Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

“BBC ska sluta intervjua knäppgökar”

Goda nyheter! Så här sammanfattar Journalisten.se.

BBC har återkommande fått kritik för att man till sina program bjuder in debattörer som ifrågasätter uppgifter som det finns stor enighet om inom vetenskapssamhället.
Därmed har BBC skapat en ”falsk balans” i sin rapportering, där tittarna och lyssnarna får bilden av att två jämbördiga teorier står emot varandra, när i verkligheten den ena teorin har mycket litet stöd i forskningen.
Nu har BBC Trust kommit med nya riktlinjer som innebär att BBC ska fortsätta att kritiskt granska forskningen, men samtidigt ge tittarna en korrekt bild av forskningsläget.
Bland annat ska inte klimatförändringen behandlas som en vetenskapligt omstridd fråga, eftersom cirka 95 procent av forskarna är överens om att klimatförändringen är reell.

Kan man hoppas att svenska media anammar samma policy? (Fast de flesta i Sverige är faktiskt rätt bra, det måste medges.)

Bookmark and Share

Skriv en kommentar