Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Mänskliga konflikter

Senaste numret av Science, en av världens två främsta vetenskapliga tidskrifter, har en temasektion om mänskliga konflikter. Det är intressant läsning, för mer och mer forskning verkar tyda på (notera vagheten här – det här är forskning som inte har gått i mål ännu) att människans enorma förmåga att samarbeta i stora grupper är något som evolverat i tandem med benägenheten att ha konflikter mellan grupper (något jag skriver om i min bok Samarbete). Alla artiklar ska vara gratis tillgängliga om man registrerar sig (har ni problem så säg till så kan jag maila er artiklar ni tycker verkar intressanta).

Spännvidden på artiklarna och forskningsfälten är imponerande. Dels handlar det om människans evolution, arkeologiska fynd och civilisationen, men också om etnicitet, terrorism, kön och rasism. Två artiklar som jag tror intresserar den bästa av alla läsekretsar extra mycket handlar om sambandet religion och konflikt, och om det mångkulturella samhället. Det gäller ju att inte ducka för problemen, utan att ta tag i dem på bästa möjliga sätt. Här kommer sammanfattningarna:

Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict
Scott Atran and Jeremy Ginges
Religion, in promoting outlandish beliefs and costly rituals, increases ingroup trust but also may increase mistrust and conflict with outgroups. Moralizing gods emerged over the last few millennia, enabling large-scale cooperation, and sociopolitical conquest even without war. Whether for cooperation or conflict, sacred values, like devotion to God or a collective cause, signal group identity and operate as moral imperatives that inspire nonrational exertions independent of likely outcomes. In conflict situations, otherwise mundane sociopolitical preferences may become sacred values, acquiring immunity to material incentives. Sacred values sustain intractable conflicts that defy “business-like” negotiation, but also provide surprising opportunities for resolution.

Adapting to a Multicultural Future
Richard J. Crisp and Rose Meleady
Humans have an evolved propensity to think categorically about social groups. This propensity is manifest in cognitive processes that have broad implications for public and political endorsement of multicultural policy. Drawing on these principles, we postulate a cognitive-evolutionary account of human adaptation to social diversity. This account explains broad social trends marking a resistance to multiculturalism, while providing an important reorienting call for scholars and policy-makers seeking intervention-based solutions to the problem of prejudice.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar