Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

November 2009
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Kategorier

Evolutionsteorins födelsedag

Evolutionsteorin var i och för sig klar för Darwin redan 1837 – 22 år innan hans bok publicerades. Dessutom hade Darwin och Wallace (som också upptäckte det naturliga urvalet) gemensamt publicerat två korta artiklar om teorin redan 1 juli 1858 – som dock väckte föga uppmärksamhet. Tvärtom skrev Thomas Bell, ordföranden för Linnésällskapet (som publicerat artiklarna) att “Året har gått utan att någon sådan upptäckt som revolutionerar sin vetenskap har skett.”

Men aldrig har en bok så revolutionerat både en vetenskap och människans förståelse av sig själv såsom “On the Origin of Species” gjorde. Så den 24:e november, utgivningsdagen, är en födelsedag värd att fira. Grattis till oss alla!

Här är det berömda slutstycket från boken.

There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.

Allt liv är ett.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 25 November 2009, 12:24

Charles Darwins föregångare
Långt före Darwins Arternas uppkomst 1859 skrev professor Sven Nilsson, Lund och präst i V. Nöbbelöv och Skivarp: i INLEDNING sid XIII-XV i Skandinavisk Fauna IV Fiskarna 1820–1855 om mikroevolution: ”De världshavsfiskar, som fått sin bostad i vikar och mindre vatten, ha merendels stannat på en tidigare utvecklingsgrad och är mer lika ungarna t.ex. Strömmingen i jämförelse med Gråbenssillen, Sebastes norvegicus i Kattegatt jämförd med samma art i världshavet. Lägger man för sig en mängd fiskar af samma förmodade art, tagna i olika vatten, och lägger bredvid varandra de mest olika exemplaren, skall man knappt tveka att anse dem för skilda arter, ända till dess man framlägger även övergångsformerna som förena dem. Man kommer ej sällan att göra sig den frågan: vad är art?
Huru skall begreppet art bäst kunna bestämmas? Och av mången blir kanske nästa fråga: gives det verkligen arter i Naturen? — Det är icke blott den yttre formen, som vacklar och modifieras efter inflytelsen af yttre påverkningar, det är även de inre delarnas, former och antal: Vertebrernas antal varierar mer hos fiskarna än hos någon annan djurklass; även variera gälstrålarnas antal och är stundom olika på båda sidor hos samma exemplar, men framför allt variera fenstrålarnas antal.
Då vi se sådana förändringar, som de ovan uppräknade, ofta inom få generationer försiggå, så framställer sig otvunget den frågan; då inom så kort tid och så ringa olikhet i vattnet, så stora förändringar kunnat åstadkommas, bör man då ej kunna anse som möjligt att, under de årtusenden som förlupit och under de stora långsamt skeende geologiska förändringar, som sedan djurvärldens första tillkomst på jorden inträffat, ojämförligt större metamorfoser ha för sig gått? Vidare, då vi se att de yngsta jordlager, som innehålla fossila lämningar af så kallade utdöda djurarter, innehålla former som är mest lika de nu levande, och att de under dem liggande lagern innehålla mer och mer olika former, ju djupare de ligga eller ju avlägsnare du till tiden varit från den nuvarande världsperioden, så synes den tanken lätt kunna uppstå, att de samtliga utgöra blott under tidernas längd småningom skedda modifikationer av de första urtyperna, och att den nu levande djurvärlden således utgöres av deras avkomlingar, samt att således icke, såsom en del Naturforskare antagit, flera successiva skapelser på jorden inträffat, utan blott att fortgående utvecklingsserier ägt rum från den första och enda skapelsens alster? Vilkendera av dessa förslagsmeningar är den rätta, hör icke till närvarande ämne att närmare undersöka; jag ville blott antyda att ett grundligt studium av fiskarna även möjligtvis kan bidraga till lösningen af ganska djupliggande frågor. Att de första fiskar, som framträtt på jorden och nu lämnas inbäddade i den så kallade gamla röda sandstenen, eller Devoniska systemet, mest visa sig under samma allmänna larvformer, som del spädaste nu varande fiskyngel merendels företer, har länge varit ådagalagt och känt.”
John Ruskins (1819-1900): Om bara geologerna ville lämna mig i fred skulle jag må utmärkt, men dessa förfärliga hammare! Jag hör slamret från dem i slutet av varje kadens i bibelverserna. 1851.
Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) är den förste evolutionisten. Lamarck var före 1800 övertygad om att arterna inte förändrade sig över tiden. Vid sitt arbete på naturhistoriska museet i Paris kom han att ändra uppfattning i Napoleons Frankrike.
1809 gav Lamarck ut boken Philosophie Zoologique, där han lade fram tesen att arterna verkligen förändras över tid, baserat på följande två observationer:
Ett djur förlorar de egenskaper som det inte använder, och förstärker de egenskaper som är djuret till nytta.
Ett djurs förvärvade egenskaper går också i arv.
Lamarck hypotes kom att motbevisas, med avseende på det faktum att han åberopade delvis falska observationer, men han hade ändå slagit in på det spår som Charles Darwin kom att fullfölja. Dagens epigener stöder delvis Lamarck och vi kan trippeljubilera hans bok också 200 år.
Erasmus Darwin (1731-1802) var Charles Darwins farfar och blev berömd hos sin samtid genom att popularisera vetenskap, främst i form av episka dikter. I denna stil författade han The Botanic Garden (1791), Zoonomi (1794–96 ett verk som systematiserar sjukdomar) och The Temple of Nature (1802). I alla dessa böcker uttrycker han en teori om arternas utveckling från ett gemensamt ursprung i form av primitiva organismer i havet, och föregrep därmed Jean-Baptiste de Lamarck teori som presenterades 1809. Charles Darwin (1809-1882) under den Viktorianska eran i det Brittiska Imperiet var väl bekant med sin farfars uppfattning, och inspirerades av den till sin moderna evolutionslära, såsom den presenterades 1859. På den tiden ansågs det allmänt att arterna i stort sett varit oförändrade sedan Guds skapelse.
Vid romarrikets fall skrev Lucius Columella, 4-70 e Kr, år 40 under kejsar Neros tid fackboken att demobilisera soldater: De re rustica, ”Tolv böcker om jordbruk inklusive konsten att uppföra och anlägga fiskdammar”
I naturliga och anlagda fiskdammar har fiskare i alla tider sett honfiskar lägga miljoner rom och hanar släppa mjölke över och funnit det naturligt att fiskynglen blir tusenfalt färre i jakt efter föda under en månad, allt i ojämlik fortplantning.
I bibeln är båda lärjungarna Andreas och Simon Petrus fiskare och Andreas är Jesu förste lärjunge. Och störst är kärleken också för Darwin.

Kommentar från Gunnar Lundh
Tid: 25 November 2009, 18:51

Ja, för Darwin var kärleken stor. Och det var gott om evolutionsteorier före Darwin men denne var den förste som prickade rätt. Inga nyheter.

Störst “… också för Darwin”? Syftande på Jesus? För där brister det. Den enfaldiga kristendomen har inget med kärlek att göra.

“Men dessa mina ovänner, som icke ville hava mig till konung över sig, fören dem hit och huggen ned dem här inför mig …”

Jesus. Lukas 19:27

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 25 November 2009, 20:36

Bibeln har sett sitt bäst före datum. Den boken kan ni glömma. Jag skrev några brev till Dawkin att om han klara upptäcka en högre makt igen så skulla han bli Kung på jorden och han har alla sidor av saken.
Religionen är ett stort problem håller jag med om.

Kommentar från rolle
Tid: 25 November 2009, 20:37

“Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör”! Det är kärlek det!! Yes!

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 26 November 2009, 16:14

Inta bara förlåten gäller för ateisterna gäller alltså för ateister. De kommer segra över kyrkan. Det är bara tidsfråga för alla människor. Kyrkan äger Gud och Jesus och det borde dom inte göra.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 26 November 2009, 16:15

Nu jag väl spontan, men jag menar att ateisterna har inget att frukta när det gäller Guds existens och har ingen anledning att se Guds existens som ett personligt nederlag.

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 26 November 2009, 16:30

Gunnar Lundh bör läsa hela liknelsen om de tio punden för att också förstå konkurrensens sista hårda bibelvers Lukas 19:27. Är skillnaden mellan Jesus och Darwin så stor på denna punkt?

Fisk och fiskare är som symbol i NT knuten till dopet och nattvarden. I en liknelse om himmelriket liknas de kristna vid fiskar Matt 13: 47ff och i fornkyrkan var fisken en symbol för Kristus. Det grekiska ordet för fisk, ichtyhy’s, bildas nämligen av begynnelsebokstäverna i uttrycket I(esóus) Ch(ristós) Th(eóu) (H)y(iós) S(otér): Jesus Kristus, Guds son, Frälsaren.
Darwin i Bibeln
Mat åt fem tusen: fem bröd och två fiskar i alla fyra evangelierna: Matt 14:17ff; Mark 6:38ff; Luk 9:13ff och Joh. 6:9ff med pojken som delade med sig.
Varför fem och två förutom att de tillsammans blir heligt sjutal? Jesu liknelse om mat åt fem tusen män förutom kvinnor och barn, rymmer det gudomliga och mer?

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 26 November 2009, 19:41

Jag tillhör dom unika – tror jag – som tror att det kommer bevis och lika säkert som amen i kyrkan. Det går även att bevisa en högre makts icke existens. Jag menar bevis att vi hade haft bevis på Guds icke existens om Gud inte existerat och du går utveckla ytterligare. Kan vara intressant för mig att veta – som inte är ateist – om någon ateist tänkt i dom banorna.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 27 November 2009, 7:10

Om jag säger att bevis på en intelligent högre makt icke existens bara är en tidsfråga så måste ni vara intresserade som ateister. Och hjälpa mig. Är det någon ateist som sagt att bevis är bara tidsfråga?

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 27 November 2009, 8:35

Hej Jan-Åke,
Det går inte, på rent vetenskapsteoretiska grunder, att bevisa en icke-existens. Därav vår något bristande entusiasm.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 27 November 2009, 11:56

Det kanske måste finnas bevis att det inte går bevisa? Om man uppfinner Gud blir det lättare. Om inte Gud hör av sig själv inom en rimlig tid då kan man säga att vi fått bevis att Gud kan inte existera. Men tiden har inte gått ut än efter min beräkningar.
Nu kan ateismen vara en taktik. Men om jag tar ateisterna på orden att saken är klar och så har man räknat fel och jag tror orsaken är man har inte uppfunnit Gud.
Vore inte det en god ide för omväxlings skull.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 27 November 2009, 13:58

Jag glömde säga hej till värden av den blogg. Och jag ser alla ateister som mina vänner och av objektiva anledningar.
Jag måste erkänna att jag har personliga bevis och känner Gud. Och jag skall också erkänna att jag inga tankar på Gud innan jag fick personliga bevis för trettio år sedan. Och det handlar om att ingen kyrka var inblandad. Det handlar om jag läste Strindberg. Fortsättningen följer kanske här eller så får ni läsa resten i massmedia.

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 28 November 2009, 11:40

Darwin i Bibeln
Mat åt fem tusen: fem bröd och två fiskar i alla fyra evangelierna: Matt 14:17ff; Mark 6:38ff; Luk 9:13ff och Joh. 6:9ff med pojken som delade med sig.
Varför fem och två förutom att de tillsammans blir heligt sjutal? Jesu liknelse om mat åt fem tusen män förutom kvinnor och barn, rymmer det gudomliga och mer?)

Händiga handens fem fingrar symboliserar mänskligt arbete. två står för tvåsamhet, ett par, tillit, ty sig till, kärlek, sex. _: Att odla spannmål och fisk ger mat åt många.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 28 November 2009, 15:19

Jag måste tillägga att Platon var Guds filosof och grekerna var Guds politik. Jesus bör inte ha något med politik att göra. Det kommer bli mindre religion överhuvudtaget och inte mer som alla fruktar.
Gud välsigne Amerika är metafysik
( osäkert om Gud verkligen välsignat Amerika) i en religiös miljö. Jag tror Gud välsigne Sverige kommer bli något bättre.
Kyrkan vet att Hedenius och inte minst Tingsten var sända från Gud, men inte varför. Det handlar om politik, enlig mig.
“Den gode Ljungberg är nog fräck så det föreslår” och Hedenius i debatt och har var “religiös” och det menas att han hade en eld och energi.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 29 November 2009, 15:33

Det var bäst säga det nu. För jag planerar att göra detta till “the greatest show on earth” tillsammans med Richard Dawkin och jag undrar om han inte redan är beredd på bevis på en högre makts existens från mig. Efter två privata brev från mig. Bara han kan godkänna bevisen.

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 29 November 2009, 17:12

Du väljer en härlig dag. I dag är första söndagen i advent! Evangelium: Jesu intåg i Jerusalem. Se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Matt 21:1-9

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 30 November 2009, 8:51

Dakwin på CNN: Evangleist an idiot on evolution.
“If a refutation ever vere to come about, it would come from a scientist, and not an idiot.”
Kanske han sade det efter några personliga brev från mig.

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 30 November 2009, 11:53

Evolution i små, små nanosteg eller utvecklingskedjor förutsätter att jorden är miljoner och miljarder år gammal, som Thomsen och Sven Nilsson professionellt visade och skrev om först?! För geologer var Darwins fortsatta evolution logisk. Varken Darwins högättade vän och mentor Charles Lyell eller hans geologilärare Adam Sedgwick 1785-1873 accepterade aldrig hans idé, den sexuella utvecklingsläran, som något nytt. Behovet att idén utvecklades vidare och skrevs på engelska språket var viktig för Lyell, Great Britten och världen.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 1 December 2009, 17:58

Men världen och vetenskapens ordning kan vara Guds ordning. Och då handlar det om en kontrollera en utvecklingsprocess och som världsandens filosof Hegel pratade om.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 1 December 2009, 19:24

Dawkin dominerar inom ateismen och i världen och det är jag nog överbevisad om är Guds vilja. Nu är inte Skaparen med stort S någon person. IQ är energi och energi är IQ. Skaparen med stort S är geniet i universum och är energi och vad skulle det annars vara. Planera skapelsen i förväg och lyckas.

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 2 December 2009, 19:47

Nu kan ni slappna av och nu skriver jag inget mer. Men det vara bara början. Resten kommer i massmedia.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 2 December 2009, 20:27

Väntar med spänning!

Kommentar från Jan-Åke Johansson
Tid: 5 December 2009, 19:56

Och även Dawkin tog det på rätt sätt ser det ut som. Och det tackar jag för.

Skriv en kommentar