Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

February 2010
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Kategorier

Gillar du inte verkligheten? Lagstifta om den!

Senaten i South Dakota har lagt fram ett viktigt lagförslag om hur global uppvärmning ska läras ut i de allmänna skolorna. De som har läst lite om hur man i vissa amerikanska delstater försöker lura in kreationism på skolschemat kommer att känna igen både språkbruk och tankevurpor.

“LÅT DET HÄRMED DÄRFÖR VARA BESLUTAT, av Representanthuset i deras åttiofemte årliga sammanträde i staten South Dakota, Senaten samtyckande däri, att South Dakotas lagstiftande råd påbjuder att den offentliga skolans undervisning som berör global uppvärmning inkluderar följande:

(1) Att global uppvärmning är en vetenskaplig teori hellre än ett bevisat faktum;

(2) Att det finns flertalet klimatologiska, meterologiska, astrologiska [sic], termologiska [sic], kosmologiska och ekologiska dynamiker som kan framkalla värld-väder-fenomen och att signifikansen och interrelativiteten av dessa faktorer är mestadels spekulativa; och

(3) Att debatten om global uppvärmning har kommit att inkludera politiska och filosofiska perspektiv som har komplicerat och skapat fördomar inom den vetenskapliga granskningen av globala uppvärmningsfenomen; och

LÅT DET VIDARE VARA BESLUTAT, att det lagstiftande rådet yrkar att all undervisning om global uppvärmningsteori är anpassad för studentens ålder och akademiska utveckling, och de rådande omständigheterna i klassen.”

(1) Självklart är den globala uppvärmningen en vetenskaplig teori och inte ett bevisat faktum. Bevisar saker gör man i matematiken. I alla vetenskapsgrenar som rör verkligheten kallas dessa beskrivningar “vetenskapliga teorier”. Men förslagsställaren syftar genom att skriva denna uppenbara sanning till att förvirra läsaren att tro att en vetenskaplig teori är något som inte har uppbackning ifrån fakta. Mycket försåtligt skrivet, även om det är lättgenomskådat för den som diskuterat med kreationister.

(2) Det finns många variabler som påverkar klimatet, det är sant. Men det är inte spekulativt till vilken grad de påverkar klimatet eller hur de samverkar. Tvärtom är det precis det klimatvetenskapen sysslar med. Här börjar förslagsställaren slira på verkligheten. Särskilt som astrologi (!) och termologi (vad är det?) är med som variabler.

(3) Klimatdebatten har börjat handla mer om politik och filosofi än om själva vetenskapen, det är sant. Och detta har smittat av sig på vetenskapssamhället, javisst. Men det påverkar inte de grundläggande sambanden inom själva fysiken, kemin, geologin, kvartärgeologin, meterologin, etc. Vill man till exempel visa att koldioxid inte är en växthusgas får man faktiskt vara så god att visa detta genom fysiska experiment eller kalkyler. Inom vetenskapssamhället räcker det inte med att skrika högst (vilket verkar vara den rådande teorin inom förnekosfären). Förslagsställaren blandar här ihop den allmänna debatten med den vetenskapliga.

Extra ironiskt är det att förslagsställaren klagar på politiseringen av vetenskapen genom att föreslå ett politiskt beslut om vetenskapen.

Om ni vill jämföra taktik så är det här samma typ av formuleringar som kreationister i USA använt med varierande framgång för att försöka tvinga in kreationism på skolschemat.
(1) Evolution är bara en teori.
(2) Naturen är komplicerad.
(3) Evolution är mer ett politiskt ställningstagande än en vetenskap.
Slutsats: Därför ska man diskutera kontroversen om evolutionsteorin i klassrummen.

Är det någon som tror att det är en slump att Maggie Thauersköld Crusell får blogga regelbundet just i den högerkristna tidningen Världen Idag? Även om hon inte delar deras åsikter så delar de hennes.

(Även publicerat hos Uppsalainitiativet.)

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Geobastard
Tid: 26 February 2010, 14:22

Termologi är läran om termosar. Och termosar vet ju alla håller värmen. Alltså hör det hemma i en debatt om global uppvärmning.

Kommentar från Olaus Petri
Tid: 26 February 2010, 14:40

Sorry Lindenfors, men du jämför äpplen och ruttna päron. Att vara kritisk mot CO2-hypotesen är inte samma sak som att förneka evolutionsteorin, åtminstone i vetenskapligt hänseende

Evolutionsteorin är en ju ämnesövergripande/definierande teori. Det innebär att det finns undergrupper inom evolutionsforskningen som sinsemellan spekulerar och genererar hypoteser utifrån den. Det är inte alltid dessa spekulationer eller hypoteser omfamnas av alla biologer och vetenskapligt käbbel/dispyter uppstår.

Det innebär dock inte att någon är motståndare till evolutionsteorin som sådan. Med andra ord är man inte vetenskapsfientlig (eller kreationist) om man har delade meningar om en hypotes giltighet.

Forskningen om klimatförändringar (eller om det nu var “warming) är uppbyggd på samma vis. Alla klimatforskare kan nog enas i det stora kring vilka faktorer som är involverade, men inte kring hur mekanismerna bakom ser ut eller vad som styr/avgör klimatförändringarnas utseende.

Därför finns även här underavdelningar och skilda discipliner som angriper frågan från olika håll, dvs spekulerar och ställer upp hypoteser. En sådan är CO2-hypotesen.

Att inte köpa CO2-hypotesen rakt av innebär därför inte heller att man förnekar hur klimatet fungerar i stort, lika lite som man förkastar evolutionsteorin ifall man börjar kivas om en hypotes inom evolutionsforskningen.

Använd därför gärna samma storheter när du skall jämföra. Det underlättar.

Kreationister som är emot Darwin är av samma skäl inte heller jämförbara med ex oceanografer som är kritiska till CO2-hypotesen.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 26 February 2010, 14:41

Jag jämförde arbetsmetoder. Läs igen.

Kommentar från Olaus Petri
Tid: 26 February 2010, 15:03

Givetvis helt utan intentioner. Fundera igen.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 26 February 2010, 15:14

Nu förstod jag inte vad du menar. Kan du utveckla?

Kommentar från ConnyT
Tid: 26 February 2010, 16:35

Du säger att du jämförde “arbetsmetoder”. Det var inte alls din mening att läsaren skulle tänka att det var jämförbart i sak alltså?! 😉

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 26 February 2010, 22:06

ConnyT,
Arbetsmetoderna är exakt desamma. Att jag alltid menat att klimatförnekande och kreationism fungerar enligt samma mekanismer tror jag du känner till. Min fråga till dig är, vad drar du själv för slutsatser?

Kommentar från Olaus Petri
Tid: 27 February 2010, 16:08

Får man fråga vad du tycker om IOP:s åsikter om arbetsmetoder?:

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc3902.htm

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 1 March 2010, 8:58

Jag förväntar mig inget mindre av vetenskapssamhället än att eventuella tveksamheter i arbetsmetoder och annat rättas till. Det är så det är tänkt och fungera och oftast fungerar det även så. Jag hade önskat att de som inte tror på AGW hade använt samma metoder.

Kommentar från Olaus Petri
Tid: 1 March 2010, 9:39

Precis min åsikt Patrik. Förhoppningsvis leder detta till att klimatforskningen, åtminstone de som tagit som sin roll att definiera den, kommer till sans igen.

Skriv en kommentar