Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Creutz textkommenterar broschyren “Kristen tro”

Ni vet väl vad en upp-och-nedvänd flagga betyder? Detta
gäller dock inte Filippinernas flagga, som är unik då den
hissas upp-och-ned när landet befinner sig i krig.

Idag har Andreas Creutz på sin blogg Literature-connoisseur publicerat en textkommentar på en informationsbroschyr från Svenska kyrkan: Kristen tro. Broschyren säger mycket om den fundamentala osäkerhet som verkar råda inom Svenska kyrkan vad man egentligen står för.

Broschyren “Kristen tro” med sin anonyma författare andas mycket av den anda som jag förknippar med den moderna Svenska kyrkan. Kanske kan vi våga beskriva den andan med ordet “barnslighet”.

Jag ska förklara vad jag menar.

Redan layouten sätter an tonen: rubriken är satt med en naiv, snirklig text, som hämtad ur en träningsbok i skrivstil från lågstadiet. Men främst uttrycks det naiva i vad vi månde kalla den fjäderlätta prosan, som man aldrig riktigt låter ta mark, såsom den kyrkliga traditionens stora namn lät sina texter göra, med Martin Luther som en av de mest konkreta och jordnära teologerna.
Begreppen är konsekvent satta i abstrakta sammanhang. Man vågar inte alls nämna några av de så kallade “stororden”: frälsning, himmel, försoningsdöd, arvsynd, utkorelse – och absolut inte, så klart, om något helvete… Att väja för dem ger ett intryck av, att man inte räknar med att läsaren klarar av att förhålla sig till dem. Man är alltså paternaliserande mot sin egen läsare, den som man vill vinna för sin sak. Och att vara nedlåtande fungerar dåligt för att attrahera proselyter. Den sökande människan söker näppeligen det luddiga, otydliga, dimmiga, dunkla, utan det fasta, klara, ljusa – det konkret uttryckta, som man kan ta konkret ställning till.

Men, för Guds skull, läs hela Creutz kommentar.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar