Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Anonyma Alkoholister – snart för alla?

Som rapporteras om i den här artikeln i New York Times är det en hel del alkoholister som känt sig obekväma med den religiösa inramningen när de vänt sig till Anonyma Alkoholister. De har behövt hjälp och har därför inte protesterat, men i slutändan har hela processen känts som hyckleri. Och fast Anonyma Alkoholister är öppna för vem som helst, av vilken livsåskådning som helst, så är det ingen tvekan om att de är en missionerande organisation som tar tillfället i akt att trycka upp Gud i ansiktet på de hjälpsökande när de är som mest sårbara. Eller vad sägs om Anonyma Alkoholisters berömda “12 steg”?

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv.
 2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade Honom.
 4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade 
 12. Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 13. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
Äsch, det är väl inte så farligt. Det handlar ju bara om steg 2, 3, 5, 6, 7, 11 och 12.
Som ni kanske förstår har det funnits ett stort behov av en mer neutral version av Anonyma Alkoholister, vars tanke ändå är god (att ge varandra stöd, hjälp och uppmuntran). Detta är precis vad som har börjat hända i USA, där flera grupper nu är neutrala istället för missionerande. Läs artikeln i New York Times och låt er glädjas.
Bookmark and Share

Skriv en kommentar