Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Lena Andersson: “Fruktan har goda skäl”

Lena Andersson har en viktig krönika i dagens DN – läs för guds skull hela, här är bara ett utdrag.
_________________________

Våld lönar sig inte, brukar det heta, och sedan en tid proklameras det i manifestationer: ”Jag är inte rädd”.
Kan det verkligen stämma? Är inte båda dessa påståenden felaktiga, och rena besvärjelserna? Terror och våld lönar sig definitivt, liksom hot och utpressning. Alla de hemska metoder som människorna tänkt ut genom tiderna för att bemäktiga sig andra fysiskt och psykiskt och få dem att göra som man vill fungerar. Därför finns de. Måhända är vinsterna kortsiktiga men på lång sikt är vi alla ändå döda, som John Maynard Keynes ska ha sagt.
 
Det som våldsverkare oavsett etikett har gemensamt är att de förkastat uppfattningen om individernas jämbördiga autonomi, det privata ägandet av det egna livet om man så vill. Därför är det orimligt att inte vara rädd för människor som både är likgiltiga för döden och använder sin egen suveränitet till att omintetgöra andras.
Jihadisternas rättesnöre Koranen kan tyckas bekräfta inställningen att livet här och nu inte är så viktigt: ”Detta jordiska liv är inte mycket mer än lek och flyktig glädje; de eviga boningarna är ett bättre [mål att sträva mot] för de gudfruktiga.” (6:32) Men passagen kunde lika gärna läsas som en maning till överseende med de otrognas felsteg, och att livet trots allt består av glädje och lek.
Texter går som bekant att tolka olika. Att ge dem den status som Koranen har i den troendes liv är därför direkt livsfarligt. Problemet är inte att jihadisterna har vantolkat islam, utan att det är för viktigt för dem att tolka islam, och att konsekvenserna drabbar andra än dem själva.
Men det är kanske inget att undra över i en värld som fortfarande betraktar religiösa omvändelser och grubblerier som tecken på en större finstämdhet inför tillvarons komplexitet.
_________________________
Bookmark and Share

Skriv en kommentar