Main menu:

Mina böcker

Gud finns nog inte
finns i tryck på svenska, engelska, tyska, spanska, italienska, danska, polska, holländska, persiska och som e-bok på engelska.

Prenumerera!

Sök på sidan

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Länkar

augusti 2017
M T O T F L S
« Jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Kategorier

Jesus and Mo förklarar längfredagsbudskapet

Bookmark and Share

Min sämsta intervju någonsin?

Häromdagen fick jag äran att bli intervjuad av Fredrik Hillerborg som har podcasten Lära från lärda om min bok Samarbete (nu ute på engelska som For Whose Benefit? The Biological and Cultural Evolution of Human Cooperation).

Tyvärr var tiden vi enades om inte helt optimal. Först hade jag undervisning hela dagen, följt av seminarium för Humanisterna. Först efter detta, på kvällen, kom Fredrik hem till mig för att utföra intervjun. Det här resulterade i en rätt svamlig intervju, från min sida. Som tur är visade sig Fredrik besitta någon slags voodoo-kunskaper om klippning, för slutresultatet fick mig i alla fall inte att framstå som en komplett idiot. (Förutom för biologer, möjligtvis, som kommer att märka en märklig lucka i resonemanget i diskussionen om bin – den beror på ett olyckligt klipp. Alla andra missar är mina.) I vilket fall så var Fredrik en väldigt trevlig samtalspartner. Så om ni inte vill lyssna på mina misstag så gör er i alla fall tjänsten att lyssna på något annat avsnitt.

Bookmark and Share

Ingen demokrati utan kvinnors rättigheter

Idag publicerar vi en studie med evolutionära analyser av demokratins evolution som kastar nytt ljus över vad som gick fel under den arabiska våren. Här är pressmeddelandet.
________________________________________

Att den arabiska våren misslyckades och endast Tunisien lyckades landa i någon form av demokratiskt styrelseskick kan delvis förklaras med bristen på kvinnors rättigheter. Det visar tvärvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet.

En ny studie som nyligen publicerades i ”European Journal of Political Research” belyser betydelsen av kvinnors rättigheter i demokratiseringsprocesser. Studien bygger på data från V-Dem-institutet (V-Dem), ett forskningsinstitut som drivs av Göteborgs universitet och Notre Dame University i USA. Datan inkluderar graden av demokrati i 177 länder mellan åren 1900 och 2012.

Studien pekar på att demokratisk utveckling efterhand förutsätter allt fler politiska och sociala rättigheter för kvinnor, och att det krävs ett visst mått av sådana rättigheter för att länder ska bli helt demokratiska. Något som illustreras av länderna som ingick i den arabiska våren, där misslyckandet att främja kvinnors rättigheter tydligt försvårade försök till demokratisk utveckling i området.

Resultatet är viktigt eftersom det visar att demokratisk utveckling inte är könsblind. Länder som går från att vara auktoritära regimer behöver kvinnor för att utveckla fungerande demokratiska regeringar, säger Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för V-Dem.

Karakteristiskt mönster
Studien visar på ett genomgående mönster för alla framgångrika demokratiseringsprocesser. I länder där det lyckats kan forskarna se att medborgerliga rättigheter, det vill säga rätten att äga egendom, yttrandefrihet och rörelsefrihet, liksom frihet från tvångsarbete – för både män och kvinnor – låg på en hög nivå innan konstitutionella rättigheter implementerades. Detta kan observeras i nästan alla de 177 länder som undersökts.

Våra resultat visar tydligt på vikten av kvinnors medborgerliga rättigheter eftersom det gör auktoritärt förtryck kostsammare och gör det möjligt för kvinnor att organisera sig i demokratiska rörelser. Utan grundläggande rättigheter för kvinnor har inget land lyckats bli helt demokratiskt, säger Yi-ting Wang, forskare på V-Dem och artikelns huvudförfattare.Det enda land som skiljer sig från de andra i sammanhanget är Tunisien, vars progressiva president Habib Bourguiba lagstiftade om rättigheter för kvinnor redan när landet blev självständigt på 1950-talet. Det är därför det enda land som lyckades med sin demokratiseringsprocess under den arabiska våren.

Inspirerade av evolutionsbiologi
Forskargruppen använde sig av metoder från evolutionsbiologi på ett tidigare oprövat sätt inom statsvetenskapen.− Vi tror starkt på metoder som inspirerats av naturvetenskapen, och att tvärvetenskapliga strategier som denna kommer att hjälpa oss statsvetare att förstå demokratiska övergångar och andra fenomen bättre i framtiden, säger Staffan Lindberg, professor vid V-Deminstitutet.Kontakt

Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tel. 031-786 1226, e-post: sil@v-dem.net, xlista@gu.se.

Forskningsartikeln”Women’s rights in democratic transitions: A global sequence analysis, 1900–2012. European Journal of Political Research” går att läsa här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12201/abstract

Den internationella gruppen bakom studien består av Staffan I. Lindberg och Aksel Sundström (Göteborgs universitet), Patrik Lindenfors och Fredrik Jansson (Stockholms universitet), Yi-ting Wang (National Cheng Kung University) samt Pamela Paxton (University of Texas).

Grafen visar utvecklingen av ett sammanvägt mått på kvinnors medborgerliga rättigheter i de åtta arab-länder som brukar inkluderas när man diskuterar den arabiska våren. Enbart Tunisien är uppe i de nivåer som världens demokratier når upp till.

Fakta om V-Dem
V-Dem drivs av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Kellogg Institute vid Notre Dame University i USA. V-Dems databas består av 16 miljoner data från 173 länder och 116 år och är därmed den största i sitt slag. V-Dems data möjliggör detaljerad och nyanserad analys av praktiskt taget alla aspekter av demokrati. Den består av 350 unika indikatorer för vad demokrati är eller borde vara samt 5 olika index för demokrati såväl som 37 delindex för olika delar av demokratin.

Bookmark and Share

”Humanism är demoniskt” och andra argument mot sekulära ceremonier

Bookmark and Share

Förespråkare för religiösa friskolor talar med kluvna tungor

Vad är poängen med religiösa friskolor – är det att ge särskild, religiös utbildning eller att erbjuda samma undervisning som i vilken annan skola som helst, fast med en religiös organisation som anordnare?

Problemet för företrädare för religiösa skolor att svara på den frågan är att religiös undervisning är förbjuden i skollagen – av samma skäl som politisk indoktrinering är förbjuden – samtidigt som man måste hålla fram sin religiösa profil för att det ska finnas någon logik alls i att man vill driva skolor. Därför säger religiösa företrädare emot sig själva oupphörligen i friskolediskussionen. Här är några exempel från en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet av två företrädare för Livets Ords kristna skolor:

 • Europas historia har gjort det skrämmande klart att ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle med nödvändighet måste organiseras med största respekt för medborgarnas åsikts- och religionsfrihet och detta gäller även utbildning.
  Detta är smärtsamt sant, på ett väldigt självklart sätt – det är just för att säkerställa barns religionsfrihet som religiös eller politisk indoktrinering i skolan inte kan vara tillåten. Livets Ord vill skydda föräldrarnas religionsfrihet på bekostnad av barnens, men det är faktiskt barnens rättigheter som är skolans uppgift och vårt gemensamma ansvar – särskilt nu när barnkonventionen ska skrivas in i svensk lag.
 • Kristna skolor lyder under samma lagar som alla andra svenska skolor och vi arbetar utifrån samma läroplaner och styrdokument med bred undervisning, behöriga lärare och stor kompetens i alla ämnen.
  Om kristna skolor gör samma sak som andra skolor behövs de inte. Men det är ju inte sant, de är specifikt kristna. Här försöker man mörka. Gå inte på det.
 • Kärnan i den kristna etiken är den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människor ska göra mot er ska ni göra mot dem”. För den som följer debatten om svensk skola, så blir ju frågan uppenbar. Är det verkligen en etisk diskussion som tar sin utgångspunkt i de kristna värderingarna som format vårt land under tusen år som är problemet?
  1. Den gyllene regeln är inte specifikt kristen utan har kommit till uttryck väldigt många av världens livsåskådningar, så att claima den åt kristendomen är både förvånande okunnigt och förbluffande otillständigt.
  2. Kärnan i kristendomen är istället att Jesus dog och återuppstod för våra synders skull – en väldigt specifikt kristen trosuppfattning som ingen utanför kristendomen ser som särskilt rimlig.
  3. Många traditioner har format Sverige, inte bara kristendomen. Dessutom, de delar som kristendomen har format är inte enbart positiva.
 • De liberala kvinnorna verkar vilja tvinga på alla skolor en sekulär värdegrund.
  Sekularism är ingen värdegrund. Slår man upp ordet, något som skolföreträdare borde bemöda sig om, skulle man vilja bli tagna på allvar, skriver NE så här (om man undantar alternativa betydelser som har med sekel att göra): ”världslig, i motsats till andlig eller kyrklig. I romersk-katolska sammanhang används ordet om personer eller institutioner som inte är knutna till någon religiös orden.” Om man ska utveckla det här innebär det att en sekulär skola – liksom en sekulär stat – inte tillhör någon trosinriktning. Den tillhör inte Livets Ord eller Katolska kyrkan, men heller inte Humanisterna eller ateismen. Skolan ska helt enkelt vara neutral inför religioner.

