Main menu:

Mina böcker

Gud finns nog inte
finns i tryck på svenska, engelska, tyska, spanska, italienska, danska, polska, holländska, persiska och som e-bok på engelska.

Prenumerera!

Sök på sidan

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Länkar

Kategorier

Vad Ulf Ekman tar med sig till Katolska kyrkan…

Bookmark and Share

Kommentarer

Kommentar från Kristian Grönqvist
Tid: 11 mars 2014, 21:39

Jag uppfattar det som så, att människor med revanschlusta söker sig till mer dogmatiska religioner…. Andra söker andra vägar.

Skriv en kommentar