Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

November 2009
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Kategorier

Karen Armstrongs “Urkund för medlidande”

Så har den nu kommit, Karen Armstrongs “Urkund för medlidande” (jag ansvarar inte för den styltiga översättningen, den är gjord av någon annan). Så här lyder texten i sin helhet:

Medlidande som princip finns i grunden för alla religiösa, spirituella och etiska traditioner, och uppmanar oss att ständigt behandla andra såsom vi själva vill bli behandlade. Medlidande förmår oss att oupphörligt sträva för att bistå i våra medmänniskors strävan, att avsäga oss en central position i våra egna liv och istället sätta någon annan först, och att ständigt ära varje individs okränkbarhet genom att behandla alla, utan undantag, med absolut rättvisa, rättfärdighet och respekt.

Det är även nödvändigt att konsekvent, privat såväl som i samhället, undvika att åsamka andra skada. Att agera eller tala häftigt av illvilja, chauvinism eller egoism, att förneka, exploatera eller förneka någon person grundläggande mänskliga rättigheter, eller att uppmana till hat genom nedsättande beteende – även mot våra fiender – är ett förnekande av vår gemensamma mänsklighet. Vi erkänner att vi har misslyckats med att visa medlidande och att vissa individer rent av har intensifierat det mänskliga lidandet i religionens namn.


Därför vill vi uppmana alla män och kvinnor ~ att återupprätta medlidande som det centrala i religion och moralitet ~ att återgå till den uråldriga principen att alla tolkningar av religiösa skrifter som uppmanar till våld, hat och avsky är illegitima ~ att se till att ungdomar får ta del av sanningsenlig information som respekterar andra traditioner, religioner och kulturer ~ att uppskatta kulturell och religiös mångfald ~ att kultivera en upplyst empati för mänskligt lidande, även för de människor som kan kallas våra fiender.


Vi behöver omedelbart göra medlidande till en klar, vidsynt och dynamisk kraft i vår polariserade värld, Om grundat i en strävan för att överkomma själviskhet kan medlidande överkomma politiska, dogmatiska, ideologiska och religiösa avgränsningar. Medlidande är absolut nödvändigt i förhållanden mellan människor, och tvunget för en fulländad medmänsklighet. Medlidande är vägen till ett upplyst leverne och vitalt i skapandet av en rättvis ekonomi och därmed en fridfull global gemenskap.

Fagert tal, nästan så man vill skriva under. Förutom att den öppnar med ett falsk faktautlåtande. “Medlidande som princip” finns inte alls “i grunden för alla religiösa, spirituella och etiska traditioner”. Vissa religiösa önskar att det vore så, men andra religiösa önskar sig helt andra, mindre trevliga, saker.

Detta, att inte stå för svagheten i den egna ursprungspunkten, är tankefällan i Armstrongs dokument. Att basera hela sin världsbild på ett önsketänkande om verkligheten istället för ett faktautlåtande eller en överenskommen startpunkt gör att hela “urkunden” faller platt.

Det finns redan ett bättre dokument för mänskligheten att organisera sig efter. Det är ett så starkt dokument att Armstrong till och med refererar till det.

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är ett mer opartiskt alternativ. Ingången är ingen sanning, utan en en överenskommelse: Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. Utifrån en så enkel utgångspunkt formuleras sedan mänsklighetens mest imponerande urkund så här långt. Läs den istället. Där finns en verklig utmaning för oss alla och en uppmaning om vad som behöver göras.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar