Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Foliehattsklubben

Det har precis bildats en ny förening i Sverige: Humanism & Kunskap, med underrubriken “kunskap, teknologi och vetenskap i humanismens tjänst“. Låter väl bra? Men varför bilda en sådan förening? På hemsidan kan man se vilka den riktar sig mot:

I slutet av 2011 igångsatte föreningen Humanism & Kunskap en verksamhet med bred akademisk bas för att återta begreppet humanism och återställa dess värdegrund. Sedan en tid har i Sverige uttolkningen av vad som är genuin humanism kapats av sekulära krafter som åsidosatt den självklara värdebas som finns representerad inom de mänskliga rättigheterna.

Föreningen är startad av ett urval människor med vad man kan kalla en alternativ verklighetssyn. Hur alternativ? De håller på att filar på ett eget alternativ till Wikipedia: Vetapedia, som inte får editeras av vem som helst utan bara “av inbjudna och sakkunniga“.

Det här får lite roliga konsekvenser. Under uppslagsordet Terry Evans kan man exempelvis läsa att “Ur ett vetenskapligt perspektiv finns tekniska indikationer, anekdotiska bevis och historiskt verifierbara bevis på att andekommunikation är ett reellt fenomen.” Under Homeopati står det “Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både obeservationsstudier och dubbelblindade, placebokontrollerade studier. Enligt forskaren Robert Hahn visar forskning att homeopati fungerar dubbelt så bra som placebo.” Där ser man.

Det här är förmodligen en förening som kommer att roa oss länge.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar