Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Fri vilja

Sam Harris har släppt en bok i ämnet, liksom Michael Gazzaniga, och David Eagleman. Det handlar om fri vilja – finns den? Eftersom ämnet är aktuellt har The Chronicle of Higher Education bjudit in perspektiv från några tänkare som har funderat på saken.

 • Biologen Jerry Coyne påstår bestämt och bekvämt att fi vilja inte existerar med hjälp av argumentation som liknar det kosmologiska gudsbeviset: alla fysikaliska skeenden har en orsak, hjärnan och vårt medvetande bygger på fysikaliska skeenden, alltså kan inte fri vilja existera.
 • Men som filosofen Hilary Bok påpekar så är det faktiskt inget tillräckligt argument mot existensen av fri vilja. Självklart föregår hjärnaktivitet allt vad vi gör. Frågan för Blok – som är kompatiblist – är istället hur fri vilja kan rymmas inom ett fysikaliskt system. Påståendet att en person väljer sina beteenden står inte i nödvändig konflikt med observationen att valet orsakades av fysikaliska händelser i vår hjärna – den neurovetenskapliga observationen av vad som händer är bara ett annat sätt att beskriva att vi gör ett val. Vi väljer – det kan vi se både på personers beteenden och på vad som händer i deras hjärnor.
 • Psykologen Paul Bloom gör en intressant betraktelse över begränsningar i vår fria vilja, en betraktelse som har bäring på jämställdhetsdebatten.

  I have a genetic condition. People like me are prone to violent fantasy and jealous rage; we are over 10 times more likely to commit murder and over 40 times more likely to commit sexual assault. Most prisoners suffer from my condition, and almost everyone on death row has it. Relative to other people, we have an abundance of testosterone, which is associated with dominance and aggression, and a deficit in oxytocin, associated with compassion. My sons share my condition, and so does my father.

  So, yes, I am male. The neuroscientist David Eagleman uses this example to illustrate how our genetic blueprint partially determines our actions, including our moral behavior. The rest is determined by our environments; by the forces that act upon us throughout our journeys from zygotes to corpses. And this is it—we are physical beings, and so our natures and our nurtures determine all that we are and all that we do.

 • Det finns inget religiöst perspektiv på frågan, det är ju en filosofisk/vetenskaplig diskussion, men filosofen Alfred R. Mele kommer bra nära. Han verkar dock tyvärr inte riktigt ha förstått frågan och kritiserar istället en av de neurovetenskapliga studier som gjorts som visar att hjärnan är aktiv innan medvetna beslut tas och verkar mena att det är hjärnan inte alls. Han avfärdar studien på basis av ett statistisk argument där han menar att han själv kan förutsäga vilken av två knappar en försöksperson ska trycka på med 50% sannolikhet medan de i det aktuella experimentet bara kommer upp i 60% träffsäkerhet. Alltså är evidensen för den aktuella effekten “flimsy”? Jag skulle gärna spela om pengar med honom – då kanske skillnaden mellan 50% och 60% skulle sjunka in lite bättre.Men han har faktiskt ännu sämre argument. Han har designat ett experiment för att se om det krävs en själ för att ha fri vilja som gick till på detta sätt:

  I invited participants to imagine a scenario in which scientists had proved that everything in the universe is physical and that what we refer to as a “mind” is actually a brain at work. In this scenario, a man sees a $20 bill fall from a stranger’s pocket, considers returning it, and decides to keep it. Asked whether he had free will when he made that decision, 73 percent answer yes. This study suggests that a majority of people do not see having a nonphysical mind or soul as a requirement for free will.

  If free will does not depend on souls, what is the scientific evidence that it is an illusion?

  Det här är så dålig forskning att man kan misstänka – jo, han får pengar från Templetonstiftelsen.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar