Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

January 2010
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kategorier

Bögar attackerar skapelsen!

I alla fall enligt påve Benedict XVI.

Påven gjorde nyligen sin sammanfattning av årets världshändelser inför en församlad skara diplomater. Huvudtemat var miljöproblemen och hur man bäst skyddar skapelsen – nog så viktiga frågor. Här är en del av påvens analys.

“För att reflektera vidare måste vi komma ihåg att miljöproblemen är komplexa; som en mångfacetterad prisma. Djur skiljer sig från varandra och kan bli skyddade, eller hotade, på olika sätt. En sådan attack kommer från lagar eller förslag som, för att slåss mot diskriminering, slår mot den biologiska grunden för skillnaden mellan könen. Jag tänker till exempel på vissa länder i Europa och Nord- och Sydamerika.”

Det märkligaste i den här historien är att det står ett antal högt avlönade diplomater utsända från jordens alla hörn och lyssnar på honom.

Läs mer hos t.ex. Reuters.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 28 February 2011, 12:25

Gud sade: ”Ljus bli till!” Och ljuset och månen och livet blev till.
Isaac Newton, 1642-1727, satt en kväll i sin trädgård och såg ett fallande äpple framför månskivan. Tänk; om det är samma kraft? Ja! Centrifugalkraft och dragningskraft i balans ger tyngdlöshet i rymden. Allmän gravitation är specialfall av attraktionskraft, som formar och drejar alla himlakroppar från en eller två brännpunkter (cirklar och ellipser) i hela universum och runt alla atomkärnor. Alexander Pope, skrev år 1717: “Naturen och naturens lagar var dolda i mörkret. Gud sade: Varde Newton! Och allt blev ljust.”
Döda månen skänker unikt jorden liv.
Andningsgunga skrev Herta Müller med Nobelpris 2009. Samma år dubbeljubilerade Charles Darwin födelsen 200 år och Arternas uppkomst 150 år. Båda böckerna nytänder tanken på livets uppkomst genom att en himlakropp i en lyckoträff på jorden klöv/ryckte loss berg och öppnade Stilla Havets djup och minskade jordens snabba rotation. Himlakroppen studsade vidare med klippor, sten och grus till stoffbälten runt jorden. Attraktionskraft formade månen. Jordens dragningskraft håller kvar den, och solens håller båda i cirkelbanor. Vi fick: åren, varma och kalla, väder och vind, natt och dag. Ömsesidig dragningskraft gav tidvatten två gånger per dygn i en ändlös andningsgunga i vikar, strömdrag och våtmark. Gas, åskslag och jord blev molekyler, virus och celler. Flercelliga embryon blev levande bakterier, plankton och mångfalt liv och blev människa.
Goda idéer dör aldrig. De återuppstår! Det bästa som någonsin funnits är Jesus, som 30-årig döptes i lägsta levande vatten uppströms Döda Havet och har uppstått ifrån det döda och ger alla nåd och nytt hopp. I en anda av gemenskap charma och se själen. I blom och insikt få det hela mot det rätta, det sanna och det sköna i en evig Gud. I nåd ty sig till viljans fria impuls och drift av harmoniers fröjd och lust. Och tvåsamhet mot oro och ångest i evolution.
Några bibelord i omvänd kronologisk ordning:
NT Joh. 1:1-5 år 90: ”I begynnelsen fanns Ordet (logos) och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människans ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
Matt 3:13 år 80:”Sedan kom Jesus från Galiléen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom.”
Matt 4:18 – 21 år 80: Fyra av Jesu lärjungar var fiskare. Fiskare har ofta sett en fiskhona lägga miljontals rom och hanar spilla mjölke över. Om en månad finns tusen yngel av en hane och om två år finns en fisk.
Rom 1:20 år 58: ”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga”(logik).
1 Kor 13:13 år 50.”Tro, hopp och kärlek. Och störst är kärleken.”
GT Hab. 1:14 640-609 f Kr: ”Du lät människor bli som havets fiskar, den myllrande skaran utan härskare.”
Ps 146:6, 900-160 f. Kr. ”Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.” Kolets och vattnets kretslopp: ↨ död i förbränning och liv i levande vatten ↨ dop.
Jer. 18:1-4 580 f Kr: ”DETTA ORD KOM till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det.”
1Kung 19:11 900 f Kr: ”Herren svarade: Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där. En stor och stark storm (tillvände lyckoträff som) klöv/ryckte loss berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.”
2 Mos 2:5, 1300 f Kr: ”Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka längs stranden. Hon fick syn på korgen (Mose) i vassen och skickade en slavinna att hämta den.” Vårt mänskosläkte började i regioner nära Nilens källflöden för ett par hundra tusen år sedan.
Jobs 38:33 ~2000 f Kr: ”Förstår du himlens lagar, får du dess ordning att gälla på jorden?”
1 Mos 1:1, 2000 f Kr: ”I BEGYNNELSEN (tänk: I evigheten) skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till.”
Efter två världskrig år 1948 FN § 1: Alla människor föds fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av gemenskap.
Rymdfoto av både måne och jord år 1979 nytänder: ”Du och jag på en månskenspromenad.”♫
Månen formades 30 miljoner år efter jorden 4,5678 miljarder år (Giga anno: Ga.). Solen beräknas vara 4,6 Ga. och Big Bang 14 Ga.
Tor Wadmark: torwadmark@hotmail.com; 040-16 02 02; 0705-44 32 14; den 27 februari 2011.

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 31 August 2011, 15:45

Skapelsens mångfald och dynamik.
Attraktionskraften mellan samma stjärnstoff dvs. kraften mellan massor, under stjärnfalls tid som i många långa rymdvarv förenar partiklar till stoff. Och vi ser en mängd kosmiskt hopade kroppar på himlavalvet som månar, planeter och stjärnor. Och samma partikelfysik finns i det lilla runt alla atomkärnor. I evig tid. Viktigast av allt är tid.
Benfiskar och skaldjur bildar fossilförande komparativa lagerföljder, som ger geologiska tidrymder. Inklusive trilobiter och ortoceratiter i sandsten ser vi tidens gång i en miljard år. Absolut tid fick vi genom sönderfall av isotopen C14, och än längre tillbaka i tiden når vi genom att lasersöka radioaktiva uranisotopers sönderfall till det stabila grundämnet bly.
”Hela serien blott av det organiska livets utveckling som är en realitet här på jorden förutsätter en tidslängd som för mänskliga fattningen utgör en omätbar storhet i miljarder år.
Men har den själv ingen orsak måste den inte heller ha någon början, dvs. den måste vara evig. Det är första orsak till Naturen, denna första urkraft ur vilken allt utgått, som vi kallar Gud. Vårt förnuft tvingas att anta denna första orsak: men vårt förnuft kan icke fatta det eviga och vår tanke svindlar i en gränslös avgrund då den vill mäta det omätliga. Lättare kunna vi föreställa oss det oändliga och möjligheten att se det som är, kan under tusende skiften ändå utan ända fortsätta sin rörelse. Ja, vi kunna väl föreställa oss naturens oräkneliga omväxlingar: men dess totala tillintetgörelse kunna vi inte tänka oss. Att neka det eviga vore att neka sin egen tillvarelse. Det medvetandet: av en orsak till detta jag, tillbakastigande i denna räcka av erfarenheter stannar jag inte förrän vid den första således den eviga som jag inte kan begripa: men tvingas anta. Den produkt som av evighet uppkommit av den från evighet verkande urkraften kalla vi materia. Materien är således evig som Gud: men formen hör till tiden och är föränderlig som den. Formerna kunna vi tänka oss försvinna och det sammansatta upplösas: men de yttersta elementen för materien är eviga. Har vi ännu hunnit till dessa yttersta elementer? Kan kemin någonsin framställa dem? Kunna de fattas av de sinnen som endast är oss givna för denna grövre värld? Innan former ges måste dessa första (ämnet till allting) vara lika utspridda i den oändliga rymden. Detta var det allmänna kaoset.
Allt skapat skall genomvandra en bestämd bana och därefter förgås.” Sven Nilsson 1787 – 1883, professor i Lund och prost i Västra Nöbbelöv och Skivarp pastorat med prebende, norr om Abbekås i Lund stift.
I fysik är tid, något förenklat, definierad som avståndet mellan händelser längs den fjärde axeln i rumtiden.
Det är Sven Nilsson, SN, som först vetenskapligt visade och beskrev sanningen att jorden kunde vara en miljard år dvs. en evolutionär utveckling med istid var möjlig och sannolik i samma anda som den förste evolutionisten Jean-Baptiste de Monet Chevalier de Lamarck 1744-1829. SN använde ordet förändring år 1825 om jordskorpans rörelse och som i evolution tiotalet gånger långt före Darwin: Arternas uppkomst år 1859 i förordet och inledningen till Skandinavisk fauna del IV: Fiskarna, 1820-1855.
Den 10 juli 1825 såg SN i ett stenbrott i höörsandsten vid Rugerup någon halvmil öster Billinge mitt i Skåne, hur hela bergmassan var sprucken och förklyftad.”Häraf ser man att en gruflig rörelse i de omgivande elementerna verka uppifrån eller utifrån på berget, men denna kraft har ej kunnat tränga så långt ner och förorsaka alla de remnor och sönderkrossningar som berget lidit. Denna kraft måste ha kommit inifrån ur jordens eget sköte. Jorden måste ha varit i en ryslig skakning. Denna katastrof är just den som nedbäddat våra lösa jordvarv”. Långsamt skapade inbyggda spänningar i omgivande bergmassor frigörs. Osynliga förändringar utlöses. SN beskriver detta på latin och den vetenskapliga världen uppmärksammade det. Charles Lyell vidareutvecklade aktualitetsprincipen i Principals of geologi 1830-1833. En bok som Darwin fick med sig 1831 på HMS Beagle och studerade under 5 år till sjöss.
SN var ett par månader i Köpenhamn, Hamburg, Paris, Bristol och London. Och han påbörjade resan hem en vecka före Darwin återkom till Falmouth den 2 oktober 1836 från världsomseglingen. SN träffade bl. a Darwins lärare Adam Sedgwick och hans vetenskaplige mentor Charles Lyell. Båda högt erkända förnekade under hela sina aktiva liv att ikonen Darwin gjort något nytt.
Royal Navy (Beagles ägare), Great Brittan i krig mot Napoleon och Frankrike samt Viktorianska imperiet lovprisade Darwin och kyrkans svans rackade ner på honom. Hela världen ärade och hedrade den olycklige ädlingen Charles Darwin för hans enastående, flitiga och sinnrika förmåga att bringa ordning och förklara evolution. I både OED, Oxford English Dictionary, och Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php?l=e & p=12: 1641, “to unfold, open out, expand,” from L. evolvere “unroll,” from ex-“out” + volvere “to roll” (see vulva). Evolution (1622) originally meant “unrolling of a book;” it first was used in the modern scientific sense 1832 by Scot Geologist: Charles Lyell. Charles Darwin used the word only once, in the closing paragraph of “The Origin of Species” (1859), and preferred descent with modification, in part because evolution already had been used in the 18c. Homunculus theory of embryological development (first proposed under this name by Bonnet, 1762), in part because it carried a sense of “progress” not found in Darwin’s idea. But Victorian belief in progress prevailed (along with brevity), and Herbert Spencer and other biologists popularized evolution.
Sven Nilsson var den som först av alla såg kommunikation i hällristningars symboler och skrev Spår efter Feniciska kolonier i Skandinavien 1862 och hänvisade där till Kungagraven i Kivik 1300 – 1400 år f Kr samt hällristningar i Halland och Bohuslän från bronsåldern. Han var så säker att han också föredrog detta som emeritus på naturforskarmötet i Göteborg 1875. Flera forskare hänvisar nu 150 år senare till sambanden och TV visar det som något nytt. En ny bok om detta med inledande dedikation som en hyllning till Sven Nilssons minne utkom 2010.
Världens mångfald är oändlig. Vårt eget individuella DNA info rymmer 7,7 miljoner miljoner biblar, som var och en rymmer ungefär 3 miljoner bokstäver (= 23 1018 DNA bokstäver; i kod fyllda dubbelspiralsträngade ATGC = 6 exa DNA koder i gener, epigener och morfogener, som kan samverka).
Vi har faktiskt 10 gånger fler bakterieceller i tarmen, än vad vi har människoceller i kroppen. De här bakterierna är livsviktiga för att vi ska kunna bryta ner maten vi äter och ta upp näringsämnen. Men exakt vilka bakterier som finns där varierar mellan människor, något som har visat sig påverka kroppen på avgörande sätt. 40 miljoner bakterier finns i 1 gram jord och 1 miljon i 1 gram färskt vatten. Mätbara storheter; men ofattbara i de oändliga talens avgrundsdjup. Den kemiska stjärnstoftsevolutionen rymmer än mer.
Isaac Newton, 1642-1727, såg ett fallande äpple framför månskivan. Tänk om det är samma kraft? Ja! Centrifugalkraft och dragningskraft i jämvikt gör alla planeter tyngdlösa i rymden. Allmän gravitation är specialfall av attraktionskraften, som formar, hänger upp och för fram allt i banor med en eller ett par brännpunkter runt om i hela universum och runt alla atomkärnor. Newton: Principia år 1687 och 16 000 handskrivna sidor.
Synligt och osynligt: Döda månen skänker jorden liv och tar massdöd i
jordbävningskatastrofer, tsunamis, vulkanutbrott med snabba luftburna klimatförändringar.
År 2009 skrev Herta Müller: Andningsgunga. Samma år dubbeljubilerade Charles Darwin: födelsen 200 år och Arternas uppkomst 150 år. Båda böckerna nytänder tanken på livets uppkomst genom en annan ledd himlakropp i en lyckoträff på jorden i en enorm kollision och explosion klöv/ryckte loss berg och öppnade Stilla Havets djup och stoppade jordens snabba snurr och gav liv? Planeten forcerade vidare med klippor, sten och grus till asteroid- och stoffbälten runt jorden, Tellus.
Den första grundlagen för materia är attraktionskraften. Vattenånga anrikades till moln, regn och hav. Kyliga månen formades öde och tom. Jordens dragningskraft håller kvar den oskiljbart som satellit. Och solens dragningskraft håller båda i bana kring sig. Jordbanan går en dag snabbare i månaden än månen runt solen. Månens och jordens samspel i solen återspeglas i månskäror. Vi får dagar och år, värme och kyla som spränger och vittrar berg till sand och mull. Evig materia blir kemi, land och hav. Månens dragkraft ger tidvatten i hav och sjöar. Och inunder i jordens håligheter samt rubbar kärv magma till skalv i glaciärer, berg och underjord såväl som skred i snö. Asteroiders nedslag ger genom mycket höga tryck och temperaturer i vatten och bildar aminosyrer tillsammans med kol och kväve. Stjärnhov gav hav liv. Gaser, sol och blixt samt lera och pyrit kom att vara molekylära rötter, encelliga mikroorganismer, embryo, virus och liv. Och blev evolutionärt träd och människa.
Goda idéer dör aldrig, de återuppstår. Bästa som någonsin funnits är Jesus, som 30 år gammal döptes i lägsta levande vatten uppströms Döda Havet och har uppstått från de döda och ger alla som tror nåd, hopp och kärlek.
Trovärdigt, kunnigt, ärligt, seriöst och genom aktiv samsyn gå vidare till samförstånd, förtroende, personkemi, ty sig till, trivsamma skratt och harmonier möter vi i glimrande och tindrande ögonkontakt någon i kärlek i släkt- och anletsdrag med relationer, tillit och dragna av kärlekens stilla strängar ur framtiden i kraft och levnadsmod att tro.
Med förstånd och samvete arbetar vi i glädje fram det rätta, det sanna och det sköna i en evig Gud och bör handla mot varandra i en anda av gemenskap. Sann människa i mod, minne och erfarenhet stävjar rädsla, fasa och fruktan. De tre tiderna, nutid, framtid, och förfluten tid är endast subjektiva begrepp som hos oss kopplas hop med våra själsliga funktioner: varseblivning, förväntan och minne.
Var Du med, var Du med
då den Evige satt
och i blånande natt
sådde flammande säd.
Esaias Tegnér i Sång till solen 1813
Några bibelord av tusen i omvänd kronologisk ordning, dvs. de yngsta och sista först samt förebilder:
Den första trosartikeln: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare; och ett evigt liv.”
NT Upp 12:1 år 96:”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i födslovånda.” EU:s flagga har 12* i en cirkel. Se himlagudinnan i Kockska husets hörn, 300 m sydost Malmö Centralstation bortom sydvästra Stortorgets hörn >.
Joh. 1:1-5 år 90: ”I begynnelsen fanns Ordet (logos) och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människans ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
Luk 24:38 år 80: ”Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?
Matt 4:18–21 år 80: Fyra av Jesu lärjungar var fiskare, de såg fiskhonor lägga miljoner rom och hanar gjuta mjölke över. Efter en månad finns tusen fiskyngel av en hane och efter ett år finns en fisk. Och detta var fullt naturligt för alla. Darwin kallade det ojämlik fortplantningsförmåga. Olika vattenkvalitéer: syre, salthalt, strömning och temperatur samt ljus och bottenmaterial är också med. Evolution och evigt liv.
Rom 1:20 år 58: ”alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.” Vem vet vad Gud är? Ingen vet, men vi kan peka på hans verk. 2 Mos 33:20.
1Kor 13:13 år 50:”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” Intresse är större än talang. Platon: Gästabudet 359 f Kr.
GT Hab. 1:14 640-609 f Kr: ”Du lät människor bli som havets fiskar, den myllrande skaran utan härskare.”
Ps 4:7, 31:17, 67:2, 80:4, 8, 20, 900-160 f Kr. Herre Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 19:2, 900-160 f Kr.”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.”
Ps 65, 104, 136, 146:6 Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.” Vattnets och kolets kretslopp är liv: ↑ dop och ↓ död. Liv segrar i evigt liv.
Jer. 18:1-4 580 f Kr: ”Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det.” Aktiv utveckling, mångfald och framsteg för en bättre och fredlig värld.
1Kon 19:11-12; 900 f Kr: ”En stor och stark storm (himlakropp i lyckoträff) klöv/ryckte loss berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.”
2Sam 7:28 1000-960 f Kr: Gud är sanningens Gud och hans ord är sanning. Ps 19:10; 51:8; 119:86; Dan 9:13; Joh. 14:6 år 90: ”Jesus är vägen, sanningen och livet.” Den som talar i Herrens namn måste tala sanning.
2Mos 2:5, 1300 f Kr: Mose i vassen, där mänskosläktets vagga stod nära Nilens källflöden för 200 000 år sen (8 000 generationer).
Jobs 38:33 ~2000 f Kr: ”Förstår du himlens lagar, får du dess ordning att gälla på jorden?” Hela världen!
1Mos 1, 2, 5, 6, 11, 14, ~2 000 f Kr: ”I BEGYNNELSEN (I evigheten) skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”
Bibeln rymmer flera skapelseberättelser. Skapelse användes 20 gånger och liv 291 gånger i bibeln. Liv på jorden kan ha uppkommit genom några rimliga tillvägagångssätt.
Månen 4,36 miljarder år (Giga anno: Ga.) formades som den största satelliten ett par hundra miljoner år efter jorden 4,54, solen 4,6 och Big Bang 13,7 Ga.
Se: http://www.bibeln.se; http://www.isaac-newton.org; http://www.darwin-online.org.uk och sök: ”Sven Nilsson” + Lund;
Bob G Lind – Nils Axel Mörner: Mykenska och Feniciska spår på Österlen. 2010
Sven Nilsson. Studier av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1983 (100 år efter hans död)
Tor Wadmark: torwadmark@hotmail.com Nymåne över Bunkeflostrand den 28 aug 2011.