Varför är det här då viktigt? Som Livets Ords debattartikel illustrerar spelar man inte riktigt med öppna kort. Man vill indoktrinera barnen med religiösa värderingar, men håller i offentligheten bara fram sådana som hela världen kan enas omkring. Tystare är det om de kontroversiella frågorna, som om kvinnors rätt till sin egen kropp, skapelsetro/vetenskaplighet och homosexualitet.

Men framförallt – barn måste själva få en möjlighet att välja sin livsåskådning, på exakt samma sätt som de har full rätt att själva forma sig sin egen politiska uppfattning. Vill föräldrar fostra sina barn i sina egen tradition finns alla möjligheter att göra detta utanför skolan, som söndagsskolor, koranskolor, politiska ungdomsläger eller humanistiska livssynsläger. I skolan måste alla få mötas och lära sig om varandras traditioner och lära sig tolerera och kanske till och med uppskatta varandras olikheter.

Skolan kommer aldrig att kunna vara fri från livsåskådningar. Låt den då istället vara en mötesplats.

Bookmark and Share

Auktoritarism

Bookmark and Share

Jesus & Mo om dagens faktafixering

Bookmark and Share

”The ethical dilemma of designer babies”

Bookmark and Share

Daniel Dennett: ”From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds”

Daniel Dennett har släppt en ny bok ”From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds” (som jag inte har läst – den kommer från Amazon om några veckor först) där han försöker förklara evolutionen av sinnen (”minds” – någon som har en bättre översättning?). Här presenterar han de centrala argumenten i boken hos Google. Synnerligen intressant, om ni frågar mig. Men varför göra det? Se presentationen själv istället. En väl investerad timme.

Bookmark and Share

Vaccinationsteorin mot faktaresistens

Bookmark and Share

“Queen of Shitty Robots” Simone Giertz visar sitt lab för Wired

Bookmark and Share

Glad alla hjärtans dag – här får ni en kortfilm om djurvärldens mest kinky parningsritualer

Bookmark and Share

Andreas Andris Fågelviskare Hansen

Bookmark and Share

Fredagsinfo från BBC: Lemurer drogar sig med hjälp av tusenfotingar

Bookmark and Share

”This is how adults should behave!”

Bookmark and Share

Måndagmorgon i februari? Kom ihåg – hela universum finns att läsa i en enda kopp kaffe

Bookmark and Share

Sam Harris with Bill Maher: Winning the War of Ideas

Bookmark and Share

Ricky Gervais debatterar guds existens med Stephen Colbert på the Late Show

Bookmark and Share

Alternativ ceremoni för dagens presidentinsvärning

Bookmark and Share

Feministen som tänkte att vafan

Det finns numera en tråd om mig på Facebook som handlar om min sexism och hur mitt beteende är av typen som avskräcker kvinnor från att engagera sig i Humanisterna och skeptikerrörelsen. Som övertygad feminist sedan tonåren finner jag förstås det här beklagligt och en stämpel jag inte skulle vilja önska någon annan människa. Men det är till en del min egen förskyllan att jag hamnat där. Det kan vara värt att berätta vad som hände, ur min synvinkel, så kan ni också döma mig sen.

Det hela började med att jag läste en artikel av Padma Schrewelius: Sjukt att reklambilden på kvinnan som tar ett bad ses som ”könsdiskriminering” där hon skrev om bilden till höger att ”Man kan tro att Sverige inte är ett av de länder där naken hud på en kvinnas armar och ben anses vara något som väcker så mycket anstöt att hon behöver täckas.
Med då har man tyvärr fel.
Ännu en gång har den censurbenägna Reklamombudsmannen fällt en annons där en kvinna är ”fel” klädd för könsdiskriminering.
” Det  här är något jag håller med Padma om. Jag är av åsikten att den könsdiskriminering och objektifiering som existerar inom reklamen (det finns mycket) ska bekämpas genom mer varierad nakenhet, både vad gäller kroppsform och könsuttryck. Det är, enligt mig, fel väg att gå att ta bort nakenheten i det offentliga rummet. Dränk sexismen i icke-sexistisk nakenhet istället.

