Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

June 2011
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kategorier

Statistik om sena aborter

Läkartidningen publicerade 2005 en genomgång av samtliga sena aborter (vecka 18-22) under 2002. Frågan Marcus Birro väckt med sin debattartikel är om denna gräns är för sent satt, så då kan det vara bra att veta på vilka grunder Socialstyrelsens rättsliga råd ger tillstånd – det måste finnas särskilda skäl för så sena aborter.

Andelen sena aborter utgör 1 procent av det totala antalet aborter, och den övre gränsen för abort (livsduglighetsgränsen) som tillämpats är graviditetsvecka 22+0 dagar.
[…]
Enligt Abortlagen (1974:595 och 1995:600) är det kvinnan själv som bestämmer om hon önskar avbryta graviditeten före utgången av 18:e graviditetsveckan (18 veckor+0 dagar). Efter 18:e veckans utgång fordras tillstånd av Socialstyrelsens rättsliga råd, och för att ansökan om abort skall beviljas kräver lagen att sk synnerliga skäl föreligger. Om fostret bedöms livsdugligt får abort inte beviljas, oavsett skäl och även om kvinnans liv eller hälsa är i fara. I den situationen kan emellertid tillstånd till avbrytande av graviditet ges, vilket (till skillnad mot abort) innebär att målsättningen är att rädda både kvinnans och barnets liv.
[…]
Totalt behandlades 322 ärenden avseende 316 kvinnor. Sex begärde omprövning av Rättsliga rådets beslut, vilket innebär att för var och en av dessa kvinnor finns två ärenden. Endast resultatet av omprövningen har medtagits. Totalt beviljades 85 procent (268) av ansökningarna. […] Fosterskada som orsak utgjorde 53 procent av alla beviljade abortansökningar och 46 procent av det totala antalet ärenden. Drygt hälften (56 procent) av ansökningarna, liksom huvuddelen av de ansökningar där fosterskada angavs som orsak, gällde graviditeter i veckorna 18–20. I dessa graviditetsveckor var också andelen beviljade abortansökningar högst (96 procent).

I de ärenden där abortansökan beviljats efter vecka 22+0 har det av den medicinska utredning som bifogats ansökan framgått att fostret hade en så svår skada att det inte skulle överleva. I ett fall fick kvinnan avslag på sin abortansökan efter vecka 22+0 men tillstånd till avbrytande av graviditeten av medicinska skäl (njurskada och hypertoni hos kvinnan, där fullföljande av graviditeten ansågs innebära fara för kvinnans hälsa), och i ett fall gavs tillstånd till selektiv abort vid tvillinggraviditet där den ena tvillingen hade hydrocefalus. I två fall bedömdes fosterskadan som mindre allvarlig och abortansökan avslogs (ett fall av trisomi 21 och ett fall av inversion av kromosom 18).

I 23 ärenden (7,3 procent) utgjorde somatisk eller psykisk sjukdom abortindikation. Alla dessa ansökningar beviljades.

Övervägande psykosociala skäl till abortansökan förekom i 148 ärenden, varav 102 (68,9 procent) beviljades. Dessa utgjorde 38 procent av det totala antalet beviljade abortansökningar. Bedömningen av de psykosociala skälen grundar sig på den kuratorsutredning som är obligatorisk vid ansökan om abort efter vecka 18+0. Som regel föreligger här inte bara ett skäl utan en rad olika skäl som adderade leder till abortansökan. Vanliga skäl är missbruk av olika art, kriminalitet hos kvinnan och/eller mannen, dålig ekonomi, avsaknad av egen bostad, låg ålder (tonåring), avsaknad av stöd från mannen, svårigheter att fullfölja planerad utbildning, men också ångest och känsla av otillräcklighet.
[…]
De flesta abortansökningarna och den högsta andelen beviljade aborter avser kvinnor i graviditetsveckorna 18–20. En orsak är att fosterskador vanligen upptäcks under denna tid, men det kan också tyda på att bedömningen av synnerliga skäl är mindre kritisk än senare under graviditeten.

Bland 109 ansökningar under graviditetsvecka 21 och 22 (20+1 till 22+0) fanns 29 graviditeter med fosterskada. Om övre gränsen för att tillåta abort skulle sänkas till vecka 20+0, ett förslag som ibland framförs i debatten, skulle det innebära att 80 ärenden med annan indikation än fosterskada skulle avslås, liksom 18 av ärendena med fosterskada där skadan kunde anses mindre allvarlig – således skulle 98 kvinnor inte få sin ansökan om abort beviljad.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Bengt Malmgren
Tid: 7 June 2011, 15:42

Aktuell abortstatistik från Socialstyrelsen:

410 aborter utfördes efter vecka 18 år 2009 vilket är mer än en fördubbling jämfört med för tio år sedan. Större antal lär det väl bli när nu fosterdiagnostik och efterföljande selektiv abort blir mera vanligt.

Det totala antalet aborter i Sverige har ökat med mer än 20% de senaste tio åren, från 30 980 aborter år 2000 till 37 693 år 2010, vilket i en aktuell internationell jämförelse är mycket. I övriga Europa lyckas de flesta länderna minska aborterna.

Aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år.
(Data från år 2009, Socialstyrelsens “Aborter 2010”)
Danmark 16,4
Finland 12,8
Island 12,0
Norge 14,0
Sverige 22,5

Kommentar från Patrik Lindenfors
Tid: 8 June 2011, 8:42

Tack för tipset om Socialstyrelsens abortstatistik Bengt. Det blev ett till inlägg.

Skriv en kommentar