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 6 September 2011, 20:26

Skapelsens mångfald och dynamik.
Attraktionskraften mellan samma stjärnstoff dvs. kraften mellan massor, under stjärnfalls tid som i många långa rymdvarv förenar partiklar till stoff. Och vi ser en mängd kosmiskt hopade kroppar på himlavalvet som månar, planeter och stjärnor. Och samma partikelfysik finns i det lilla runt alla atomkärnor. I evig tid. Viktigast av allt är tid.
Benfiskar och skaldjur bildar fossilförande komparativa lagerföljder, som ger geologiska tidrymder. En miljard år gamla bläckfiskar syns i sandsten som ortoceratiter och trilobiter. Noggrannare fick vi denna tid genom isotopen C14 sönderfall, och än längre tillbaka i tiden når vi genom att lasersöka radioaktiva uranisotopers sönderfall till det stabila grundämnet bly.
”Hela serien blott av det organiska livets utveckling som är en realitet här på jorden förutsätter en tidslängd som för mänskliga fattningen utgör en omätbar storhet i miljarder år.
Men har den själv ingen orsak måste den inte heller ha någon början, dvs. den måste vara evig. Det är första orsak till Naturen, denna första urkraft ur vilken allt utgått, som vi kallar Gud. Vårt förnuft tvingas att anta denna första orsak: men vårt förnuft kan icke fatta det eviga och vår tanke svindlar i en gränslös avgrund då den vill mäta det omätliga. Lättare kunna vi föreställa oss det oändliga och möjligheten att se det som är, kan under tusende skiften ändå utan ända fortsätta sin rörelse. Ja, vi kunna väl föreställa oss naturens oräkneliga omväxlingar: men dess totala tillintetgörelse kunna vi inte tänka oss. Att neka det eviga vore att neka sin egen tillvarelse. Det medvetandet: av en orsak till detta jag, tillbakastigande i denna räcka av erfarenheter stannar jag inte förrän vid den första således den eviga som jag inte kan begripa: men tvingas anta. Den produkt som av evighet uppkommit av den från evighet verkande urkraften kalla vi materia. Materien är således evig som Gud: men formen hör till tiden och är föränderlig som den. Formerna kunna vi tänka oss försvinna och det sammansatta upplösas: men de yttersta elementen för materien är eviga. Har vi ännu hunnit till dessa yttersta elementer? Kan kemin någonsin framställa dem? Kunna de fattas av de sinnen som endast är oss givna för denna grövre värld? Innan former ges måste dessa första (ämnet till allting) vara lika utspridda i den oändliga rymden. Detta var det allmänna kaoset.
Allt skapat skall genomvandra en bestämd bana och därefter förgås.” Sven Nilsson 1787 – 1883, professor i Lund och prost i Västra Nöbbelöv och Skivarp pastorat med prebende, norr om Abbekås i Lund stift.
I fysik är tid, något förenklat, definierad som avståndet mellan händelser längs den fjärde axeln i rumtiden.
Det är Sven Nilsson, SN, som först vetenskapligt visade och beskrev sanningen att jorden kunde vara en miljard år dvs. en evolutionär utveckling med istid var möjlig och sannolik i samma anda som den förste evolutionisten Jean-Baptiste de Monet Chevalier de Lamarck 1744-1829. SN använde ordet förändring år 1825 om jordskorpans rörelse och som i evolution tiotalet gånger i förordet och inledningen till Skandinavisk fauna del IV: Fiskarna, 1820-1855.långt före Darwin: Arternas uppkomst år 1859.
Den 10 juli 1825 såg SN i ett stenbrott i höörsandsten vid Rugerup någon halvmil öster Billinge mitt i Skåne, hur hela bergmassan var sprucken och förklyftad.”Häraf ser man att en gruflig rörelse i de omgivande elementerna verka uppifrån eller utifrån på berget, men denna kraft har ej kunnat tränga så långt ner och förorsaka alla de remnor och sönderkrossningar som berget lidit. Denna kraft måste ha kommit inifrån ur jordens eget sköte. Jorden måste ha varit i en ryslig skakning. Denna katastrof är just den som nedbäddat våra lösa jordvarv”. Långsamt skapade inbyggda spänningar i omgivande bergmassor frigörs. Osynliga förändringar utlöses. SN beskriver detta på latin och den vetenskapliga världen uppmärksammade det. Charles Lyell vidareutvecklade aktualitetsprincipen i Principals of geologi 1830-1833. En bok som Darwin fick med sig 1831 på HMS Beagle och studerade under 5 år till sjöss.
SN var ett par månader i Köpenhamn, Hamburg, Paris, Bristol och London. Och han påbörjade resan hem en vecka före Darwin återkom till Falmouth den 2 oktober 1836 från världsomseglingen. SN träffade bl. a Darwins lärare Adam Sedgwick och hans vetenskaplige mentor Charles Lyell. Båda ordförande eller sekreterare i världens äldsta geologiska sällskap, London, förnekade under hela sina aktiva liv att ikonen Darwin gjort något nytt.
Royal Navy (Beagles ägare), Great Brittan i krig mot Napoleon och Frankrike samt Viktorianska imperiet lovprisade Darwin och kyrkans svans rackade ner på honom. Hela världen ärade och hedrade den olycklige ädlingen Charles Darwin för hans enastående, flitiga och sinnrika förmåga att bringa ordning och förklara evolution. I både OED, Oxford English Dictionary, och Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php?l=e & p=12: 1641, “to unfold, open out, expand,” from L. evolvere “unroll,” from ex-“out” + volvere “to roll” (see vulva). Evolution (1622) originally meant “unrolling of a book;” it first was used in the modern scientific sense 1832 by Scot Geologist: Charles Lyell. Charles Darwin used the word only once, in the closing paragraph of “The Origin of Species” (1859), and preferred descent with modification, in part because evolution already had been used in the 18c. Homunculus theory of embryological development (first proposed under this name by Bonnet, 1762), in part because it carried a sense of “progress” not found in Darwin’s idea. But Victorian belief in progress prevailed (along with brevity), and Herbert Spencer and other biologists popularized evolution.
Sven Nilsson var den som först av alla såg kommunikation i hällristningars symboler och skrev Spår efter Feniciska kolonier i Skandinavien 1862 och hänvisade där till Kungagraven i Kivik 1300 – 1400 år f Kr samt hällristningar i Halland och Bohuslän från bronsåldern. Han var så säker att han också föredrog detta som emeritus på naturforskarmötet i Göteborg 1875. Flera forskare hänvisar nu 150 år senare till sambanden och TV visar det som något nytt. En ny bok om detta med inledande dedikation och en hyllning till Sven Nilssons minne utkom 2010.
Världens mångfald är oändlig. Vårt eget individuella DNA info rymmer 7,7 miljoner miljoner biblar, som var och en rymmer ungefär 3 miljoner bokstäver (= 23 1018 DNA bokstäver; i kod fyllda dubbelspiralsträngade ATGC = 6 exa DNA koder i gener, epigener och morfogener, som kan samverka).
Vi har faktiskt 10 gånger fler bakterieceller i tarmen, än vad vi har människoceller i kroppen. De här bakterierna är livsviktiga för att vi ska kunna bryta ner maten vi äter och ta upp näringsämnen. Men exakt vilka bakterier som finns där varierar mellan människor, något som har visat sig påverka kroppen på avgörande sätt och även vårt beteende. 40 miljoner bakterier finns i 1 gram jord och 1 miljon i 1 gram färskt vatten. Mätbara storheter; men ofattbara i de oändliga talens avgrundsdjup. Den kemiska stjärnstoftsevolutionen rymmer än mer.
