Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

“Ska religion göra skillnad inför lagen?”

Carl Rudbeck recenserar idag en spännande bok på SvD.

Bör lagen vara lika för alla? Är det rimligt att olika regler gäller för troende och icke-troende? Ska en religiös övertygelse ge speciella rättigheter? Det ämnet diskuteras av filosofen och juristen Brian Leiter i boken ”Why tolerate religion?”

Inga kepsar inomhus, tack.

Finns det några goda skäl att ge religionen en speciell status, att placera den i en skyddad verkstad, där de lagar och förordningar som gäller i det övriga samhället upphör att vara tillämpliga? Ska en ung sikh som av religiösa skäl alltid måste bära turban och vara försedd med en fickkniv få bära dessa insignier när han går till sin skola medan hans sekulära klasskamrat måste vara barhuvad och knivlös? Ska den som av religiösa skäl anser att man aldrig och under inga omständigheter får döda slippa värnplikt medan den som bara så där i största allmänhet tycker att värnplikten är ett slöseri med tid och pengar tvingas ta till vapen?

Frågor som dessa kan mångfaldigas men de underställs sällan rigorös analys. Det känns brutalt och ofint att fråga varför troende ska ha rättigheter som ogudaktiga saknar. Att de troende kan peka på en passus i en uråldrig urkund som förbjuder en viss handling och kräver en annan, hur kan det vara ett giltigt skäl att bryta mot lagar som andra måste lyda?

Dessa frågor tas upp av Brian Leiter, professor i filosofi och juridik vid University of Chicago, i Why tolerate religion? (Princeton University Press).
[…]
Leiter summerar sin bok så här: ”Ibland har de rätt som med hänvisning till sitt religiösa samvete vägrar att lyda lagen men det är helt oavhängigt frågan om de ska undantas från lagens tillämpning. Den här bokens argument är att principiell tolerans inte ger oss anledning till det. Tolerans är en dygd, både hos individer och stater, men dess selektiva tillämpning endast på religiöst troende är inte moraliskt försvarbart.”

Och så det obligatoriska avståndstagandet från religionskritiken som blivit så trendigt bland en viss falang inom humaniora på sistone. (En naturlig reaktion på den spektakulära framgång som religionskritiken haft de senaste åren, men ändå en väldigt tröttsam ryggmärgsreflex att möta.)

Om jag ovan givit intrycket av att ”Why tolerate religion?” skulle vara en religionsfientlig bok så har jag varit orättvis. Här finns inget av den ofta lite barnsliga glädje att fritt få häda kristendomen och smäda de troende som kännetecknat flera på sistone hyllade författare. I stället är boken kliniskt resonerande: den ser på religionen utifrån och behandlar den som vilket annat metafysiskt och moraliskt tankesystem som helst.

Så boken är speciellt bra för att den visar särskild hänsyn till religion – vilket enligt boken inte är moraliskt försvarbart? Jaja, resten av recensionen är i alla fall väldigt läsvärd.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar