Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Jesus är vem du vill att han ska vara

Apropå tolkande teologi och kristendomens kärna så har det just utkommit en rykande färsk studie som undersöker hur kristna får ihop sina egna åsikter med de som de förväntas ha utifrån sin religion. Man har med hjälp av en stor enkätundersökning frågat människor i USA vad Jesus skulle haft för åsikter om en mängd frågor. Belysande nog varierade svaren om vad Jesus skulle haft åsikter nästan lika mycket som personernas egna åsikter.

Dock kunde intervjupersonerna identifiera relevanta diskrepanser mellan sina egna åsikter och de som de menar att Jesus skulle haft. Konservativa visste med sig att den historiske Jesus nog hade gillat högre skatter med syfte att hjälpa fattiga och en mer human invandringspolitik. Människor med vänsteråsikter visste å sin sida med sig att Jesus nog hade varit emot abort och homosexuella äktenskap.

Gör det själv.
Konservativa kristna menade dock att om Jesus hade levat idag hade han nog varit mer konservativ än de själva angående skatter och invandringspolitik. Människor med vänsteråsikter menade istället att Jesus förmodligen skulle ha varit mer uttryckligen för både abort och homosexuella äktenskap än vad de själva var. De båda grupperna hade helt olika åsikter om vad som var viktigast i den kristna tron.

Man behöver alltså inte gå till New Age för att bygga sig en egen religion. Det går hur bra som helst att använda de beståndsdelar kristendomen har till handa.

Studien kan ni läsa här: http://www.pnas.org/content/109/10/3616.full.pdf

Bookmark and Share

Skriv en kommentar