Isaac Newton, 1642-1727, såg ett fallande äpple framför månskivan. Tänk om det är samma kraft? Ja! Centrifugalkraft och dragningskraft i jämvikt gör alla planeter tyngdlösa i rymden. Allmän gravitation är specialfall av attraktionskraften, som formar, hänger upp och för fram allt i banor med en eller ett par brännpunkter runt om i hela universum och runt alla atomkärnor. Newton: Principia år 1687 och 16 000 handskrivna sidor.
Synligt och osynligt: Döda månen skänker jorden liv och tar massdöd i
jordbävningskatastrofer, tsunamis, vulkanutbrott med snabba luftburna klimatförändringar.
År 2009 skrev Herta Müller: Andningsgunga. Samma år dubbeljubilerade Charles Darwin: födelsen 200 år och Arternas uppkomst 150 år. Båda böckerna nytänder tanken på livets uppkomst genom en annan ledd himlakropp i en lyckoträff på jorden i en enorm kollision och explosion klöv/ryckte loss berg och öppnade Stilla Havets djup och stoppade jordens snabba snurr och gav liv? Planeten forcerade vidare med klippor, sten och grus till asteroid- och stoffbälten runt jorden, Tellus.
Den första grundlagen för materia är attraktionskraften. Vattenånga anrikades till moln, regn och hav. Kyliga månen formades öde och tom. Jordens dragningskraft håller kvar den oskiljbart som satellit. Och solens dragningskraft håller båda i bana runt sig. Jordbanan går en dag snabbare i månaden än månen runt solen och skugga blir månskära. Vi får dagar och år, värme och kyla som spränger och vittrar berg till sand och mull. Evig materia blir kemi, land och hav. Månens dragkraft ger tidvatten i hav och sjöar. Och inunder i jordens håligheter samt rubbar kärv magma till skalv i underjord och berg samt skred i glaciärer och snö. Asteroiders och meteoriters nedslag ger genom mycket höga tryck och temperaturer i vatten och kan bilda aminosyrer tillsammans med kol och kväve. Stjärnhov gav hav liv. Gaser, sol och blixt samt lera och pyrit kom att vara molekylära rötter, encelliga mikroorganismer, embryo, virus och liv. Och blev träd och människa.
Goda idéer dör aldrig, de återuppstår. Bästa som någonsin funnits är Jesus, som 30 år gammal döptes i lägsta levande vatten uppströms Döda Havet och har uppstått från de döda och ger alla som tror nåd, hopp och kärlek.
Trovärdigt, kunnigt, ärligt, seriöst och genom aktiv samsyn gå vidare till samförstånd, förtroende, personkemi, ty sig till, trivsamma skratt och harmonier möter vi i glimrande och tindrande ögonkontakt någon i kärlek i släkt- och anletsdrag med relationer, tillit och dragna av kärlekens stilla strängar ur framtiden i kraft och levnadsmod att tro.
Med förstånd och samvete arbetar vi i glädje fram det rätta, det sanna och det sköna i en evig Gud och bör handla mot varandra i en anda av gemenskap. Sann människa i mod, minne och erfarenhet stävjar rädsla, fasa och fruktan. De tre tiderna, nutid, framtid, och förfluten tid är endast subjektiva begrepp som hos oss kopplas hop med våra själsliga funktioner: varseblivning, förväntan och minne.
Var Du med, var Du med
då den Evige satt
och i blånande natt
sådde flammande säd.
Esaias Tegnér i Sång till solen 1813
Några bibelord av tusen i omvänd kronologisk ordning, dvs. de yngsta och sista först samt förebilder:
Den första trosartikeln efter år 200 i Rom: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare; och ett evigt liv.”
NT Upp 12:1 år 96:”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i födslovånda.” EU:s flagga har 12* i en cirkel. Se himlagudinnan på Kockska husets hörn, 300 m sydost Malmö Centralstation bortom Stortorgets sydvästra hörn>.
Joh. 1:1-5 år 90: ”I begynnelsen fanns Ordet (logos) och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människans ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
Luk 24:38 år 80: ”Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?
Matt 4:18–21 år 80: Fyra av Jesu lärjungar var fiskare, de såg fiskhonor lägga miljoner rom och hanar gjuta mjölke över. Efter en månad finns tusen fiskyngel av en hane och efter ett år finns en fisk. Och detta var fullt naturligt för alla. Darwin kallade det ojämlik fortplantningsförmåga. Olika vattenkvalitéer: syre, salthalt, strömning och temperatur samt ljus och bottenmaterial är också med. Evolution och evigt liv.
Rom 1:20 år 58: ”alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.” Vem vet vad Gud är? Ingen vet, men vi kan peka på hans verk. 2 Mos 33:20.
1Kor 13:13 år 50:”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” Intresse är större än talang. Platon: Gästabudet 359 f Kr.
GT Hab. 1:14 640-609 f Kr: ”Du lät människor bli som havets fiskar, den myllrande skaran utan härskare.”
Ps 4:7, 31:17, 67:2, 80:4, 8, 20, 900-160 f Kr. Herre Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 19:2, 900-160 f Kr.”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.”
Ps 65, 104, 136, 146:6 Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.” Vattnets och kolets kretslopp är liv: ↑ dop och ↓ död. Liv segrar i evigt liv.
Jer. 18:1-4 580 f Kr: ”Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det.” Aktiv utveckling, mångfald och framsteg för en bättre och fredlig värld.
1Kon 19:11-12; 900 f Kr: ”En stor och stark storm (himlakropp i lyckoträff) klöv/ryckte loss berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.”
2Sam 7:28 1000-960 f Kr: Gud är sanningens Gud och hans ord är sanning. Ps 19:10; 51:8; 119:86; Dan 9:13; Joh. 14:6 år 90: ”Jesus är vägen, sanningen och livet.” Den som talar i Herrens namn måste tala sanning.
2Mos 2:5, 1300 f Kr: Mose i vassen, där mänskosläktets vagga stod nära Nilens källflöden för 200 000 år sen (8 000 generationer). Mycket gynnsam miljö med dynamiska utvecklingsmöjligheter fanns här för liv.
Jobs 38:33 ~2000 f Kr: ”Förstår du himlens lagar, får du dess ordning att gälla på jorden?” Hela världen!
1Mos 1, 2, 5, 6, 11, 14, ~2 000 f Kr: ”I BEGYNNELSEN (I evigheten) skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”
Bibeln rymmer flera skapelseberättelser. Skapelse användes 20 gånger och liv 291 gånger i bibeln. Liv på jorden kan ha uppkommit genom några rimliga tillvägagångssätt.
Månen 4,36 miljarder år (Giga anno: Ga.) formades som den största satelliten ett par hundra miljoner år efter jorden 4,54, solen 4,6 och Big Bang 13,7 Ga.
Se: http://www.bibeln.se; http://www.isaac-newton.org; http://www.darwin-online.org.uk och sök: ”Sven Nilsson” + Lund;
Bob G Lind – Nils Axel Mörner: Mykenska och Feniciska spår på Österlen. 2010
Erwin Schrödinger: What is life? Mind and Matter 1967
Sven Nilsson. Studier av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1983 (100 år efter hans död)
Tor Wadmark: torwadmark@hotmail.com Fullmåne på Bunkeflostrand den 12 september 2011

