Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

“Med Gud in i tankelättjan”

Lena Andersson analyserar i sin senaste DN-krönika med rakbladsvass skärpa problemet med dagens Svenska Kyrka: Med Gud in i tankelättjan.

Förr ingav prästerskapet fruktan i människorna. Det hotade med skärselden, inskärpte synden, skulden och skammen och fick folk att känna sig dåliga inför heligheten. När prästen lämnat rummet tog man sin sup och när kyrkans tjänare var utom hörhåll drog man sitt skämt; de osedliga böckerna lästes i lönndom och fruktan.

Så kom en ny tid. Religion, sedlighet, synd och skam dekonstruerades som förtryckande och pretentionerna på andlig renhet imponerade inte mer.

En ännu nyare tid kom, vår tid, i vilken Svenska kyrkans tongivande har hämtat sig från detroniseringen och funnit nya metoder för kväsning av lusten och tankefriheten. I dag har de utsett en annan form av andlig synd som orsak att fördela skam, skuld och låghet – den intellektuella synden att hävda att något i verkligheten förhåller sig på ett visst sätt snarare än på ett annat, att definiera sina begrepp och systematisera sina utsagor, att utesluta orimligheter, att ställa följdfrågor till fluffiga påståenden, att inte nöja sig med tomma hyllningar till ”ambivalensen” och ”det mångfacetterade”, utan i stället undra vad man ska ha de substanslösa påståendena till och hur de kan analyseras.

Begår man dessa fel har man enligt det nya syndaregistret brister i sin mentala utrustning. Man lider av svartvitt tänkande, man är fyrkantig, tvärsäker och har en torftig livstolkning. Liksom med den forna synden ges inga argument, utan man går direkt på personens okänslighet inför att saker ”inte behöver vara antingen eller utan kan vara både och”.

Finns det något som måste vara antingen eller? frågar syndaren då för att komma någon vart och specificera en smula, och förstår inte att det är precis det som är synden, för i den nya teologin är inte citatet ovan en utgångspunkt för undersökning utan en slutpunkt. Man är framme när man konstaterat att allt är svårt och kan vara både och och att inget är bättre än något annat.

Läs hela artikeln!

Som religionssociologen Madeleine Sultan Sjöqvist sammanfattat saken: ”Förut lämnade folk Svenska kyrkan för att de inte trodde. Nu lämnar de den för att de tror.”

Läs även Martin Lembkes artikel Jackelén bör förklara sig om jungfrufödsel på SvD. Lembke är doktor i religionsfilosofi och efterlyser även han tydlighet istället för tomt fluff.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar