Main menu:

Mina böcker

Gud finns nog inte
finns i tryck på svenska, engelska, tyska, spanska, italienska, danska, polska, holländska, persiska och som e-bok på engelska.

Sök på sidan

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Länkar

Kategorier

Vad Ulf Ekman tar med sig till Katolska kyrkan…

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Kristian Grönqvist
Tid: 11 mars 2014, 21:39

Jag uppfattar det som så, att människor med revanschlusta söker sig till mer dogmatiska religioner…. Andra söker andra vägar.

Skriv en kommentar