Kommentar från Tor Wadmark
Tid: 19 September 2011, 12:42

Skapelsens mångfald och dynamik.
Attraktionskraften mellan samma stjärnstoff dvs. kraften mellan massor, under stjärnfalls tid som i många långa rymdvarv för samman partiklar till stoff. Och vi ser månar, planeter och stjärnor på himlavalvet som kosmiskt hopade himlakroppar. Och samma partikelfysik finns i det lilla runt alla atomkärnor. Viktigast av allt är tid.
Isaac Newton, 1642-1727, såg ett fallande äpple framför månskivan. Tänk om det är samma kraft? Ja! Centrifugalkraft och dragningskraft i jämvikt gör allt tyngdlöst i rymden. Allmän gravitation är specialfall av attraktionskraften, som formar, hänger upp och för fram allt i banor med en eller ett par brännpunkter runt om i hela universum. Newton: Principia år 1687 och 16 000 handskrivna sidor.
Benfiskar och skaldjur i levande vatten bildar fossilförande komparativa lagerföljder, som ger geologiska tidrymder. En miljard år gamla bläckfiskar är kvar i sandsten som ortoceratiter och trilobiter. Än noggrannare fick vi tiden genom sönderfall i isotopen C14, och än längre tillbaka genom att lasersöka uranisotopers sönderfall till stabila grundämnet bly.
”Hela serien blott av det organiska livets utveckling som är en realitet här på jorden förutsätter en tidslängd som för mänskliga fattningen utgör en omätbar storhet i miljarder år.
Men har den själv ingen orsak måste den inte heller ha någon början, dvs. den måste vara evig. Det är första orsak till Naturen, denna första urkraft ur vilken allt utgått, som vi kallar Gud. Vårt förnuft tvingas att anta denna första orsak: men vårt förnuft kan icke fatta det eviga och vår tanke svindlar i en gränslös avgrund då den vill mäta det omätliga. Lättare kunna vi föreställa oss det oändliga och möjligheten att se det som är, kan under tusende skiften ändå utan ända fortsätta sin rörelse. Ja, vi kunna väl föreställa oss naturens oräkneliga omväxlingar: men dess totala tillintetgörelse kunna vi inte tänka oss. Att neka det eviga vore att neka sin egen tillvarelse. Det medvetandet: av en orsak till detta jag, tillbakastigande i denna räcka av erfarenheter stannar jag inte förrän vid den första således den eviga som jag inte kan begripa: men tvingas anta. Den produkt som av evighet uppkommit av den från evighet verkande urkraften kalla vi materia. Materien är således evig som Gud: men formen hör till tiden och är föränderlig som den. Formerna kunna vi tänka oss försvinna och det sammansatta upplösas: men de yttersta elementen för materien är eviga. Har vi ännu hunnit till dessa yttersta elementer? Kan kemin någonsin framställa dem? Kunna de fattas av de sinnen som endast är oss givna för denna grövre värld? Innan former ges måste dessa första (ämnet till allting) vara lika utspridda i den oändliga rymden. Detta var det allmänna kaoset.
Allt skapat skall genomvandra en bestämd bana och därefter förgås.” Sven Nilsson 1787–1883, professor i Lund och prost i Västra Nöbbelöv och Skivarp pastorat med prebende, norr om Abbekås i Lund stift. I fysik är tid, något förenklat, definierad som avståndet mellan händelser längs den fjärde axeln i rumtiden.
Det är Sven Nilsson, SN, som var bland de som vetenskapligt visade och först beskrev sanningen att jorden kunde vara en miljard år dvs. en evolutionär utveckling med istid var möjlig och sannolik i samma anda som den förste evolutionisten Jean-Baptiste de Monet Chevalier de Lamarck 1744-1829. Var det denna sanningsförklaring ovan från den bibliska historien till geologisk och kosmisk tid, som smög in detta stora systemskifte med nya tidsåldrar dvs. ny världsordning utan protester?
SN använde ordet förändring år 1825 om jordskorpans rörelse och som i evolution tiotalet gånger i förordet och inledningen till Skandinavisk fauna del IV: Fiskarna, 1820-1855.långt före Darwin: Arternas uppkomst (1859).
Den 10 juli 1825 såg SN i ett stenbrott i höörsandsten vid Rugerup någon halvmil öster Billinge i Skåne, ”hur hela bergmassan var sprucken och förklyftad. Häraf ser man att en gruflig rörelse i de omgivande elementerna verka uppifrån eller utifrån på berget, men denna kraft har ej kunnat tränga så långt ner och förorsaka alla de remnor och sönderkrossningar som berget lidit. Denna kraft måste ha kommit inifrån ur jordens eget sköte. Jorden måste ha varit i en ryslig skakning. Denna katastrof är just den som nedbäddat våra lösa jordvarv”. Långsamt skapade inbyggda spänningar i omgivande bergmassor frigörs i bävning. Osynliga förändringar utlöses. SN beskriver detta på latin och den vetenskapliga världen uppmärksammade det. Charles Lyell vidareutvecklade aktualitetsprincipen i Principals of geologi 1830-1833. En bok som Darwin fick med sig 1831 på HMS Beagle och studerade under 5 år till sjöss.
SN fick ett stort stipendium och var ett par månader i Köpenhamn, Hamburg, Paris, Bristol och London. Han påbörjade resan hem en vecka före Darwin återkom till Falmouth den 2 oktober 1836 från världsomseglingen. SN träffade bl. a Darwins vetenskaplige mentor Charles Lyell och Darwins lärare Adam Sedgwick. Båda ordförande och sekreterare under 1830-talet i Royal Geological Society of London 1807-. Båda förnekade under hela sina aktiva liv att ikonen Darwin gjort något nytt.
Royal Navy (HMS Beagles ägare), Great Brittan i krig mot Frankrike och Napoleon samt Viktorianska imperiet lovprisade Darwin och kyrkans svans rackade ner på honom. Hela världen ärade och hedrade den olycklige ädlingen Charles Darwin för hans enastående, flitiga och sinnrika förmåga att bringa ordning och förklara evolution. I både OED, Oxford English Dictionary, och Online Etymology Dictionary: thttp://www.etymonline.com/index.php?l=e & p=12: 1641, “to unfold, open out, expand,” from L. evolvere “unroll,” from ex-“out” + volvere “to roll” (see vulva). Evolution (1622) originally meant “unrolling of a book;” it first was used in the modern scientific sense 1832 by Scot Geologist: Charles Lyell. Charles Darwin used the word only once, in the closing paragraph of “The Origin of Species” (1859), and preferred descent with modification, in part because evolution already had been used in the 18c. Homunculus theory of embryological development (first proposed under this name by Bonnet, 1762), in part because it carried a sense of “progress” not found in Darwin’s idea. But Victorian belief in progress prevailed (along with brevity), and Herbert Spencer and other biologists popularized evolution.
Sven Nilsson var den som först av alla såg kommunikationen i bronsålderhällristningars symboler och skrev: Spår efter Feniciska kolonier i Skandinavien 1862 och hänvisade där till Kungagraven i Kivik 1300 – 1400 f Kr samt hällristningar i Bohuslän. Han var så säker att han också föredrog detta som emeritus på naturforskarmötet i Göteborg 1875. Flera forskare hänvisar nu 150 år senare till sambanden och TV visar det som något nytt. Nya boken: Mykenska och Feniciska spår på Österlen inleder med en dedikation och skrevs i en hyllning till Sven Nilssons minne.
Världens mångfald är oändlig. Vårt eget individuella DNA info rymmer 7,7 miljoner miljoner biblar, som var och en rymmer ungefär 3 miljoner bokstäver = 23 1018 DNA bokstäver; i dubbelspiralsträngade ATGC = 6 exa DNA koder i gener, epigener och samverkande morfogener.
Vi har faktiskt 10 gånger fler bakterieceller i tarmen än människoceller i kroppen. De här bakterierna är livsviktiga för att vi ska kunna bryta ner maten vi äter och ta upp näringsämnen. Men exakt vilka bakterier som finns där varierar mellan människor, något som har visat sig påverka kroppen på avgörande sätt och även vårt beteende. 40 miljoner bakterier finns i 1 gram jord och 1 miljon i 1 gram färskt vatten. Mätbara storheter; men ofattbara i de oändliga talens avgrundsdjup. Den kemiska stjärnstoftsevolutionen rymmer än mer med mutationer, joner och strålning.
Den nu världsberömde Augustinske Abboten Greger Mendel 1822-1884 studerade ärtors blomfärger statistiskt intill tredje och fjärde led i klosterträdgården dvs. det vi kallar kromosommolekyler eller arv.
Synligt och osynligt: Döda månen skänker jorden liv och tar massdöd i
jordbävningskatastrofer, tsunamis, vulkanutbrott med snabba luftburna klimatförändringar.
År 2009 skrev Herta Müller: Andningsgunga. Samma år dubbeljubilerade Charles Darwin: födelsen 200 år och Arternas uppkomst 150 år. Båda böckerna nytänder livets uppkomst av en annan ledd himlakropp i en lyckoträff på jorden i en enorm kollision och explosion klöv/ryckte loss berg och öppnade Stilla Havets djup och stoppade jordens snabba snurr. Omvänd rörelseenergi smälte jordytan. Planeten forcerade vidare med klippor, sten och grus till asteroid- och stoffbälten runt Jorden, Tellus.
Den första grundlagen för materia är attraktionskraften. Vattenånga anrikades till droppar, moln, regn, sjöar och hav. Kyliga månen formades öde och tom. Jordens dragningskraft håller kvar den som satellit. Och solens dragningskraft håller båda i sin bana. Jordbanan går en dag snabbare i månaden än månen runt solen och jordskuggor blir månskäror. Vi får dagar och år, värme och kyla som spränger och vittrar berg till sand och mull. Evig materia blir kemi, land och hav. Månens dragkraft ger tidvatten i hav och sjöar. Och i vatten inunder i jordens håligheter samt rubbar kärv magma till jord- och klippskalv samt glaciärs ras och snöskred. Asteroiders och meteoriters nedslag i vatten ger mycket höga tryck och temperaturer och kan bilda aminosyrer tillsammans med kol och kväve. Stjärnhov gav hav liv. Gaser, sol och blixt samt lera och pyrit kom i molekylära rötter, kromosommolekyler, encelliga mikroorganismer, embryo, virus och liv. Och blev träd och människa. ”Nyckeln till livets hemlighet är kemin.” Pjotr N Lebedev 1870-1912.
Goda idéer dör aldrig, de återuppstår. Bästa som någonsin funnits är Jesus, som 30 år gammal döptes i lägsta levande vatten uppströms Döda Havet och har uppstått från de döda och ger alla som tror nåd, hopp och kärlek.
