Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

November 2010
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Kategorier

Mänskliga rättigheter

Vi i Humanisterna berömmer om att vi arbetar i samklang med idén om de universella mänskliga rättigheterna, främst som de uttrycks i “FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna“. Inte för att FNs deklaration är det bästa möjliga uttrycket för mänsklig etik, eller är värd att göra till dogm, utan för att det är den är en av de bästa allmänt tillgängliga utgångspunkterna för ett samtal om etik.

Så här börjar FN:s deklaration:

  • Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Lägg märke till något. Det står alla människor, och att dessa alla skulle vara lika i värde och rättigheter. Ingenting om att vissa människor av någon specifik grupp skulle utgöra något undantag. För att riktigt inskärpa denna poäng skriver man den igen, men tydligare.

  • Artikel 2: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Det här med alla människors lika rättigheter – utan undantag – är ett ställningstagande som förpliktigar. Med det som riktmärke går det inte att försvara sådant som går ut över indivier i gruppers namn.

Är de mänskliga rättigheterna ett västerländskt påfund? Givetvis. Men ett bra sådant.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Jonas Sjöstrand
Tid: 19 November 2010, 10:17

FN-konventionen har trevliga artiklar tycker jag, men jag förstår inte riktigt din slutsats i det näst sista stycket. Är inte till exempel skattesystemet ett exempel på något som går ut över individer i gruppens namn? Menar du att alla människors lika rättigheter implicerar att det är fel av staten att ta ut skatt?

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 19 November 2010, 10:48

Jag tillhör dem som anser att en alltför ojämlig fördelning av resurser går ut över vissa människors mänskliga rättigheter. Så jag ser inte någon sådan konsekvens som du beskriver.

Kommentar från Jonas Sjöstrand
Tid: 19 November 2010, 11:57

Jag håller helt med dej om att ett skattesystem är nödvändigt för att upprätthålla vissa människors mänskliga rättigheter. Dessa människor, och väldigt många andra, tillhör den grupp som vinner på att skattesystemet finns. Men vissa individer förlorar förstås på det. Så skattesystemet är, liksom många företeelser i en demokrati, något som gynnar majoriteten men missgynnar en minoritet.

Kommentar från Fredrik Bendz
Tid: 30 November 2010, 4:10

Jonas, ägandet av mark är väl ett lika stort problem i så fall? Vi accepterar att vissa människor inhägnar områden och förhindrar andras rätt att vistas där för att äganderätten gynnar oss ekonomiskt. Ägandet måste ju ha uppkommit i en tid när ingen ägde mark, dvs när alla människor hade rätt att vistas var de ville.

Skriv en kommentar