Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Bönesvar

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Bengt Malmgren
Tid: 12 March 2012, 9:41

Teodicéproblemet igen!
Alla människor (eller åtminstone de flesta) oberoende av tro och livsåskådning känner glädje, lycka och tacksamhet i livet trots medvetenheten om att världen är ofullkomlig och att det finns medmänniskor som lider svårt. Det är naturligt, och man kan inte beskylla dem för hårdhjärtad egoism bara för det. Kristna riktar självklart sin tacksamhet för det goda i livet till Gud.
Jag antar att Patrik genom denna illustration vill uttrycka sin livsåskådning att han omöjligt kan tro på en allsmäktig Gud som tillåter det onda. Eller också skall man tolka bilden som en existentiell fråga eller anklagelse mot en Gud som är på det sättet. Varför Gud tillåter det onda har vi kristna inget svar på. Trots allt tror vi…

Kommentar från mats reimer
Tid: 12 March 2012, 12:11

Det är märkligt!! Så fort en troende kristen får problem med att förklara en djup orättvisa, trots gudss allsmäktighet och godhet, tar de fram etiketten: teodicéproblemet. På det sättet tycks de alltid slippa vara svaret skyldiga.

Skriv en kommentar