Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Teolog försvarar folkmord

Hur kan man påstå att Gud är god samtidigt som man läser i Hans heliga bok att han beordrat folkmord? Det krävs en del teologiska krumbukter. Professor William Lane Craig reder ut begreppen på sin blogg Reasonable Faith.

Since God doesn’t issue commands to Himself, He has no moral duties to fulfill. He is certainly not subject to the same moral obligations and prohibitions that we are. For example, I have no right to take an innocent life. For me to do so would be murder. But God has no such prohibition. He can give and take life as He chooses. We all recognize this when we accuse some authority who presumes to take life as “playing God.” Human authorities arrogate to themselves rights which belong only to God. God is under no obligation whatsoever to extend my life for another second. If He wanted to strike me dead right now, that’s His prerogative.

What that implies is that God has the right to take the lives of the Canaanites when He sees fit. How long they live and when they die is up to Him.

So the problem isn’t that God ended the Canaanites’ lives. The problem is that He commanded the Israeli soldiers to end them. Isn’t that like commanding someone to commit murder? No, it’s not. Rather, since our moral duties are determined by God’s commands, it is commanding someone to do something which, in the absence of a divine command, would have been murder. The act was morally obligatory for the Israeli soldiers in virtue of God’s command, even though, had they undertaken it on their on initiative, it would have been wrong.

On divine command theory, then, God has the right to command an act, which, in the absence of a divine command, would have been sin, but which is now morally obligatory in virtue of that command.

Så vet ni det. Teologi fixar allt – med vetenskapliga superkrafter!

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Bengt Malmgren
Tid: 16 May 2011, 9:26

Igen det gamla teodicé-problemet: Hur kan en god Gud tillåta det onda?

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 16 May 2011, 9:39

Japp. Ett av de starkare argumenten mot gudstro.

Kommentar från Anders Emretsson
Tid: 16 May 2011, 10:50

Det är ju faktiskt lite intressant att Craig i praktiken intar en nihilistiskt ståndpunkt. För det finns väl ingen anledning att anta att privilegiet att döda eller beordra någon att döda endast tillkommer den Abrahamitiska Guden?

Kommentar från Bertil Johansson
Tid: 16 May 2011, 13:48

Hur kan NÅGON enda människa ta på sig ansvaret, och också förhäva sig så, att den VET vad Gud vill, kan och har rätt till?!?
Alltså, inte bara det högst tvivelaktiga i att påstå att han finns, utan även FÖRMEDLA hans vilja!!
Det är egentligen ofattbart att det har gått så långt att det ända in i vår tid kan förekomma sådan imbecill rappakalja!
Och en sådan fullständig microcefaliker som William Lane Craig borde av hela sin omgivning pratas bort och överbevisas om sin inskränkthet!

Skriv en kommentar