Main menu:

Mina böcker

Sök på sidan

Recent Posts

Recent Comments

Länkar

Kategorier

Lördagsföreläsningen: Korkad design i giraffens hals

Naturligt urval kan resultera i de mest sinnrika anpassningar. Men dessa förklaras lika väl av en påhittad intelligent deigner som av evolutionsteorin. Redan Darwin förstod därför att uppskatta exempel på korkad design, sådana som uppenbart är resultatet av en evolutionär historia men som saknar varje tillstymmelse av intelligens i sin design. Här förevisar Richard Dawkins nerven som löper från en giraffs hjärna till dess struphuvud. En central nerv som förmedlar signaler som handlar om sådant som ljudalstring och sväljande.

[Känsliga tittare varnas. Det är en verklig dissktion som förevisas.]

Bookmark and Share

Skriv en kommentar