Trovärdigt, kunnigt, ärligt, seriöst och genom aktiv samsyn nå samförstånd och förtroende. Personkemi, ty sig till, trivsamma skratt och harmonier möter vi i glimrande och tindrande ögonkontakt någon i kärlek i släkt- och anletsdrag med relationer, tillit och dragna av kärlekens stilla strängar ur framtiden i kraft och levnadsmod att tro. Tro på Gud är att tro på sig själv.
Med förstånd och samvete arbetar vi i glädje fram det rätta, det sanna och det sköna i en evig Gud och bör handla mot varandra i en anda av gemenskap. Sann människa i mod, minne och erfarenhet stävjar osäkerhet, oro, rädsla, fasa och fruktan. Mod är att utmana och trotsa sin rädsla.
Nutid, framtid och forntid är endast subjektiva begrepp som hos oss kopplas hop med våra själsliga funktioner: varseblivning, förväntan och minne samt självbevarelsedrift i rädsla, aggressivitet och anfall.
Var Du med, var Du med
då den Evige satt
och i blånande natt
sådde flammande säd.
Esaias Tegnér: Sång till solen 1813
Några bibelord av tusentals i omvänd kronologisk ordning, dvs. de yngsta och sista först samt förebilder:
Den första trosartikeln år 200 i Rom: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare; och ett evigt liv.”
NT Upp 12:1 år 96:”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i födslovånda.” EU:s flagga har 12* i en cirkel. Se himlagudinnan på Kockska husets nordvästra hörn, 300 m sydost Malmö Centralstation bortom Stortorgets sydvästra hörn.
Joh. 1:1-5 år 90: ”I begynnelsen fanns Ordet (logos) och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människans ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
Luk 24:38 år 80: ”Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?
Matt 4:18–21 år 80: Fyra av Jesu lärjungar var fiskare, de såg fiskhonor lägga miljoner rom och hanar gjuta mjölke över. Efter en månad finns tusen fiskyngel av en hane och efter ett år finns en fisk. Och detta var då fullt naturligt för nästan alla. Darwin kallar det ojämlik fortplantningsförmåga. Olika vattenkvalitéer: syre, salthalt, strömmar och temperatur samt ljus och bottenmaterial medverkar i evolution. Ett evigt liv.
Rom 1:20 år 58: ”alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.”
1Kor 13:13 år 50:”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” Intresse är större än talang. Platon: Gästabudet 359 f Kr.
GT Hab. 1:14 640-609 f Kr: ”Du lät människor bli som havets fiskar, den myllrande skaran utan härskare.”
Ps 4:7, 31:17, 67:2, 80:4, 8, 20, 900-160 f Kr. Herre Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 19:2, 900-160 f Kr.”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.”
Ps 65, 104, 136, 146:6 Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.” Vattnets och kolets kretslopp är liv: ↑ dop och ↓ död. Liv segrar i ett evigt liv.
Jer. 18:1-4 580 f Kr: ”Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det.” Aktiv utveckling, mångfald och framsteg för en bättre och fredlig värld.
1Kon 19:11-12; 900 f Kr: ”En stor och stark storm (himlakropp i lyckoträff) klöv/ryckte loss berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.”
2Sam 7:28 1000-960 f Kr: Gud är sanningens Gud och hans ord är sanning. Ps 19:10; 51:8; 119:86; Dan 9:13; Joh. 14:6 år 90: ”Jesus är vägen, sanningen och livet.” Den som talar i Herrens namn måste tala sanning.
2Mos 2:5, 1300 f Kr: Mose i vassen, där mänskosläktets vagga stod nära Nilens källflöden för ett par hundra tusen år sen (8 000 generationer). Stjärnfall sådde och utvecklade liv i tropiska dyningar.
2 Mos 33:20 1300 f Kr: ”Vem vet vad Gud är? Ingen vet, men vi kan peka på hans verk.”
Jobs 38:33 ~2000 f Kr: ”Förstår du himlens lagar, får du dess ordning att gälla på jorden?”
1Mos 1, 2, 5, 6, 11, 14, ~2 000 f Kr: ”I BEGYNNELSEN (I evigheten) skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”
Bibeln rymmer flera skapelseberättelser. Man förstod redan då att det var svårt. Och med tanke på kort tid, dvs. biblisk historisk tid, var en evolutionär utveckling orimlig. Det förstod man också för ett par tusen år sedan. Skapelse användes 20 gånger och liv 291 gånger i bibeln. Liv på jorden kan ha uppkommit genom några rimliga tillvägagångssätt men sannolikt otaliga gånger men allt: Ett evigt liv.
Månen 4,36 miljarder år (Giga anno: Ga.) formades som den största satelliten ett par hundra miljoner år efter jorden 4,52, solen 4,6 och Big Bang 13,7 Ga.
Se: http://www.bibeln.se; http://www.isaac-newton.org; http://www.darwin-online.org.uk och sök: ”Sven Nilsson” + Lund;
Bob G Lind – Nils Axel Mörner: Mykenska och Feniciska spår på Österlen. 2010
Gregor Mendel: Pea varieties. Procedings of the Naturforschender Verein in Brünn (Brno) 1866.
Sven Nilsson: Skandinavisk Fauna 1820-1855.
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund; Studier över Sven Nilsson, 1983 (100 år efter hans död)
Erwin Schrödinger: What is life? Mind and Matter 1967
de Vries: Mutations 1902
Tor Wadmark: torwadmark@hotmail.com Fullmåne på Bunkeflostrand den 17 September 2011

Skriv en kommentar