Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

June 2011
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kategorier

Fakta i abortdebatten

Marcus Birro har dragit igång en abortdebatt och samtidigt vulgariserat den. Om vi nu ska diskutera frågan kan det vara bra att ha fakta med sig. Här är information hämtad från Wikipedia:

Den nuvarande lagstiftningen är 1974 års abortlag. Enligt den lagen kan du göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten, och av vilken anledning som helst. Efter den artonde till den tjugoandra veckan krävs tillåtelse från Socialstyrelsen som ofta ges på grund av att fostret eller modern lider av svåra sjukdomstillstånd.
[…]
För dem som omedelbart efter ett oskyddat samlag vet att de inte vill bli gravida finns numera receptfria läkemedel att köpa på apoteken i Sverige och flera andra europeiska länder. Dessa tabletter är preventivmedel och ska inte sammanblandas med abort. De fungerar så att en eventuell ägglossning förhindras, och därmed kan ingen befruktning ske. Om kvinnan redan haft ägglossning i samband med samlaget kan akut P-piller hjälpa eftersom det gör så att ägget inte kan fästa sig i livmoderväggen.

Fram till graviditetsvecka 9 kan en graviditet avbrytas med hjälp av läkemedel, vilket är den mest skonsamma metoden som flest kvinnor föredrar. Det är två läkemedel som ges, det första 2-3 dagar innan aborten skall genomföras. Denna tablett får kvinnan på en gynekologisk mottagning. Sedan får man genomföra aborten hemma (eller på en mottagning/sjukhusavdelning om man själv vill) genom att ta tabletter vaginalt som gör att livmodern drar ihop sig.

Fram till graviditetsvecka 13 kan aborterna även genomföras kirurgiskt och kvinnan sövs alternativt får lokalbedövning före ingreppet. Vid senare abort görs en så kallad tvåstegsabort. Aborten går till stort sett till som en medicinsk abort men man får ligga inne på sjukhuset. Först får man en tablett som avbryter graviditeten. Efter två dygn får man tabletter som sätter igång värkarbetet. Efter aborten görs en undersökning av livmoderinnehållet och en eventuell skrapning av livmodern kan bli aktuell om aborten inte bedöms som komplett.

Sedan Sverige fick fri abort 1 januari 1975 har antalet aborter varje år pendlat mellan 30 000 och 38 000. Före 1975 tilläts aborter under vissa omständigheter och från 1965 och fram till lagändringen ändrades praxis successivt så att kvinnor beviljades abortansökan med s.k. 2-läkarintyg.

Antalet tonårsaborter minskade kraftigt från 1975 (29,7 aborter per tusen kvinnor under 20 år) till 1995 (16,7). Därefter har antalet tonårsaborter åter ökat till 25,4 per 1 000 år 2006. Över 80% av alla kända tonårsgraviditeter avbryts.

Senare aborter än dessa är förhållandevis ovanliga i Sverige. I allmänhet rör det sig då inte om oönskade, möjligen oplanerade, graviditeter. Då kvinnor och män idag är äldre när de skaffar barn ökar riskerna för allvarliga missbildningar på fostren. Många av de tillgängliga undersökningsmetoderna kan inte ge besked om fostrets hälsa förrän tidigast efter graviditetsvecka 16–18. Med tidsutdräkt för information, samtal, eftertanke och beslut så går minst två veckor från provtillfället till provsvar och beslut. Dessa fall handläggs akut på kvinnoklinikerna på grund av den mycket krävande psykosociala situationen som råder för paret ifråga.

I Sverige måste Socialstyrelsens tillstånd inhämtas för att aborter efter graviditetsvecka 18 skall få utföras. I de fall Socialstyrelsen bedömer att kraven på synnerliga skäl är uppfyllda och beviljar abortansökan så rör det sig om grava missbildningar på fostret (till exempel avsaknad av storhjärna), sjukdom hos kvinnan, som havandeskapsförgiftning med komplikationer som HELLP eller i sällsynta fall svåra sociala förhållanden. Socialstyrelsen får aldrig ge tillstånd till sen abort om fostret kan antas vara livsdugligt och ha någon överlevnadschans, vilket enligt gällande praxis bedöms vara efter vecka 22.

Men vi behöver mer information för att verkligen förstå vad det handlar om, här hämtad från en intervju i tidskriften Sans med Hedeniuspristagaren Staffan Bergström, gynekolog och forskare som ägnat många år åt att bekämpa mödradödligheten i södra Afrika.

Upp till 80 000 kvinnor mister livet varje år i sviterna av illegala, medicinskt osäkra aborter och ett mycket större antal skadas svårt. Dessutom blir oerhört många fler kvinnor svårt skadade för livet – vi vet inte säkert hur många. Äggledarna förstörs och de kan aldrig mer bli gravida. Eller också drabbas de av inre bukskador, som att tarmarna förstörs av ståltråden som går in i buken.
[…]
I USA tror man i inflytelserika kretsar att det uppmuntrar till promiskuitet om man talar om sex med ungdomar. De som ligger med varandra utan kunskap är de som blir gravida. Tonårsgraviditeter är oerhört mycket vanligare i länder där man förtiger sexualiteten. Då söker ungdomar i stället informationen genom direktkontakt och samlag innan de har någon kunskap. I en upplyst värld får man mycket färre oönskade graviditeter.

Om den trosinriktning Marcus Birro tillhör, Katolska kyrkan, verkligen värnade livet skulle man vilja sexualupplysa världens alla ungdomar och propagera för vikten av en vettig mödrahälsovård. Istället är man emot aborter så till den milda grad att man till och med är emot preventivmedel och onani. Hade Katolska kyrkan inte haft så mycket att säga till om i världen hade det varit komiskt. Nu är det istället en tragedi som utspelas på ett globalt plan, varje dag.

Abortdebatten behöver inte ha de här religiösa förtecknen. Hos svenskkyrkliga Seglora Smedja kan ni läsa mer. Det här handlar inte om religion, det handlar om vanlig medmänsklighet.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Ulf
Tid: 5 June 2011, 10:31

Jag tycker att Birro har en poäng. Man behöver väl inte ställa honom till svars för allt som katolska kyrkan gjort.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 5 June 2011, 10:47

Vad är poängen? Alla är eniga om att barn inte ska ligga och dö i rondskålar. Att gå därifrån till att ifrågasätta aborträtten är steget långt.

Kommentar från Leif Ottenvang
Tid: 5 June 2011, 11:07

Även om Birros artikel är personlig och full av känslor kan man väl föra samtal om innehållet i den utan att dra in katolska kyrkan i sammanhanget.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 5 June 2011, 11:37

Jo, det är bara det att abortmotståndet oftast kommer från konservativt religiöst håll.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 5 June 2011, 11:39

Ulf, förresten. Det här är del två av mitt svar på Birros artikel. Del ett är här: http://blog.lindenfors.se/index.php/2011/06/04/fornuft-och-kansla/

Kommentar från Daniel
Tid: 5 June 2011, 13:51

Hmm…guilt by association. Var har han sagt att han är “emot preventivmedel och onani”?

Har han ifrågasatt rätten till abort? Han vill väl diskutera synen på abort som jag ser det.

Kommentar från Simpa
Tid: 5 June 2011, 15:25

Är verkligen alla eniga om att aborterade foster inte ska ligga och dö i rondskålar? Om så vore får man ju fråga sig varför detta inte är okej medan andra metoder skulle vara det. Vidare vill jag säga att Birro inte hänvisar till varken kyrkan eller sin tro som sådan. Det är snarare en personlig övertygelse om fostret/barnets liv som är avgörande, något även en icke troende borde kunna anknyta till.

Kommentar från nippelbiter
Tid: 6 June 2011, 3:10

Finns det inget vulgärt i att låta friska foster kippa efter andan i ett handfat? Handlar det bara om vad socialstyrelsen har bestämt och därmed kan man luta sig mot statens beslut om abortregler. Finns det ingen problematik med ett levande foster som man låter dö i ett handfat?
Jag är för abort, men förstår inte den beröringsskräck som uppstår när man ifrågasätter abortsystemet i Sverige.

Dessutom, Wikipedia som alla (bör) veta är en infokanal som kan vara sant och kan vara falskt, beroende på VEM som lagt in info.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 6 June 2011, 7:09

Jo, vore det så att man lät friska foster kippa efter andan i ett handfat vore det verkligen vulgärt. Tur att inte det händer.

ALLA infokanaler kan vara falska.

Kommentar från Roland
Tid: 6 June 2011, 8:10

Birro diskuterar det motsägelsefulla och godtyckliga i den svenska lagstiftningen när det gäller definitioner av vad som kallas barn. När hans barn föddes hade svensk lagstiftning satt gränsen till graviditetsvecka 28, men den har sedan flyttats till vecka 22. Ett foster som föds med livstecken är definitionsmässigt ett barn oavsett graviditetslängd. Födseln registreras som ett barn, och barnet får ett personnummer, man är skyldig att registrera dödsfallet när det dör och barnet skall begravas.
“För barn som föds levande före v 22 och sedan avlider:
Först utfärdas ett födelsebevis och sedan ett dödsbevis. Detta skickas sedan automatiskt in till folkbokföringen vid Skatteverket.”
http://www.spadbarnsfonden.se/Page.asp?PageId=309

Detta gäller uppenbarligen inte vid senaborter där fostret visar livstecken. Det aborterade barnet får inte den behandling som det skall ha enligt lagen i detta avseende. Frågan som skall diskuteras är därför om barnet är en del av kvinnans kropp eller en egen individ. Om det är en egen individ skall det ha rättskydd. Man kan inte hantera individer hur som helst.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 6 June 2011, 8:13

Läste du överhuvudtaget inlägget du kommenterade? Här:

I Sverige måste Socialstyrelsens tillstånd inhämtas för att aborter efter graviditetsvecka 18 skall få utföras. I de fall Socialstyrelsen bedömer att kraven på synnerliga skäl är uppfyllda och beviljar abortansökan så rör det sig om grava missbildningar på fostret (till exempel avsaknad av storhjärna), sjukdom hos kvinnan, som havandeskapsförgiftning med komplikationer som HELLP eller i sällsynta fall svåra sociala förhållanden. Socialstyrelsen får aldrig ge tillstånd till sen abort om fostret kan antas vara livsdugligt och ha någon överlevnadschans, vilket enligt gällande praxis bedöms vara efter vecka 22.

Kommentar från Simpa
Tid: 6 June 2011, 9:26

Har du någon fakta, som din rubrik tycks vilja säga, om hur dessa sällsynta sociala fall ser ut i omfång och orsak?

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 6 June 2011, 9:29

Nej, men du kanske har några själv. Upplys mig i så fall.

Kommentar från Bengt Malmgren
Tid: 6 June 2011, 12:38

Katolska kyrkan är för livet och för vettig mödrahälsovård. Det är en för ytlig analys att tillgång till fri abort löser alla problem.
Gravida kvinnor dör eftersom de inte har tillgång till mödravård, säkra och hygieniska förhållanden vid förlossningen, antibiotika, transfusioner och eftervård.

Mödradödligheten kommer att minska när regeringar prioriterar kvinnors liv och agerar för att rädda dem. Fokus måste riktas på tillgång till mödravård, utbildning om näringsriktig kost, akutvård, hjälp och vård vid och efter förlossningen samt förebyggande och behandling av sjukdomar. Även enkel utrustning för att säkerställa hygieniska förlossningar, rena verktyg för att klippa av navelsträngen och vård av nyfödda kan minska mödra och spädbarnsdödlighet.

Reproduktiv hälsa kan inte särskiljas från kvinnors hälsa i allmänhet. Vi måste inse att en kvinnas hälsa börjar i livmodern och fortsätter till hennes naturliga död. Läste just att i Indien blir det vanligare att flickor blir bortselekterade redan i livmodern genom abort. Flickor måste få hjälp i varje skede av deras utveckling och behöver skyddas från våld som barnamord, våldtäkt, incest, sexuellt utnyttjande i hemmet, abort, tvångsarbete, sexhandel samt hiv och aids.

Kommentar från Ulf
Tid: 6 June 2011, 12:53

Ja alltså detta går ju att diskutera på olika plan. Jag tycker att Birro är ute och cyklar men jag tycker inte det är ett knep av honom att hänvisa till sin son. Tvärtom så ger det ju hans känslor inför aborter legitimitet.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 6 June 2011, 21:03

Roland,
Jag hoppas du blir besvarad av Mattias Irvings debattartikel, annars får vi gräva vidare.

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 6 June 2011, 21:06

Bengt,
Tillgång till abort löser inte *alla* problem, men det löser *många* problem. Det är som med Ugandas ABC-program, det är dumt att inte använda alla till buds stående medel för att öka folks hälsa och välbefinnande.

Allt det andra du skriver är givetvis också viktigt, men är andra åtgärder som också ingår i mödravård. Kan vi inte hålla oss till ämnet, abort är svårt nog (och väl värt att diskutera ordentligt).

Skriv en kommentar