Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Skandal att Mustafa får gå när Weiderud sitter kvar

Den verkliga skandalen i historien kring Omar Mustafa är att Peter Weiderud, ordförande i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (som tills nyligen hette Broderskaparna) fortfarande sitter kvar. Om ni undrar om hur väl Socialdemokraterna verkligen står upp för alla människors lika rätt och lika värde så fundera på den här faktagenomgången, från en debattartikel i DN i onsdags av Fredrik Malm, Utrikespolitisk talesperson i Folkpartiet. Varför får Weiderud sitta kvar när Mustafa fått gå, när anklagelserna faktiskt är värre gentemot Weiderud?

Redan för sju år sedan uppmärksammades på DN Debatt (12/11 2005) att Broderskaparna och S-studenter samarbetade med Azzam Tamimi, alltså samma person som Islamiska Förbundet bjudit in i år. Tamimi var redan då känd för att uppmuntra till självmordsattacker och för att stämpla muslimer som vill reformera islam som förrädare. Han hade också under ett seminarium i Cambridge försvarat hustrumisshandel med motiveringen att arabiska kvinnor ber om att bli slagna av sina män.
Broderskaparna och S-studenter organiserade åtta seminarier i projektet med Tamimi. Alla invändningar som fördes fram besvarades med samma mantra om att kritiken var islamofobisk.
I maj 2006, ett halvår efter debatten om Tamimis besök tillägnades Weideruds organisation ett helt avsnitt av SVT Uppdrag Granskning. Orsaken var Broderskaparnas alltmer intima samarbete med det Muslimska brödraskapet. I programmet höll förbundssekreterare Ola Johansson högläsning ur Sayyid Qutbs skrifter för SVT:s reporter. Sayyid Qutb var, och är fortfarande, en av de viktigaste ideologerna för den omtolkning av jihadbegreppet som extremister åberopar för att motivera terrorism i islams namn, och som godkänner våld mot muslimer som inte delar islamisternas tolkning av Islam.
Sayyid Qutb var totalitär, reaktionär och avskydde liberal demokrati. Men enligt Peter Weideruds organisation är det Muslimska brödraskapet ett moraliskt rättesnöre för den muslimska världen.
Kritik har också förts fram vid andra tillfällen, till exempel när Broderskaparna strök skrivningar om homosexuellas rättigheter i ett manifest riktat till muslimska socialdemokrater.
År 2006 höll Broderskaparna möte med en ledande företrädare för Hamas som besökte Sverige. Hamas är det muslimska brödraskapets gren i Palestina och har upprättat diktatur på Gazaremsan. Nyligen stoppades Gaza Marathon då Hamas inte accepterar kvinnliga löpare. Även när Hamas bjöds in framfördes kritik (DN Debatt 5/5 2006).
Vid ett annat tillfälle bjöd Broderskaparna in den internationellt ökände antisemiten Gilad Atzmon till Sverige för att hålla föreläsning. Atzmon har bland annat försvarat David Irving, som förnekar att några judar överhuvudtaget gasades ihjäl. Att bjuda in en sådan extremist är vettlöst, men Broderskaparna ryckte på axlarna åt den kritik som Svenska kommittén mot antisemitism förde fram.
När Weiderud skriver att det endast är Omar Mustafa som beskylls för att inte klara rågången mot antisemitism så förtiger han all den kritik som förts fram mot Broderskaparna.
Så varför tvingades Omar Mustafa att avgå från partistyrelsen, medan Broderskaparna fortsätter att bjuda in extremister?

Ja varför? Det är väl inte så att Omar Mustafa bedömts med annan måttstock än Weiderud? Det är ett skamligt förfarande. Om Socialdemokraterna verkligen står upp för alla människors lika värde och lika rättigheter – och inte bara låtsas – då behöver de göra en vårstädning i sin religiösa gren och ge Weiderud foten. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
(Historien om hur Broderskaparna gick från att vara ett förbund för kristna Socialdemokrater till att bli islamistkramare borde för övrigt någon skriva en avhandling om. En mycket märklig utveckling.)
Bookmark and Share

Skriv en kommentar