehåller ett flertal referenser just till skapelsen. Paulus avvisande av samkönade sexuella relationer utgår alltså från detta skapelseperspektiv. Undervisningen i Romarbrevet 1 kan därför inte avvisas som några isolerade bibelverser; de uttrycker konsekvensen av den kristna tron på skapelsen.
Här ligger också grunden för ett naturrättsligt perspektiv på människans sexualitet. Den kristna kyrkan har sin uppfattning inte enbart för att den stämmer med de bibliska texterna, utan också för att den stämmer överens med till­varons grundstruktur. Biologiskt är sexualitetens grundsyfte fortplantning och det är enbart man-kvinna-relationen som principiellt sett är fruktsam. Fysiologiskt är det mannens och kvinnans kropp som är a­npassade för varandra. Komplementariteten mellan man och kvinna – eftersträvansvärd i alla andra sammanhang – är grundläggande för den klassiskt kristna äktenskapssynen.

Om det är det biologiska grundsyftet som ska vara vårt rättesnöre för etik och moral så vill jag bara påminna om böldpest, malaria, smittkoppor och  kallbrand; påminna om komplementariteten mellan mänsklighetens sjukdomar och människan. Biologiskt är sjukdomars grundsyfte deras egen överlevnad. Alla argument som går att använda för att förespråka tanken på att naturligt = bra går att använda på mänsklig sexualitet likväl som på mänskliga sjukdomar.

Om du nu tänker ”men var inte fånig” så har du helt förstått poängen.

För övrigt finns en delmängd av populationen hos både människor och djur som verkar födda homosexuella – det är en biologisk ”inställning” som är annorlunda (vare sig den är satt av gener eller uppväxtmiljö). Om man ska använda sig av naturrättsliga argument bör man begrunda vad detta innebär: homosexualitet är naturligt i en delmängd av populationen, alltså är det något bra i en delmängd av populationen (enligt naturrättsligt sätt att resonera). Ska man grunda sina argument i naturen får man vackert se till hela naturen, inte bara den delmängd som passar ens fördomar.

Bättre är förstås att grunda sin etik och moral på medmänskliga hänsyn.

Läs hellre prästen Erik Stenberg-Roos artikel Guds nåd gäller även min homosexuella dotter som har en mer medmänsklig utgångspunkt.

Bookmark and Share

”KosherSwitch – Control Electricity on Shabbat!”

It”s the 21st Century, there’s got to be a better way!

Ikväll börjar den judiska sabbaten som enligt Wikipedia firas ”varje vecka, från solnedgången fredag kväll tills ”tre stjärnor syns” på lördag kväll,” Under sabbaten är det – enligt ”rättrogna” – strikt förbjudet att utföra arbete, vilket bland annat innebär att om man glömt att släcka lampan i barnrummet så får det vara tänt hela dygnet. Detta kan dock enkelt avhjälpas genom att installera en så kallad ”KosherSwitch”, vars funktionalitet förklaras i filmen här ovanför. Citatet är hämtat från reklamfilmen och är inte sagt i ironiskt syfte.

Bookmark and Share

Vi lever längre än någonsin

Bookmark and Share

Dålig PR

Bookmark and Share

Hur kunde Muhammed gifta sig med Aisha när hon bara var 6 år? ”Ask a Muslim” förklarar

Är det något ni undrar över inom Islam så finns hemsidan www.ask-a-muslim.com att vända sig till. De har till exempel producerat ovanstående video som förklarar hur Muhammed kunde gifta sig med Aisha när hon bara var sex år gammal och ha samlag med henne när hon bara var nio.

Kortversionen är att många gifte sig med barn på den tiden och Muhammed var gift med en äldre kvinna också och Aisha var ändå inte var ett barn eftersom det ju är förbjudet att gifta sig med barn och puberteten kommer tidigare i varma länder. Det är faktiskt guds visdom som visar sig i det här giftermålet – VISDOM säger vi – på Arabiska dessutom, vilket gör det sannare.

Bookmark and Share

En konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger

Vi kan inte smita undan vårt ansvar utan måste ge människor den teologiska vägledning som är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger. Det skriver 22 pingstpastorer i debatten om homosexualitet i tidningen Dagen.

Vi kan inte smita undan vårt ansvar utan måste ge människor den teologiska vägledning som är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger. Att äga en klar uppfattning om homosexualitet handlar för vår del inte om att försöka positionera oss i någon särskild kategori av kristna eller söka en identitet i någon viss etikett.
Vi menar att praktiserande homosexualitet, utifrån vad Bibeln säger, är synd. Det har funnits en samstämmighet om detta genom hela den protestantiska reformationen, och även dessförinnan fanns det en klar teologisk övertygelse i frågan.
Revisionism är ett modernt påfund som har till uppgift att vrida på bibeltexter för att få dem att säga motsatsen till vad de innehåller.
Vi söker inte identiteten i etiketteringar men ser det som en synd mot både den enskilda människan, församlingarna och oss själva om vi inte är tydliga i frågor där Bibeln tveklöst säger att om du lever på det sättet så ärver du inte Guds rike. Med andra ord, i så fall missar du himlen.
Det gör ont i oss alla när vi ser att den enskilda människan såras, men om vi verkligen älskar vår medmänniska, måste vi då inte berätta sanningen, även om det gör ont? Det har att göra med vår lojalitet till och trohet mot Gud, hemma i våra församlingar men även i ledarspalterna på tidningen Dagen.
Men till sist handlar det om himlen och evigheten. Tidsandan och sanningen går inte alltid i takt.

Kanske är bäst att påminna om vad Jesus har att säga om homosexuella äktenskap.

Vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. (Markusevangeliet 10:6-8; Matteusevangeliet 19:5)

Och hur ska man behandla homosexuella enligt Bibeln?

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. (3 Mosebok 20:13)

Några som verkligen tar sin heliga skrift på blodigt allvar i den här frågan är förstås IS som, bland andra barbariska dåd i sin religions namn, stenar ihjäl homosexuella. Vår vädjan till den 22 pingspastorerna bakom den här artikeln är därför denna: ge INTE ”den teologiska vägledning som är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger”, snälla. Tolka bort de här passagerna och låt de självdö på historiens skräphög över förkastliga lagar.

Bookmark and Share

Neurotology

Bookmark and Share

Jesus utslängd ur kyrkan på Påskdagen

Det är oklart vad Jesus gjorde för fel då han inträdde i Växjö domkyrka. Förutom att vara klädd som man på medeltiden trodde Jesus var klädd – det kanske är oacceptabelt nuförtiden? Expressens kommentarer är obetalbara.

”Som av en händelse” befann sig artisterna i Far och Son, Frej Larsson och Simon Gärdenfors, i kyrkan.

Var det du, Frej som var utklädd till Jesus?

– Vi är i Växjö för att öppna en restaurang och gick i kyrkan. När biskopen sagt ”Jesus är uppstånden” för tredje gången öppnas dörren, och in strider Jesus som blir nedbrottad av starka, kristna män inför publiken. Det var många i kyrkan som blev besvikna, de hade väntat på Jesus återuppståndelse, säger Frej Larsson.

Och ”som av en händelse” råkade Frej Larssons kompis Jens Rosengren filma händelsen.

Bookmark and Share

”Präst: Homosexualitet en psykisk oordning”

Konfirmander i katolska kyrkan i Växjö får lära sig att homosexualitet är en psykisk oordning – som för de värst drabbade är obotlig, rapporterar Smålandsposten.

Ungdomarna som deltar i konfirmationsundervisningen är alla i 14-årsåldern, en tid då sexualitet kan vara något nytt och förvirrande. Smålandsposten undrar om inte kyrkoherden är rädd för att skapa ångest och oro.
– Det är möjligt. Men du skulle kanske ha varit med på undervisningen och sett hur den gick till. Jag förstår att du har ett blad som delades ut där. Det är ett internt blad som inte är avsett för publicitet. Varje ord är inte vägt på guldvåg.
Inte lämpade för familjelivet
Kyrkoherden säger till tidningen att bladet kan tolkas som att homosexualitet är något som kan läkas eller botas. Men det kan också tolkas som att det finns faktisk homosexualitet som är ”ofrånkomlig”.
Människor som är ”ofrånkomligt” homosexuella kan enligt konfirmationsundervisningen inte ”ta på sig familjelivets ansvar”, enligt kyrkoherden.
Det här gäller även ”impotenta” och personer med ”hälsoproblem”. Dessa personer – som inte lämpar sig för familjelivets ansvar och inte får gifta sig enligt katolska kyrkan – ska leva i avhållsamhet.

Fin kyrka det där. Läs mer hos Expressen. (Smålandspostens artikel är bakom betalvägg.)

Om man istället för att lära sig om prästers homofobi vill diskutera alla människors lika rätt och lika värde så finns det fortfarande ett fåtal platser kvar till två av sommarens fyra Humanistiska ”konfirmationsläger” (livssynsläger). Läs mer här.

Bookmark and Share

Ännu ett problem med det ontologiska argumentet för någon sorts guds existens

Bookmark and Share

Men du’rå!?

Bookmark and Share

”Konstnären försvarar sin Jesus som sprattelgubbe”

Metro rapporterar idag om en konstnär som ställt du Jesus som sprattelgubbe. ”Jaha” gäspar en samfälld kristenhet. Nästan. Några har förstås tagit illa upp. Och sagt detta. Notera att både ”Jesus som sprattelgubbe” och ”protesterna mot Jesus som sprattelgubbe” omfattas av yttrandefriheten. Konstverket är från 2002 och kostar 15 000:- ifall någon i läsekretsen vill ha det hemma.

Bookmark and Share

Påskdagspredikan: Teologiska rummet om Sekulär humanism

Idag är jag i radio. Det är ju påskdagen, så då känns det väl lite extra motiverat att lyssna på Teologiska rummet på Sveriges Radio P1 17:00? Där samtalar Christer Sturmark, filosofen Åsa Wikforss och jag själv om Sekulär humanism.

Måste en livsåskådning vara religiös? Inte enligt sekulära humanister. Sekulär humanism är en livsåskådning som varken innehåller gudar, mirakler, heliga personer eller heliga skrifter. Ofta hamnar man i samma etiska och moraliska synsätt som många av religionerna, men värderingarna baseras på människan själv och inte på vad gudar och religiösa förgrundsfigurer sägs ha dikterat.
Gäster är Christer Sturmark, chef för bokförlaget Fri tanke och ordförande för förbundet Humanisterna, Patrik Lindenfors, zoolog vid Stockholms universitet och Åsa Wikforss, filosof vid Stockholms universitet.
Programledare och producent Peter Sandberg.

Bookmark and Share

Idag uppstår påskharen och tar alla barnen

Bookmark and Share

Om man tar den kristna påskberättelsen på allvar – en faktakoll

Under dagarna mellan långfredagen och påskdagen har katolska kyrkor det annars alltid brinnande tempelljuset släckt. Det sägs att traditionen har med Jesus mytologiska död och uppståndelse att göra. Men kanske är det egentligen för att man inte ska kunna läsa bibeln för noga just de dagarna? Katolska kyrkan vägrade länge att översätta bibeln av samma skäl. Det är nämligen många detaljer i berättelserna runt just Jesus död och uppståndelse som är … vad ska man säga … problematiska. Och nej, då talar vi inte om själva grundproblemet med tanken att gud själv måste dö för att kunna säga förlåt, utan om faktapåståenden kring kristendomens centrala myt. Om man nu tar berättelserna på allvar…

 

Bookmark and Share

Andra mytologiska gudaoffer

Bookmark and Share

Viktigt meddelande från Thomas Di Leva: Alla är Jesus

Bookmark and Share