Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

June 2010
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorier

Farlig förvanskning

Från ett pressmeddelande från Svenska kyrkan:

I boken Farlig förenkling, som kommer ut i sommar, granskar etikforskaren Elisabeth Gerle retoriken i budskap som framförs av Sverigedemokraterna och av förbundet Humanisterna.

Va?? Inte utan att man sätter kaffet i halsen. Humanisterna har ungefär lika mycket gemensamt med Sverigedemokraterna som Svenska kyrkan har gemensamt med Sverigedemokraterna. Den enda skillnaden är att Sverigedemokraterna försöker liera sig med kyrkan (men det är ett vänskapsförhållande som är högst ensidigt). Hur får hon ihop det här då? Inte alls, vad det verkar:

I den offentliga debatten knyter Humanisterna ord som ”religion” till något förlegat, vidskepligt och irrationellt i motsats till upplysning, framsteg och välfärd. Det svenska blir sekulärt, till och med antireligiöst. I Sverigedemokraternas motioner till kyrkomötet knyts ord som folk och folkkyrka till svensk etnicitet och nationalism.

Först en observation om Humanisterna, sen en observation om Sverigedemokraterna. Observationerna har ingenting alls med varandra att göra, men i och med att de står i samma stycke kan man få det att verka att de hör ihop.

Så här presenteras Elisabeth Gerle i pressmeddelandet:

Elisabeth Gerle, Lund, är professor i etik vid Uppsala universitet och präst/forskare vid Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik.

Det är möjligen god teologisk forskningsmetodik att bunta ihop separata företeelser på det här sättet, men det är sannerligen inte god etik. Här är ett annat fult retoriskt knep:

Senast hörde vi i Ekot Humanisternas ordförande hävda att prästerna bör ta ledigt vid skolavslutningarna. Varför inte be en imam och en rabbin medverka om det är ett mångreligiöst samhälle man vill värna? Kanske vill man göra om kyrkorna till sädesmagasin som man gjorde i gamla Sovjet?

Ja, varför inte bjuda in fler religioner till kyrkolokalerna, det har bland annat jag själv föreslagit. Men just skolavslutning är till för eleverna, inte som reklamtillfälle för religion. Nej, vi vill inte göra om kyrkorna till sädesmagasin, det har hon hittat på själv.

Eller det här? Elisabeth Gerle frågar sig “om inte Humanisterna snarare borde betraktas som en religion eller livsåskådning bland andra.” Som religion? Nej, då krävs en tro på något övernaturligt. Som en livsåskåding bland andra? Ja, självklart, vem har hävdat något annat?

Den här boken berör redan illa. Hela ansatsen är förfelad. Men det är förmodligen Gerles avsikt att smutsa ner snarare än att inbjuda till en seriös diskussion. Mot de som ifrågasätter religioner är alla medel tillåtna.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från sandbian
Tid: 12 June 2010, 10:18

Det här styrker bara det jag länge tyckt. Att religionsvetenskaperna måste granskas hårdare. För som det är nu finansierar svenska skattepengar en till stort totalt pseudovetenskaplig inrättning som bara sysslar med försök att legitimera religioner intellektuellt. Det finns liksom ingen vetenskap i detta – bara propaganda.

Kommentar från Creutz
Tid: 12 June 2010, 12:05

Nå, det finns riktiga religionsvetare, som tar sin uppgift på allvar, och försöker komma till rätta med vad religion är, hur religion fungerar, och hur religion sett ut, etc., inte sällan ur tvärvetenskapligt perspektiv. Religionsvetenskap är inte en psudovetenskap i sig. Däremot finns det tomtar i religionsvetenskapliga sammanhang, som uppenbarligen den här Gerle-människan är.

Kommentar från Inga L.
Tid: 12 June 2010, 14:33

Mer att läsa i ämnet, på Kyrkans tidnings hemsida. Jag kunde förstås inte låta bli att kommentera. Skall bli spännande att se om det blir fler som lägger sig i.

