Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

July 2013
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategorier

“Religionen är vetenskapens antites”

Anders Sirén, docent i geografi vid Åbo Universitet, svarar idag på Tuve Skånbergs stolpskottsartikel på SvD Brännpunkt häromsistens.

Att inte tro på Gud är enligt Tuve Skånberg en ”oförmåga” jämförbart med att vara färgblind eller tondöv. Det är en tacksam jämförelse. Saken är nämligen den att människor har använt vetenskaplig metodik för att utforska ljusets och ljudets egenskaper, och därmed har man kunnat konstruera apparater som mäter ljusets respektive ljudets våglängder, och därmed kan tala om för den färgblinde om något är rött eller grönt, och kan hjälpa den tondöve att stämma en gitarr. Analogt med detta borde man alltså med vetenskaplig metodik kunna finna sätt att påvisa Gud även för oss om är ”oförmögna” att observera henom. Om det nu är så att bristen på gudstro helt enkelt är en ”oförmåga” lik färgblindhet eller tondövhet.
[…]
Om Gud finns så får man anta att hen på något sätt lämnar observerbara spår eller inbegriper i skeendena i vår värld. Bland gudstroende lär det t ex vara vanligt att man tror att ”Gud hör bön”, och att man därför ber för sjuka i hopp om att Gud ska höra bönen och hjälpa den sjuka att tillfriskna. Det har gjorts flera studier för att utröna om sådan förbön faktiskt har någon terapeutisk effekt. En översiktsartikel skriven av Leanne Roberts m fl 2009 i Cochrane Database of Systematic Reviews sammanfattar resultaten. En studie visade en svag positiv effekt av förbön, en annan studie visade en svag negativ effekt, och de övriga visade ingen effekt alls. Författarna drar slutsatsen att förbön inte varken har någon signifikant positiv eller negativ inverkan på sjuka. Dessa studier ger naturligtvis inget slutgiltigt svar på frågan om Guds existens, men de visar att det mycket väl går att använda vetenskaplig metodik för att ta sig an frågor gällande Guds eventuella ingripanden i våra liv.
[…]
[G]rundpelaren i ett vetenskapligt förhållningssätt är att man betraktar all kunskap som ofullständig och provisorisk, att man ständigt söker ny kunskap och också omprövar gamla ”sanningar”. Religionen är i det avseendet vetenskapens antites.

Läs hela artikeln här.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar