Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

May 2019
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kategorier

Divine Placebo: Health and the Evolution of Religion

[English version below]

Under några år så försökte jag få anslag för ett projekt om att undersöka hälsoeffekter av religiösa praktiker och dessas eventuella betydelse för evolutionen av religiositet. Men detta var en sällsynt svår idé att lotsa förbi svenska granskningskommittéer i religionskunskap/teologi. Istället för att gräva ner mig i detta (för länge) så skrev jag om forskningsplanen till en artikel. Den har nu publicerats i Human Ecology. Ni kan ladda ner artikeln här. I populärvetenskaplig sammanfattning är min hypotes denna:

Verkliga och förmodade hälsoeffekter av religiositet kan ha spelat en underskattad roll under evolutionen av religion, genom både biologiska och kulturella faktorer. I vissa kontexter ger religiositet positiva hälsoeffekter via religiösa regler och föreskrifter. Många religioner institutionaliserar också sociala nätverk som fungerar som socialt stöd vid behov. Vidare inducerar religiositet placeboeffekter, både genom att tillhandahålla mentala redskap för att härda ut (till exempel bön) men också genom betingade fysiologiska respons på religiösa helanderitualer. Dessa hälsoeffekter kan ha fungerat som en viktig faktor för att förklara evolutionen och spridningen av religion. Verkligt positiv hälsopåverkan ger förstås en direkt biologisk fördel. Men även förmenta hälsoeffekter, både positiva och negativa, kan ha fungerat som morot och piska för religiositet. Placebomekanismer kan också ha varit viktiga för uppkomsten och spridningen av ett antal andra mestadels verkningslösa helandetraditioner, som antik grekisk och kinesisk medicin, homeopati och aromaterapi. Att några av dessa traditioner gränsar mot det religiösa ger ytterligare stöd för hypotesen.

English lay summary of Lindenfors P 2019 Divine Placebo: Health and the Evolution of Religion. Human Ecology. You can download a pdf here.

Actual and perceived health effects of religiosity may have played an underestimated role during the evolution of religion, through both biological and cultural pathways. In some contexts, religiosity has positive health effects through religious rules and regulations. Many religions also institutionalize social networks that function as support systems in times of need. Further, religiosity can also induce placebo effects, both through mental coping mechanisms (for example prayer) but also through conditioned physiological effects of religious healing rituals. These health effects can have played an important role for the evolution and spread of religion. Any actual positive health effects of religiosity would of course have provided a direct biological advantage. But also, positive and negative effects of religion on personal health can have worked as religion’s ‘stick and carrot’ during evolution. The latter mechanisms are also important to explain the origin and spread of a number of other mainly ineffectual healing traditions, such as traditional Greek and Chinese medicine, homeopathy and aromatherapy. That some of these can are borderline religious is case in point.

Bookmark and Share

Skriv en kommentar