Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

“Förespråkare för alternativ medicin kan skada MP”

Det finns hopp om framtiden! Några Miljöpartister tar nu bladet från munnen och uttalar sig mot partiets vurmande för alternativmedicin.

Vetenskap är den bästa metod vi har för att studera vår omvärld och avgöra vad som sannolikt och vad som är falskt. Det finns ett starkt stöd i MP för det naturliga och alternativa, som på ett olyckligt sätt har inneburit acceptans och främjande av alternativmedicin som till och med kan vara skadlig eller är ren humbug. Den tilltro till forskning och vetenskapliga principer som präglar MP:s syn på hållbar utveckling och biologisk mångfald verkar inte gälla när alternativmedicin diskuteras. Vetenskap är dock inte något man bara kan ta till när det finns resultat som råkar tala för det man själv tycker.

Alternativmedicin kan skada människor både direkt och indirekt. Det handlar i bästa fall om en missriktad hjälp och i värsta fall om ett utnyttjande av sjuka och desperata människor som befinner sig i ett sårbart tillstånd där de kanske prövar ovetenskapliga preparat ofta till en hög kostnad. Än värre är de fall där patienter väljer bort effektiv behandling till förmån för behandlingar som inte fungerar.

Läs hela inlägget på SvD Brännpunkt.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar