Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

October 2010
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kategorier

Mindre religionsundervisning i skolan

I skolverkets förslag till ny kursplan för religionskunskapen hade man prioriterat upp kunskapen om fler världsreligioner än bara kristendom. I dagens allt mer globaliserade värld är kunskap om andras livsåskådning fullkomligt central för att kunna orientera sig, något som skolverket har som uppgift att förstå och agera utifrån. Att i en föränderlig värld låta skolans ämnen bestämmas av någon sorts historiskt arv är att göra framtidens förvaltare – barnen – en otjänst. Astrologi var också viktigt en gång – so what?!

Vårt historiska arv måste man givetvis få lära sig om, på historielektionerna. På religionstimmarna bör ämnet förstås vara religion. Att något sådant ska behöva påpekas för vår utbildningsminister är oroväckande, minst sagt.

Frågan inställer sig genast varför Björklund agerar mot allt vad liberala principer, religionsfrihet och tolerans heter. Är det en eftergift gentemot Kristdemokraterna, som annars inte har mycket att säga till om vad gäller skolans utformning? Eller har det månne redan köpslagits med det andra partiet som hävdar kristendomens särställning i Sverige: Sverigedemokraterna? Det är i alla fall dessa två partier Björklund går till mötes med sitt ministerstyre.*

Den här jag-vet-bättre-än-sakkunskapen-attityden bådar inte gott inför framtiden. Sist vi hade en högskoleminister med ett sådant ego – Carl Tham – rådde det krigstillstånd mellan universiteten och utbildningsministern i fyra år. Hoppas vi slipper det den här gången. Om bara Björklund håller fingrarna borta kanske det kan gå riktigt bra…?

*I strikt mening är ministerstyre är förbjudit enligt 11 kap. 7 § i regeringsformen: “Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.” Förmodligen är paragrafen inte tillämplig i det här fallet på grund av någon teknikalitet.

Läs mer i DN, SvD, Expressen, Aftonbladet eller Dagen.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Lennart
Tid: 11 October 2010, 8:48

Spelar det ingen roll att demokratin egentligen bara finns utvecklad i de förment kristna länderna?

Det är bara att plocka fram de mest demokratiska länderna. ALLA är kristna och nästan alla är protestantiska och har haft stora frikyrkorrörelser, USA, England, Sverige, Norge, Finland, Holland och Schweiz.

Detta säger väl allt. Vi borde därför snarare understödja mission i dessa länder, för utvecklingens skull.

Som ateist måste man väl vara glada om man slipper positiv undervisning om t ex sharialagarna?

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 11 October 2010, 10:10

Men det har väl ingenting med saken att göra? Demokrati är ingen kristen uppfinning, utan grekisk. Demokratins spridning kom i samband med sekulariseringen, inte i samband med kristendomens spridande. Tvärtom hämmade religionen införandet av demokratin. Tydligast är detta i USA där en viktig åtgärd ursprungligen var att frenetiskt försöka åtskilja stat och religion.

Som ateist behöver jag veta vad sharialagarna säger för att kunna bilda mig en uppfattning om dem och förstå mig på mina medmänniskor.

Kommentar från Lennart
Tid: 11 October 2010, 16:40

Nåväl, vill du inte se dessa faktua, svara på varför ALLA ateistiska regimer varit så förtryckande och utvecklingsfientliga?

Vill du verkligen ha de som i kommunistländerna?

Kommentar från Nisse
Tid: 11 October 2010, 19:36

Vilka argument finns det egentligen för att religionsundervisningen ska behandla alla och endast de fem “världsreligionerna” lika i undervisningen, som Skolverket hade föreslagit? De har varken lika många utövare, lika stor sannolikhet att komma i kontakt med eleverna eller lika stor betydelse för det svenska samhället. Det rimligaste hade varit att helt avskaffa religionsämnet (som i flera andra europeiska länder) och låta kunskapen om livsåskådning hos människor i olika delar av världen förmedlas på kulturgeografilektionerna (t.ex. hinduism när man läser om Indien). Man undviker då särbehandlingen av religion och kan jämlikt undervisa om hur t.ex. den konfucianska traditionen har påverkat Östasiens samhällen. Kristendomens historiska och samhälleliga inflytande i Sverige kan slutligen läggas in på historie- respektive samhällskunskaplektioner. Där har du något som Humanisterna borde stå för!

