Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Utrikesfödda högre utbildade än inrikesfödda

Här ska ni få ta del av några forskningsresultat som förhoppningsvis kommer att nyansera debatten kring invandring en aning. Det är SR International som rapporterar om en unik undersökning bland utrikesfödda som Stockholms universitets Linnécenter för integrationsstudier har utfört. Så här står det i artikeln:

– Alla grupper har en genomsnittlig högre utbildning är den infödda befolkningen. Framför allt är andelen universitetsutbildade betydligt större i den invandrade gruppen, säger han.
Att utrikesfödda och kanske de som kommer långt bortifrån, skulle ha en sämre utbildning än Sverigefödda kan alltså dementeras, säger Jonas Karlsson.
– Den lägst utbildade gruppen är de som kommer från EU och de rika länderna, och den allra bäst välutbildade gruppen är latinamerikaner. Tittar man på när människor kommer till Sverige, så tenderar de i någon mån att tillhöra en urban välutbildad medelklass, säger han.
Trots många gånger en hög utbildning får utrikesfödda ofta ta arbeten där man är överkvalificerad. Enligt undersökning skulle så många som 70 procent ha en överutbildning i förhållande till vad arbetena kräver efter ha varit i Sverige mellan fem och tio år.
– Generellt för hela gruppen utlandsfödda så är andelen överutbildade mycket större än bland gruppen infödda, säger Carl le Grand.

Vilket oerhört slöseri att denna välutbildade resurs inte tas tillvara i Sverige. Resultaten är väldigt intressanta, och ännu intressantare nyheter följer:

Religion är en annan fråga man undersökt. Bilden av en massiv muslimsk invandring får sig en törn i materialet. Av utrikesfödda från norra Afrika och Mellanöstern är andelen muslimer mindre än 50 procent. I minoritet med andra ord. Andra grupper från de regionerna är till exempel kristna och druser och så vidare.
Dock upplever 14 procent av de med muslimsk tro att det blivit trakasserade för sin religion. Men ju längre man lever i Sverige desto mindre blir religiositeten bland muslimerna, säger forskaren och doktoranden Jonas Karlsson.
– Vi ser det inte i någon annan religiös inriktning. Både bland kristna och bland buddister, som är våra tre stora grupper, så ser vi ingen avtagande grad av religiositet efter vistelsetid, utan den förblir lika stark i alla grupper. Det tyder snarare på att det är något som är speciellt för den muslimska gruppen. Där minskar religiositeten över tid, säger Jonas Karlsson.

Kan vi nu sluta att räkna alla invandrade från muslimska länder som muslimer? Och kan vi sluta se alla muslimer som om de är islamister? Utlandsfödda är individer de med, med egen historia.

Om det finns några problem med studien? Javisst. Den publiceras inte förrän i december. Att presentera forskningsresultat innan de utsatts för peer-review och publicerats är en vetenskaplig no-no. Det är rätt klantigt skött i en så viktig fråga som denna. Men håller forskningsresultaten kommer de att vända upp och ned på invandringsdebatten. Fakta sparkar!

Tack till Jonas Sandqvist för tips! Notera också bloggaren yasmineelrafie som gjort ett hästjobb i att försöka få medierna intresserade av resultaten. Länken till seminariet där studien presenterades finner ni här.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar