Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Biskop: Bibeltexter strider mot kyrkans värderingar

De teologiska kombattanterna – vem läser bibeln mest rätt?

I Kinna finner vi en pågående värderingskrock mellan kyrkans ursprungliga värderingar och kyrkans nuvarande värderingar. Kyrkoherden där har rekommenderat läsning av bibeltexter med homofientliga budskap och upplyst om negativa konsekvenser av att leva ut homosexualitet vid samtal med unga. Svenska Dagbladet berättar mer:

Kyrkoherden i Kinna församling, Owe Johansson, tror att homosexualitet går att bota. Ett alternativ för homosexuella är att avstå från sexuella handlingar, menar han.
[…]
Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, tar avstånd från sådana värderingar.
– Jag tycker att det är högst tveksamt att ta upp frågor om samlevnad och sexualitet på det viset. Jag ifrågasätter det verkligen och beklagar om det bedrivs på det sättet.
[…]
– Det är olämpligt att ta upp frågor om sexualitet på det viset. Och det är ännu mer olämpligt att rätt och upp och ner servera den här typen av bibelställen.

Det kan man lugnt säga. Faktum är att det nog är en rätt dum idé överhuvudtaget att rätt upp och ner servera bibelställen om man påstår att de är sanna eller rakt upp och ner kan ge etisk vägledning (stena olydiga barn?). Inte minst när det kommer till sexualitet.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar