Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

March 2015
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kategorier

Bo Rothsteins slutreplik om religionens icke-positiva inverkan på samhället är väldigt underhållande

Nu har Bo Rothsteins slutreplik om religionens icke-positiva inverkan på världens samhällen kommit, och det är inte utan att man undrar om hela upplägget var en retorisk fälla.

De fyra teologer som replikerat min artikel hävdar att jag påstått att omfattande religionsutövning skulle vara orsaken till hög korruption och låg tillit till andra människor. Något sådant påstående finns över huvud taget inte i min artikel. Det är, som jag visar med direkta citat, istället de religiösa samfunden som hävdar att det finns ett orsaksförhållande så att om fler människor utövar religion så skulle detta leda till att vi får ett samhälle med högre etik och moral. Vad jag visar är att något sådant samband inte går att finna i det mest omfattande datamaterial som i dag står forskningens till buds.
Samhällen där en högre andel människor uppger sig vara religiösa visar sig ha mer omfattande korruption och en lägre allmän tillit människor emellan. Som av religiösa maktstrukturer oberoende forskare har jag tagit mig friheten att granska om de positiva effekter som de religiösa samfunden påstår att deras verksamhet skall bibringa oss faktiskt existerar och jag visar att så inte är fallet. Det finns självklart många andra faktorer än religion som kan förklara graden av korruption och tillit i ett samhälle. Effekten av religion på samhällets etik kan enligt dessa data vara alltifrån noll till mycket negativ. Men om det inte finns något positivt samband kan det inte heller finnas en positiv effekt. Idén att jag, med nu trettio års erfarenhet av empirisk samhällsforskning på internationell nivå, skulle förväxla korrelation med kausalitet får nog sägas vara en smula frivol.
[…]
För mig visar detta att de religiösa samfundens företrädare inte är intresserade av att föra en diskussion om detta märkliga problem, det vill säga att samhällen med mera religiösa människor tycks leverera en sämre samhällelig etik, på vetenskaplig grund. Jag antar att för teologer är detta något som följer av just position som teolog, att man är nöjd med att förkunna sin tro och därför egentligen inte vill ta reda på hur det faktiskt förhåller sig, särskilt då fakta i målet inte tycks kunna bekräftar vad tron säger.
Om detta är vad svensk teologi förmår prestera när det gäller evidensbaserad forskning får man hoppas att utövarnas böner blir hörda ity hjälp från högre makter lär de behöva.

Läs hela artikeln här.

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Pär Engström
Tid: 6 March 2015, 9:35

Som jag skrev på DN-kommentar är Rothsteins argumentation övertygande.

Samtidigt tror jag det är viktigt att inte utifrån den strukturella nivån dra slutsatser till en individuell nivå. Goda gärningar kan utföras av såväl ateister som av religiösa.

Rothsteins analysteknik är identisk med den som Wilkinson och Picket har när de fastslår att jämlika samhällen nästan alltid är bättre än ojämlika samhällen. De gör som Rothstein både jämförelser mellan stater och mellan delstater i USA.

Liksom Rothstein fick Wilkinson och Picket mycket kritik. Dock tycks forskarsamhället regara olika. Rothsteins slutsatser anses vara fakta och objektiva, medan Wilkinsson och Pickets slutsatser beskrivs av flera “neoliberala” akademiker som ideologiska.

Hur går vi/mänsligheten vidare med de inbyggda motsättningar som finns i vårt globala system?

Skriv en kommentar