Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

August 2010
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kategorier

Dan före dan före ramadan

På onsdag börjar ramadan. Förmodligen. Det är lite svårt att veta eftersom startdatum avgörs av när man kan se nymånen i Mecka. Ramadan är en viktig högtid för muslimer eftersom det var under denna månad (den nionde i den muslimska kalendern) som Allahs budskap började uppenbaras för profeten Muhammed genom att han fick träffa ärkeängeln Gabriel. De talades vid ensamma i en grotta (hmm…) och budskapet nedtecknades sedan i Koranen.

Koranen har bland annat följande trevliga budskap för oss som inte riktigt ser storheten i det Allah hade att förmedla till oss.

[2:23] Och om ni tvivlar på något av det som Vi steg för steg har uppenbarat för Vår tjänare, kom då fram med en sura som kan jämföras med detta och kalla på era vittnen – andra än Gud – om ni talar sanning.
[2:24] Om ni inte gör detta – och ni kommer inte att göra det – frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot dem som förnekar sanningen.

Nice. För er som undrar över Humanism som livsåskådning och vill jämföra lite så innehåller humanismen inget hot om straff alls.

Enligt Wikipedia gäller följande under ramadan: “Under ramadan är alla vuxna, friska och bofasta muslimer skyldiga att, från gryning till skymning, avhålla sig från mat, dryck, rökning samt sexuella relationer.” Varför? För att det står i Koranen:

[2:183] TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.
[2:184] [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste [hur mycket gott den tillför er]!

För att veta hur skolor ska hantera Ramadan har Islamguiden.com vänligt nog satt ihop en brochyr med goda råd: Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever:

Ett problem som ibland dyker upp är att vissa skolor kontaktar föräldrarna och kräver att den muslimska eleven skall avbryta sin fasta för att de anser att denne elev blir trött och att det påverkar elevens skolarbete negativt.

Oftast brukar det vara så att när vi börjar fasta så blir vi trötta och påverkade under ramadans första dagar eftersom kroppen måste vänja sig vid detta. Sedan brukar det gå över.

Det finns en risk att man som skola förlorar mer på att försöka förhindra en elev från att fasta, för då kan denne elev och hans/hennes föräldrar känna att man inte tar hänsyn till elevens rättighet att utöva sin religion, man stoppar elevens chans att vara delaktig i denna viktiga månad. Och genom detta riskerar man att förlora elevens och föräldrarnas respekt och vilja att samarbeta med skolan. Det som också självklart blir en följd av att förbjuda eleven att fasta är att denne elev mår dåligt av detta förbud eftersom det påverkar hans/hennes muslimska tro och identitet. En nöjd elev utför sitt skolarbete bättre än en missnöjd elev. Så om läraren istället uppmuntrar eleven att klara av denna fastedag kommer detta bidra till förtroende för läraren och trygghet för eleven.

Brochyren innehåller även önskemål om skolavslutningar som skulle kunna varit skrivna av en humanist.

För en muslim så är kyrkan en plats för de kristna och synagogan en plats för de som följer Judendomen. Vi muslimer har vår moské. Det bästa är att hålla skolavslutningen på en neutral plats så behöver varken muslimer, judar, ateister, hinduer, buddhister eller andra känna sig kränkta.

Att låta bli att äta är ingen större fara under en tid, så visst bör väl troende elever få hedra fastan? Frågan är dock vid vilken ålder det kan vara lämpligt? För riktigt små barn är det förstås direkt olämpligt. För stora barn (övre tonåren) är det förstås ingen fara alls. Men var går gränsen? En diskussionsfråga att lösas i samförstånd.

Värre är det med de speciella religiösa reglerna som finns för flickor. Men mer om det en annan gång. Ni kan läsa mer om Ramadan i DN där det bland annat står så här:

I vissa länder riskerar den som inte följer fastereglerna att bestraffas. Från Iran finns uppgifter om att personer som ätit på offentlig plats under ramadan dömts till spöstraff. I Algeriet dömdes för ett par år sedan sex personer till fyra års fängelse för att ha ätit på offentlig plats under ramadan. Domen överklagades och de sex friades.

Jämför de åtgärderna med en koranvers:

[2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.

Vad gäller er som fått för er att Islam är fredens religion kan jag dock bara uppmana till en läsning av Koranen. Ni kommer att bli uttråkade till tårarnas gräns, men framför allt förskräckta. Läs och lär.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Jerry
Tid: 9 August 2010, 22:25

Om tre dagar börjar Ramadan, en högtid som “invandrat”.
En högtid som Sveriges tidningar vurmar för.

Varför Sveriges tidningar inte vurmar för “Purim” eller “Pesach” (judiska högtider)?!

Är det för att alla judar fördrevs från Sverige?

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 9 August 2010, 22:27

Eller varför inte Diwali och Holi? Det är roliga högtider det.

Kommentar från ahmed
Tid: 10 August 2010, 11:41

bra skrivet!

Skriv en kommentar