Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Teologer tolkar in Guds hand i Breiviks dåd

Gud handlede ved Breiviks hånd” säger Peter Olsen, bibellärare vid Lutherska Mission och Danska Bibelinstitutet.

Breviks avsikt var ond och i strid med Guds vilja, och därför ska han stå till svars inför Gud. Men guds avsikt var god, för han ville kalla syndare till omvändelse. Gud har alltid en avsikt med allt han låter ske. När ondskan drabbar oss är det för att Gud vill att vi ska vända oss till honom. Allt som sker är lett och styrt av Gud, även Breivik.

Børge Haahr Andersen, rektor vid Danska Bibelinstitutet, håller med. Han påpekar att den danska folkekirken menar att Gud inte har något att göra med ondskan i världen. Teologiskt sett är detta en grov förenkling.

Min poäng är att det är Gud som verkar i allt och därmed också står bakom ondska och lidade; samtidigt är det onda fortfarande ont och i strid med Guds goda vilja; men även om det onda är ont och meningslöst kan Gud i sin allsmäktighet bruka det till att främja ett positivt mål. Det är en av kristendomens paradoxer, och man måste säga alla tre saker samtidigt, annars går det gruvligt fel i mötet med de många offer för lidande och ondska.

Lektorn i teologi vid Aarhus Universitet, Peter Lodberg, håller inte med.

Tror man att Gud använder lidandet till att främja en sak kommer man att legitimera dåden. Och så hamnar man teologiskt sett i en katastrofal återvändsgränd, som förintelsen till exempel är uttryck för. Därför skedde det också ett avgörande teologiskt språng efter förintelsen där man började betona Guds solidaritet med de lidande. Det är en långt sundare nytestamentlig teologi.

Tur att teologin inte är i en återvändsgränd. Lektorn vid Menighedsfakulteten, Leif Andersen, tar också avstånd ifrån tanken på att Gud skulle ha något med Utöya atr göra.

Peter Olsen sätter likhetstecken mellan det Gud tillåter och det Göd gör. […] I Nya Testamentet blir det tydligare att det kan ske saker i världen som Gud inte vill, att Gud också är en gråtande Gud, att det pågår en reell kamp mellan Satan och Gud och att Satan är verkligen är Guds motståndare som spelar en reell roll i samband med ondskan som finns i världen.

Där fick vi ännu ett alternativ. Vad tror ni, kära läsekrets – ni som är så bibelkunniga och teologiskt insatta? Använder Gud ondskan i gott syfte, är ondskan bara Guds frånvaro, är allt en underjordisk demons fel – eller är alltihop bara hittepå? Svår fråga. Tur att teologi fortfarande är ett universitetsämne.

Ni kan läsa intervjuerna med “de lärde” på originaldanskan i Kristelig Dagblad. Läs även DN.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Johnny Lilja
Tid: 28 May 2012, 19:54

Ja, det där med en gud som sitter och gråter och inte kan göra någonting..
Förklara, någon teolog! Om ni nu inte har fullt upp med att läsa om Piltdownmänniskan. Förklara också gärna vem som är ansvarig för att satan existerar.
I det första alternativet är Breivik styrd av guds hand. Om vi nu är styrda av guds hand hur kan vi då straffas för våra handlingar?

Skriv en kommentar