Kommentar från sandbian
Tid: 12 June 2010, 20:03

Creutz: Ge mig ett exempel på en viktig vetenskaplig upptäckt gjord inom religionsvetenskapen… låt oss säga de sista 30 åren. Du försvarar ju ämnet så uppenbarligen sitter du inne med exempel då också.

Kommentar från Creutz
Tid: 13 June 2010, 17:34

Religionsvetenskap är det systematiska studiet av fenomenet religion. Religion är ett alldeles för viktigt ämne, för att inte forska på. Uppfattningen att religionsvetenskap på något sätt ska försvara religion, är naturligtvis helt fel. Den ska endast studera ämnet i fråga. – Jag är själv religionsvetare och ateist, och har genom mina studier som blivit allt mer övertygad om att inga gudar finns.

Ett exempel? Tja, den allt större inblicken i sektdynamik inom religionsbeteendevetenskap och religionspsykologi till exempel. Själv har jag bland annat ägnat mig åt Tros- och livsåskådningsvetenskap, och studerat Nietzsches kritik av metafysiken, och på Nietzschefältet händer det väldigt mycket, främst internationellt.

Som du vet är vetenskap sällan de stora versalernas medium, utan ett tålmodigt läggande av pusselbit efter pusselbit: man upptäcker inte kontinenter, men man kanske hittar en art man tidigare inte känt till. Och det är detaljerna som läggs till nya detaljer, som till sist skapar nya slutsatser och därmed ny kunskap. Och till sist kanske nya paradigm.

Det låter dessvärre som att du sammanblandat teologi med religionsvetenskap. Det är en jävla skillnad.

Pingback från Lindenfors blogg » Sekularism
Tid: 14 June 2010, 8:57

[…] Farlig förvanskning […]

Kommentar från sandbian
Tid: 14 June 2010, 11:02

Creutz: En jävla skillnad? Kan inte säga att jag märkte det när jag läste en introduktionskurs i religionsvetenskap i Lund för ett par år sen. Det var en salig blandning av allt.. utom vetenskaplihet då. Jag har tex aldrig varit med om ett mindre okritiskt förhållande till källmaterial än det religionshistorikerna hade. Som en som läst mycket av både vanlig historia och medeltidsarkeologi, ämnen som använder historiska texter rikligt så skämdes jag i princip när jag satt där och lyssnade på hur religionshistoriker hanterar källmaterial på ett så naivt sätt som de gör.

Jag tror inte att du personligen sysslar med pseudovetenskap – men ämnena är rejält inavlade med varandra och många av dess apologeter använder det för att legitimera sin religiösa tro – det har jag själv fått bittert uppleva.

När teologerna slängts ut från religionsinstitutionerna och religionshistorikerna lärt sig hur historievetenskap ska fungera. Då kan vi kanske snacka igen.

Kommentar från Creutz
Tid: 14 June 2010, 15:48

Tråkigt att du fått en så negativ erfarenhet av religionsvetenskapen. Min erfarenhet är annorlunda. Men så studerade jag också på en annan institution. Hur någon prästkandidat kunde bevara sin tro genom den utbildningen, är för mig ett mysterium.

Men visst, låt oss gemensamt hoppas på en allt mer renodlad vetenskaplig metod, om nu sådan problematik föreligger som du ger exempel på, vid alla landets religionsvetenskapliga fakulteter och institutioner.

Kommentar från sandbian
Tid: 14 June 2010, 22:36

Creutz: Jag är övertygad om att det kan variera i kvalité på olika institutioner. Men i Lund verkar det iaf vara ett under att någon kan gå igenom utbildningen till en religionsvetarexamen OCH vara ateist – för här verkar teisterna ha kontroll över det mesta.

Du säger att du tycker det är märkligt att en präst kan genomgå en massa kritik av religioner utan att bli/vara ateist.

Jag är också intresserad av religion, men finner en paradox i att ägna en utbildning åt det om man inte tror på någon specifik religion. Jag kan förstå om man brinner så mycket för det att man vill bli forskare, men inte annars faktiskt. Det leder ju inte till något som helst jobb (utom möjligen lärare i religion)? Det måste väl gnaga i bakhuvudet på dig lite?

