Main menu:

Mina böcker

Gud finns nog inte
finns i tryck på svenska, engelska, tyska, spanska, italienska, danska, polska, holländska, persiska och som e-bok på engelska.

Sök på sidan

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Länkar

Kategorier

Desmond Tutu om mission

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från mats reimer
Tid: 4 mars 2012, 10:49

Borde inte mission betyda, dela med sig? De kristna tolkar det tydligen mer som;ta för dig!

Skriv en kommentar