Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Vatikanen: Det var alla andras fel!

TT-Reuters rapporterar (från DN):

Varken celibatet eller homosexualitet låg bakom skandalen med prästers sexövergrepp.

I stället var orsaken att dåligt förberedda och handledda präster hamnade mitt i 60- och 70-talets sociala och sexuella omvälvning. Det är slutsatserna i en studie som beställts av katolska kyrkan i USA.

“Skyll på Woodstock”-förklaringen har länge nämnts bland amerikanska biskopar men analysen får med studien mer officiell status, skriver The New York Times.

Hur många sätt finns det egentligen att skylla ifrån sig?

Katolska kyrkan i moraliskt fritt fall. Förhoppningsvis får det långtgående konsekvenser:

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Leif Ottenvang
Tid: 23 May 2011, 8:36

Ja, det är väl som idrottsrörelsen och Svenska kyrkan resonerar!

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 23 May 2011, 9:51

Nej, de försöker ta tag i problemet. Utan att skylla ifrån sig.

Kommentar från Leif Ottenvang
Tid: 23 May 2011, 12:44

Nej, de hävdar ju att det inte finns något inåt som skapar problemen, utan det som sker är en spegling av samhället i stort.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 23 May 2011, 12:46

Som sagt i ett tidigare inlägg, det är inte förekomsten av pedofiler som är katolska kyrkans moraliska kris – det är hanteringen av dem.

Kommentar från Leif Ottenvang
Tid: 23 May 2011, 13:04

Ok, då har jag misförstått dig. Jag trodde du menade att katolska kyrkan skyller ifrån sig på annat, att man inte tillstår att det är “innifrån” problemen kommer. Precis som man gör inom idrottsrörelsen och i Svenska kyrkan.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 23 May 2011, 13:12

Ok, då har jag missförstått dig. För på det sättet är förstås Katolska kyrkan och de andra lika.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 23 May 2011, 13:17

Man skulle till och med kunna säga att jag hade fel i inlägget här ovanför: jag hde fel. Men jag tycker ändå att just reflexen att skylla ifrån sig är olustig i sammanhanget. Katolska kyrkan borde stå över sådant. Men jag har väl för höga förväntningar…

Kommentar från Leif Ottenvang
Tid: 23 May 2011, 14:00

Jag är nu inte helt säker på att det är problem som är inifrån kommande i något av fallen. Sexförbrytare och pedofiler söker sig till miljöer där det finns många barn, och därför hittar man dem inte sällan i kyrkor och idrottsföreningar. Jag är övertygad om att idrottsrörelsen har större problem med sexövergepp mot barn än kyrkorna har. Jag har i tio år på raken haft till uppgift att vaka över nyhetsflödet under veckosluten. Och titt som tätt dyker det upp nyhetsnotiser om ungdomsledare inom idrotten som förgripit sig på barn. Och det handlar då om sådana fall som blvit kända, mörkertalet är naturligtvis enormt stort. Lyssna i det avseendet på vad Patrik Sjöberg säger.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 23 May 2011, 14:17

Du har förstås rätt. Men det är ingen som föreslår att det ska finnas en intern utredning innan polisanmälan inom idrottsrörelsen. Eller att man bara ska flytta på förövarna. Eller att idrottsrörelsen som organisation står för någon slags högre moral som det skulle vara bra om alla följde.

Kommentar från Leif Ottenvang
Tid: 23 May 2011, 15:16

Idrottsrörelsen står för hög moral och har höga ideal. Det finns stolta deviser och proklamationer i OS-rörelsen och i de olika nationella och internationella idrottsorganisationerna. Särskilt talar man om fostran av barn och unga till goda och ansvarstagande människor. Rättvisa, solidaritet och alla de andra honnörsorden finns där. Det är fråga om rena “trosbekännelser”.
Det finns dessutom, dessvärre, exempel på hur man mörkat eller flyttat på duktiga idrottsledare som förgripit sig på ungdomar. Så det går att ställa iderottsrörelsen till svars för vad som sker.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 23 May 2011, 15:35

Självklart ska alla brottslingar ställas till svars. Men du tycker inte Katolska kyrkan håller sin egen moral liite högre än vad idrottsrörelsen gör?

Kommentar från Bengt Malmgren
Tid: 23 May 2011, 17:10

Den tolkningen att Katolska kyrkan skyller ifrån sig är helt galen. men att celibatet inte är huvudorsaken till sexövergreppen torde stå helt klart.

Skriv en kommentar