Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Hanna Gadban skriver om liberal islam i Sans

Senaste Sans har en intressant artikel om liberal islam, författad av Hanna Gadban.

Utgångspunkten i liberal islam är att alla människor, oavsett kön, ålder och sexuell läggning, ska betraktas som lika mycket värda och därtill åtnjuta samma universella mänskliga rättigheter. En viktig aspekt är uppfattningen att tolkningen av Koranen, sharia och islams andra urkunder anses vara föränderlig, kontextbunden och flytande till sin karaktär, samt att Koranen kan och bör tolkas och omtolkas av sina utövare och uttolkare i ljuset av rådande demokratiska principer. Från detta perspektiv ser man det alltså som fullt möjligt att kombinera islam med globala värderingar som passar det moderna samhället.
[…]
Dessvärre dominerar en naiv inställning i Sverige, där islamister och deras organisationer ses som representanter för Sveriges muslimer. Lika naiv är de ”antirasistiska” organisationers inställning som stigmatiserar islamisternas kritiker som islamofober och rasister. Vilka drabbas av denna trend om inte just de sekulära muslimer som vill påskynda liberaliseringen av islam? Dessa tendenser är farliga, eftersom de har bidragit till att politiker och journalister ser radikalisering bland unga svenskar som en naturlig del av mångkulturalism och religionsfrihet som en anledning att inte granska och komma till rätta med exempelvis islamistisk propaganda och den rekrytering som bland annat sker i vissa moskéer
.

Läs hela artikeln här.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar