Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Teologisk förvirring på Svenska kyrkans frågesida

Hos Svenska Kyrkan kan man läsa följande märkvärdighet:

Samma Gud för kristna, muslimer och judar?
[2002-10-05]
Har Kristna, Muslimer och Judar samma Gud eller är det tre olika gudar i de olika religionerna?
Marvin

Fredrik Juul svarar:
Hej Marvin!

När vi talar om Gud handlar det om tro, och då kan du få olika svar beroende på vem du frågar. Eftersom du “frågar prästen” så blir förstås svaret utifrån den kristna traditionen.

Judar och kristna har samma Gud. Kanske känner du till att judarnas heliga skrift är den samma som vårt Gamla testamente, det vill säga den första delen av bibeln. Där berättas bland annat om Gud som den som skapar världen och väljer ut Israels folk som sitt eget folk. Den Gud som Gamla testamentet handlar om är Judarnas Gud och samma Gud som den kristna kyrkan har. Det som skiljer Judar och kristna är Guds son Jesus, som det Nya testamentet berättar om. Lite förenklat kan man säga att Judarna väntar fortfarande på Messias, men den kristna kyrkan uppstod bland de som såg Jesus som Messias.

Muslimer talar om och med Allah, som betyder Gud. Det är inte samma som den treenige Guden som det berättas om i Bibeln.

Det ska också sägas att olika traditioner ser olika på frågan om vem Gud är. Bland annat finns det kristna, islamiska och judiska mystiker som är påfallande överens när de talar om Gud, trots att de kommer från olika traditioner och kulturer.

Frid och kärlek!
/Fredrik

Det finns några underligheter med detta svar. För det första menar Juul att Allah inte är “samma som den treenige Guden som det berättas om i Bibeln“. Men judar tror faktiskt inte heller på “den treenige Guden” – det är ett helt igenom kristet påhitt. Så avfärdar man Allah av den anledningen så faller Jahve också. För det andra har ärkebiskop Jackelén sagt att “Det är självklart för mig att kristna, muslimer och judar tillber samma Gud.” Så beskedet från Svenska kyrkan är lite kluvet, för att sammanfatta det milt.

Kan man gissa att Fredrik Juul kände ett behov att markera avstånd mot islam, landade lite fel och att detta svar snart kommer förtydligas av någon som är mer politiskt korrekt? (Juul har i ett annat inlägg visserligen markerat avstånd ganska ordentligt även till judendomen.)

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Tobias
Tid: 23 January 2015, 13:19

Skillnaden mellan judar och muslimer är ju att judarnas bibel är vårt gamla testamente. Men koranen ingår inte vi vår skriftsamling.

Kommentar från Bertil Jagebro
Tid: 23 January 2015, 17:42

Om vi har samma Gud enligt ärkebiskopen så har jag ingen Gud. Eftersom Allah skickar ut 10-åriga självmodsbombare är han inte min Gud!!!

Skriv en kommentar