Nu gjorde jag två fel när jag delade artikeln. Först skrev jag i affekt och valde därför följande inte särskilt utforskande text till mitt inlägg: Talibaner? Nej, reklamombudsmannen. Någon borde informera dem om skillnaden mellan sexism och moralism. Det andra problemet är att jag delade artikeln via den FB-vän jag hittat den hos: Carl Rehbinder; schaman, piratpartist, sexrådgivare – en kontroversiell (och allmänt intressant) person. Hans var ännu mer konfrontativ och inledde med ”Reklamombudsmannen slår nya rekord i människofientlig prussiluskighet och utpräglad tramsighet” och benämnde Kvinnolobbyn ”Kvinnolobotomin” [höhö].

Diskussionen tog snabbt fart. Jag upptäckte efter några kommentarer att Carls status också kommit med, men tänkte att vafan, lite provokation har väl aldrig skadat någon. (För sociala medier är så förlåtande och nyanserade…) Trots min något bristande ämnesintroduktion blev det ändå faktiskt en väldigt bra diskussion. Jag fick snabbt klart för mig att mitt drag att kalla Reklamombudsmannen för Talibaner var lite missriktat. Helt klart kan man se reklambilden olika, inte sällan beroende på egna erfarenheter. Flera (men inte alla) kvinnor upplevde bilden som sexistisk medan flera (men inte alla) män såg den som oproblematisk. Ni vet, sådär identitetspolitiskt. Men – och det här är viktigt – upplevelser är del av problembilden och kan inte avfärdas. Om ingen upplevde bilden som sexistisk skulle det inte finnas något problem, men nu gör vissa det. Det finns inget objektivt mått på när en bild blir sexistisk eller objektifierande, utan det handlar om gränsdragningsproblematik. Jag hade därför varit för snabb att döma.

(Som liten parentes visade det sig att bilden var listigare än jag förstått, för den är en parafras på en scen ur American Beauty.)

Så här kunde en klok invändning till exempel låta:

Min åsikt är att du tolkar bilden från ditt privilegierade perspektiv – det är lite vardagstrevligt med objektifierade kvinnor, om de valt det själva. Som kvinna är mitt perspektiv ett helt annat. Jag lever med den här objektifieringen varenda dag, oavsett jag vill det eller ej, därför är det oerhört provocerade att någon, som säger sig stå för humanism, försvarar en sån här bild och misslyckas med att se helheten i motivet.

Japp. Mea culpa. Men ändå: So far so good. Jag hade postat något ogenomtänkt och blivit uppläxad för det. Jag hade lärt mig något. Ingen skada skedd. Allt det här skedde medan jag flög fram och tillbaka til Bryssel via Frankfurt, en idiotisk resbokning som dock gav fördelen att jag aktivt kunde delta i diskussionerna på olika flygplatser och under diverse väntperioder. (Och diskussioner blev det: i skrivande stund har inlägget 654 kommentarer.)

Men sen kom de: skitstormen och de dåliga argumenten. Eller vad tycker ni om det här bidraget?

Patrik Lindenfors : varför vägrar du konsekvent att svara på frågan vad du tycker om de epitet som dina meningsfränder svänger sig med?
Jag kan kopiera in dem här.
Moralhets, kristet trams, puritaner, tråkigt du har problem med din självbild, högtravande trams, moralism, kannibalism, ömtåade, sluta leta saker att bli kränkta av, terapi till människor som mår dåligt av att se sexiga kroppar, frihet för kvinnor att objektifiera sig, klåfingriga, det låter skitdumt, ingen verklighetsförankring, Gudrun Schyman, genuskretsar.

För att börja från början så vet jag fortfarande inte vad jag vägrat svara på eftersom jag inte hittar någon tidigare kommentar. Men framförallt, vad är det för konstigt sätt att döma ut en diskussion på? Inget sammanhang alls, utan lösryckta ord? Lite som att döma ut bibeln genom att lista orden ”mörda”, ”korsfäst”, ”mörda”, ”bränn”, ”osanning”. Fast visst, det fanns en del upprörda kommentarer – vi diskuterade ju sexism och då bland annat med människor som inte tyckte sexism var något problem. Vem annars ska man försöka övertyga om att sexism är ett problem om man nu tycker det? Ska man bara samtala med de som redan har ”rätt” åsikt? Herre Gud, så meningslöst.

Det här sättet att kräva rättning i ledet i en diskussion stör mig oerhört. Det är ett obehagligt sätt att upprätthålla konsensus – att kräva att vissa åsikter inte ska förekomma i diskussionen alls, utan bara ”rätt” åsikt ska uttryckas. Samma metod används på en annan, brunare del av internet, i de kretsar där islamkritik är det överskuggande viktigaste. Nåde den som där försöker problematisera genom att påpeka att ”inte alla muslimer…” eller ”koranen tolkas olika…

I kombination med trötthet av resandet gjorde det här att jag fick ett tangentbordsutbrott och skrev att ”Alltså, det har varit en vild och bra diskussion. Sabba inte.” Samt lite senare ”Fuck, vad du är diskussionsförstörande. Man kan använda hårda ord i en diskussion utan att det behöver göra att det ska suddas och skärpas till sig.” (Här kan läsaren med fördel anamma åsikten att det kanske var lite inkonsekvent att bli arg på just denna kommentar och inte någon av de tidigare. Men att sexister skriver sexistiska saker, är det så märkligt egentligen? Låt den som har kontroll över sina triggers skriva första tweetet.) Så det blev lite rage-kommenterande från min sida. Vilket gav upphov till fler kommentarer:

Frågan är om det verkligen är snubbar som skall sitta och bestämma vilka bilder på nakna kvinnor som är sexism och inte?

I don’t even… särartslagstiftning?

Det är klart att vilket bemötande man får präglar en människa i en debatt. Här har jag tex fått mina ståndpunkter bortviftade på allehanda nedlåtande sätt innan jag ens yttrat mig. Hur tror du det formar en människa?

Att ha viftat bort åsikter innan de ens yttrats visste jag inte att jag var kapabel till.

Klart som faen det blir lågt när du postar skit från början. Och abortfrågan?! Ja! Det hade varit bättre om män hållit sig borta från den diskussionen.

Identitetspolitik när den är som mest destruktiv. Det är ju solidaritet och medkänsla vi vill ha, inte ensam är stark.

Sexuell frigörelse är bra men inga snorrar i ansiktet på alla morske män, plz. Jätteskrämmande. För mycket testosteron, man kan gå sönder.

Så jag är homofob också, trots att jag tråden igenom förespråkat just fler nakna män och mer variation på de nakna kropparna i reklamen? Jag stör mig verkligen på insinuanta kommentarer utan sakargument. (Trots att jag använder dem själv.)

Nog hade jag väl i alla fall lite rätt att surna till?

Men för rättvisans skull, det fortsatte även komma tänkvärda kommentarer:

Jag lever med den här objektifieringen varenda dag, oavsett jag vill det eller ej, därför är det oerhört provocerade att någon, som säger sig stå för humanism, försvarar en sån här bild och misslyckas med att se helheten i motivet.

Japp. Ett misslyckande. Mea Culpa som sagt. Jag har av diskussionen lärt mig att det finns fler sätt att läsa reklambilder på och att det som kan verka vara moralism för en bara är en ok reaktion på upplevd sexism för en annan, en upplevelse jag inte delar eftersom jag inte har levt upplevelsen. Det här visste jag i och för sig redan innan, på ett intellektuellt plan, men nu sitter det lite bättre. (Jag tycker dock fortfarande receptet för att komma tillrätta med sexismen inom reklamen stavas mer varierad nakenhet, men så länge världen inte ser ut så är det möjligen rätt att reagera negativt på den typen av bilder diskussionen gällde.) Och det var jag som satte det dåliga tonläget redan från början. Jag.

Nu över till nästa fråga. Jag använde i den här diskussionen hårda ord och argument mot de som inte höll med mig. Inget konstigt med det, kan man tycka. Det händer väl alla som debatterar på nätet? Det här sättet att debattera på har redan tidigare resulterat i trådar om min person, om hur jag möjliggör islams maktövertagande i Sverige och är blind som inte ser smygislamiseringen som pågår runt omkring oss.

Den här gången resulterade det i en tråd om min person som handlar om min sexism och hur mitt beteende är av typen som avskräcker kvinnor från att engagera sig i Humanisterna och skeptikerrörelsen. (Tur att internet är så förlåtande, för det här är väl snabbt glömt… as if.) Att islamkritiker använder debattknepet att stämpla ut människor med epitet istället för argument vet jag sedan gammalt. Detsamma gäller för övrigt många religiösa – de bara älskar att spela offerkortet. Men kvinnliga feminister? (Får man inte vara mansplainande, manspreadande buffel i det här landet längre?)

Eller annorlunda formulerat. Bör man formulera sig mjukare när man debatterar med kvinnor? Det är ju allt som oftast rådet till oss män. Ta ett kliv tillbaka och ge plats. Ett råd jag gör mitt bästa att lyssna till. Samtidigt är det väl i alla fall lite märkligt att bete sig olika mot människor beroende på kön, för feminismens skull?

I vilket fall – efter en sådan här holmgång måste min uppmaning i alla fall bli att samtala med människor ni inte håller med. Är du feminist? Prata med sexisterna. Annars blir det ingen ändring på nåt. Är du antirasist? Prata med rasisterna. Annars får de ju aldrig reda på varför de har fel. Är du religionskritiker? Ge dig in i religiösa sammanhang och diskutera. Det här innebär dock att du får vara beredd på att det dyker upp argument i dina trådar som du inte håller med. Det är en del av poängen, att alla får dela med sig av sina åsikter. Att ha andra argument i dina trådar än dina egna är inget klandervärt – det är något positivt! Diskutera sedan städat (jaja, jag ska bättra mig) och ge argument för din åsikt. Stämpla inte bara dina diskussionspartners med etiketter – det är inget argument att göra så, faktiskt.

Själv? Jag lovar att försöka bättra mig.

Patrik Lindenfors
Religionshatande, islamkramande, flummig vetenskapsfundamentalist
… samt numera tydligen sexist

P.S. Ni som inte tycker man ska få uttrycka vissa åsikter i en debatt, vare sig ni står till vänster eller höger. Se klippet här nedanför. Så här blir det.

Bookmark and Share

The Unbelievers – hela filmen

Bookmark and Share

Camilla Elfving, spiritualistiskt medium, kommenterar Silvias spöktro

Mycket ska man läsa innan ögonen tränger ur sina hålor och rullar iväg i förskräckelse. Nu har jag fått en kommentarmin Expressen-artikel om Silvias spöktro av Camilla Elfving, ett ”spiritualistiskt medium”.

När Drottningen uppfattar energier i dessa gamla byggnadsverk så är det i regel vad ett medium benämner som ”platsminnen”. Energispår från människor och händelser som ägt rum på platsen, i en annan tid. Sedan finns förstås möjligheten att Drottningen kan få kontakt med nära och kära eller personer som tillhört hovet. Varför inte Hertig Karl, som var livligt intresserad av mystik och esoterik eller Gustav III.
[…]
Det pågår hela tiden försök att förklara paranormala fenomen och med tillämpad vetenskap. Ett utmärkande exempel är International Academy of Consciousness (IAC) som gjort imponerande studier på medvetandet och hela området som rör vår möjlighet att uppfatta något bortom våra kända sinnens förmedling, något som bl.a. presenteras Projectiology – en avhandling på hela 1.232 sidor av Waldo Vieira.

Hela 1232 sidor minsann. Ja jösses. Läs allt, om ni orkar, hos Newsvoice.

Vi får hoppas denna artikel gör Jack Werner glad, som verkar ha fått för sig att jag inte gillar spökhistorier. Inget kunde vara längre från sanningen.

Bookmark and Share

En nystart för religion?

I en tid när religiöst motiverad extremism orsakar enorm skada över hela världen och de traditionella religiösa ritualerna blivit urvattnade, uttråkande och otidsenliga, finns det något utrymme för en nystart för religion? Sharo Brous – judisk rabbi från Los Angeles – menar det. Jag ser det mest som religionens dödsryckningar. Vad ser ni?

Notera hur hon i princip inte alls pratar om gudar, utan om vanlig medmänsklighet. Det kan vi inte låta religionerna claima åt sig själva. En bättre lösning är allmänmänsklig Humanism. Alltid. Bli medlem nu.

Bookmark and Share

Årets folkbildare och Årets förvillare 2016

Amina Manzoor och Maria Gunther. Foto: DN

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 30:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2016 är Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. När andra nyhetsredaktioner skär ner på vetenskapsjournalistiken har DN i stället valt att utöka.

Vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Manzoor har under året tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten. Utmärkelsen är förenad med en prissumma på 25 000 kronor.

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att tysta ned det forskningsfusk som begicks av kirurgen Paolo Macchiarini. Även personer i ledande ställning på Karolinska sjukhuset har agerat förvillande vid hanteringen av kritiken mot Macchiarinis operationer.

Läs hela prismotiveringarna här.
Bookmark and Share

Spöken finns nog inte

Bookmark and Share