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 11 October 2010, 20:16

Lennart,
Det närmaste världen kommit ateistiska regimer är de nutida sekulära västerländska demokratierna. Kommunism är en sorts alternativreligion och nazismen var sannerligen inte ateistisk.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 11 October 2010, 20:17

Nisse,
Humanisterna är en livsåskådningsorganisation och tycker att det där med att fundera på sin livsåskådning är något viktigt. Att då lägga ner religionsundervisning är att verka i motsatt syfte. Att slå ihop det med filosofi må vara hänt, men det är faktiskt tydligare för eleverna att ha dem åtskilda.

Kommentar från Jr
Tid: 11 October 2010, 21:05

Förbudet mot ministerstyre gäller endast mot beslut i enskilda fall. Således får Björklund inte lägger sig i vilket betyg en enskild elev får. Men alla föreskrifter som myndigheter utfärdar får ministern ha vilka synpunkter han vill.

I detta fall så ligger dessutom beslutet att fastställa läroplaner på regeringen som jag förstått det.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 11 October 2010, 21:22

Tack Jr, då vet jag bättre nu!

Kommentar från Gunnar i Stockholm
Tid: 12 October 2010, 0:58

Säga vad vill om de ateistiskt lagda “humanisterna”, men särskilt humana är de tydligen inte i alla lägen. Fram till 1950-talet hade skolan även till uppgift att “fostra eleverna till goda kristna”, något som dagens gamlingar ofta och gärna talar mycket varmt om, oavsett deras tro eller icke-tro.

En sådan fostran sticker alltjämt vänstern och ateisterna i ögonen. Ändå har de alltid saknat hållbara argument för att avskaffa den här fostran. I den oheliga sekulariseringens namn har de kastat ut barnet med badvattnet.

Den goda fostran i kristen etik under första halvan av 1900-talet har vänsterpartierna målmedvetet ersatt med vakuum, normlöshet och rotlöshet hos det uppväxande släktet. Frukterna av den här bristen på kristna värden och normer ser vi hela tiden i våra medier, skilsmässo, abort– och brottsstatistiken. Vilka positiva värden för vårt samhälle har ateisternas livsåskådning egentligen fört med sig? För de allra flesta är de nog väldigt svåra att upptäcka.

Visst ska skolan ha ett sekulärt förhållningssätt. Men det innebär inte att man per automatik ska förkasta det faktum att kristendomen har betytt så oändligt mycket mer för Sveriges utveckling och samhälle än de övriga världsreligionerna.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 12 October 2010, 9:35

Gunnar (eller Bengt som du heter i andra sammanhang),
Världen blir allt bättre. Fattiga färre, utsatta beskyddade, homosexuella slipper bli misshandlade, oäkta mödrar slipper bli stigmatiserade, oliktänkande får framföra sin åsikt, brottsligheten minskar och blir mindre brutal. Detta i takt med att sekulariseringen ökar.

Du är nostalgisk för något som aldrig existerat.

Kommentar från Nisse
Tid: 12 October 2010, 11:33

Religionsämnet i sin nuvarande form handlar väldigt lite om att få eleverna att fundera på sin livsåskådning. Vill ni främja detta så borde ni förespråka ett livsåskådningsämne som utgår från läror som ligger närmare elevernas verklighet och inte nöja er med ett som i allmänhet mest får dem att komma fram till vad de inte tror på.

Skriv en kommentar