Dvs varför läsa en examen i religion? Du säger att det händer mycket inom Nietzche-fältet. På vilket sätt? Hur påverkar det något i samhället vad religionsvetare tycker i den frågan. Kan man jobba med det i någon praktisk tillämpning för samhället som motiverar kostnaden för utbildningen?

(Och dessa syrliga ord kommer från en som läst till arkeolog- men det finns iaf en privatfinansierad arbetsmarknad för arkeologer, om än liten)

Kommentar från Creutz
Tid: 15 June 2010, 10:30

Ja, du tar orden ur munnen på mig – jag kunde vända argumenten mot en geolog. Jag är intresserad av religion, jag är intresserad av det som driver religioner, och hur de fungerar. Utan att vara troende. Och jag fördjupar mig i religion av samma anledning som man överhuvudtaget läser humaniora: för att man tror att kunskap i sig har ett egenvärde: att jag får lite större förståelse för verkligheten omkring mig om jag förstår, snarare än inte förstår.

I dag jobbar jag som begravningsentreprenör, och har daglig nytta av att ha kunskap om hur religiösa människor fungerar och vad de prioriterar, givetvis då främst i begravningssedsammanhang.

De olika tillämpningarna av Nietzsche inom postmodern teologi, politik och filosofi gör inte att vi får botemedel för cancer, om krass samhällsnytta är det enda som räknas. Men till mig ger filosofin nycklar till hur jag kan förstå och förklara verkligheten: jag växer som människa genom att gräva ner mig, så att säga. Och det vill jag inte vara utan. Även om det inte bidrar en enda minut till min livslängd.

Kommentar från sandbian
Tid: 15 June 2010, 15:00

Creutz: Vända mot en geolog? Det handlade inte om intresse nu, det handlar om huruvida utbildningen leder till ett yrke. Geolog är ett yrke. Det finns i skrivande stund ett par lediga platser som det på våra jobbsökarportaler. Det finns verkligen inget jobb som religionsvetare.

Det handlar inte om att du inte kan tycka att du har nytta av det. Givetvis är all lärdom fortfarande lärdom. Det handlar om huruvida det leder till något konkret – och det är det jävligt lite inom humaniora som gör. Och religionsvetenskaperna inte minst.

Det hela handlar om balans mellan kostnad och funktion. Det är inte rätt att det går ett par hundra studenter varje år och tar en examen på skattebetalarnas bekostnad till ett yrke som sen inte existerar.

Jag är dock fullt medveten om att det svider när man får sitt livsval ifrågasatt så jag har inga illusioner om att du kommer hålla med oavsett vad jag skulle säga om nyttan med religionsvetarstudier.

Kommentar från sandbian
Tid: 15 June 2010, 15:04

Creutz: Kan ju se hur kul tillvaro mina fil kand litt vet och fil kand etnologi har haft av sina studier rent yrkesmässigt. En jobbar som elevassistent, den andre har skolat om sig till snickare. Vi har ingen balans i studierna i det här landet. Vi behöver inte 250 nya arkeologer varje år – för det finns 500 tjänster totalt i landet, varav merparten av dessa är säsongsanställningar, som det är 100 pers i kö till varje gång.

Kommentar från sandbian
Tid: 15 June 2010, 15:04

*”mina vänner som läst”… skulle det stå

Kommentar från Creutz
Tid: 15 June 2010, 17:32

Du har vandrat från ämnet. Det var aldrig fråga om huruvida utbildningar leder till yrke. Det var fråga om den religionsvetenskapliga utbildningens kvalitet.

Du har för övrigt en nedlåtande debatteknink, som gör att jag inte ämnar fortsätta det här samtalet med dig. Jag tror jag går och pratar med en sten i stället.

Pingback från Farlig förenkling | Sverige är inte världens navel!
Tid: 18 July 2010, 0:32

[…] […]

Skriv en kommentar